Jaké existují instituce zabývající se šetrnou turistikou?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Doprava, cyklostezky, turistika

Úvod

Šetrný turismus, respektive jeho konkrétní formy typu agroturistika, ekoagroturistika, jsou obecně platné pojmy, jejichž realizace je spojena s oficiálním založením jednotlivých subjektů a zařízení, přičemž jejich provoz podléhá pravidelným kontrolám příslušných správních orgánů státní správy, ale také nevládních organizací, které se těmto formám šetrného turismu věnují, podporují ho a spravují prostřednictvím oficiálních certifikací.


Doporučujeme

  • Chceme-li mít jistotu, že turistické zařízení, které navštívíme, se řídí pravidly šetrného turismu, tedy že svým provozem přispívá k uchování místních přírodních, kulturních a společenských struktur, je možné si takový subjekt ověřit prostřednictvím certifikační značky, kterou by měl být označen.


Podrobný popis problému

Svaz venkovské turistiky

Svaz venkovské turistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších příznivců. Svaz byl založen v roce 1997 a je členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites. Svaz svou činností chce přispět k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení. Na jejich internetových stránkách můžete nalézt informace o certifikaci ubytovacích zařízení, jak se stát ubytovatelem i základní zákonné předpisy a normy při podnikání ve venkovské turistice a agroturistice.

ESS.gif


Agentura Cenia - cerfitikace ekologicky šetrná služba

Rezortní organizace Ministerstva životního prostředí Cenia provádí v ČR certifikaci ekologických ubytovacích zařízení - hotelů, penziónů, kempů. Úspěšným žadatelům může být propůjčena ekoznačka "ekologicky šetrná služba", buď v kategorii //služby v kempech// nebo v kategorii //turistické ubytovací služby//. Propůjčuje též evropskou ekoznačku "eurokvětina". Více na http://www.ekoznacka.cz.

Cyklisté vítáni.jpeg

Cyklisté vítání

Certifikace cyklisté vítání je dalším příkladem ekologického certifikátu. V ČR značku propůjčuje Nadace Partnerství od roku 2005. Certifikace kvality turistických služeb je určena pro ubytovací a stravovací zařízení, kempy a turistické cíle. Logem jsou označeny všechny podniky, které jsou přátelské k cyklistickým návštěvníkům a splní všechna povinná a vybraná volitelná kritéria.


The International Ecotourism Society (TIES)

Organizace zabývající se ekoturismem a jeho podporou. Snaží se o vytvoření mezinárodní sítě příznivců a institucí v turistickém odvětví, které je založené na environmentélně šetrných standardech (viz. Definice ekoturismu – kapitola šetrný turismus), zprostředkovává výukové programy pro turisty laiky i profesionály a ovlivňuje turistické odvětví, veřejné instituce a investory, které se snaží integrovat do principů ekoturismu.


Evropské centrum pro agro a ekoagroturistiku – ECEAT CZ

Evropské centrum pro eko a a agroturistiku, člen ECEAT-International, je česká nevládní organizace sdružující odborníky specializující se na šetrný (udržitelný, odpovědný) cestovní ruch. Jejím cílem je přispět k udržitelnému rozvoji prostřednictvím odpovědného cestovního ruchu. Připravuje a realizuje rozvojové i inovativní projekty pro podnikatele, veřejnou správu i vládní instituce. Vytváří produkty cestovního ruchu, jež vyhovují nejvyšším profesionálním požadavkům a přitom jsou ohleduplné k prostředí, kde jsou realizovány, a to jak po stránce environmentální, tak i sociálně-kulturní a ekonomické.

V minulých letech prováděl Eceat certifikaci stejnojmenného ubytovací programu, v roce 2014 však certifikace je už zastavena.


Související odkazy


Další čteníAutor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica