Jaké jsou limity pro pachové látky, které musí provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší dodržovat?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se k zápach staví jako ke každé jiné znečišťující látce. Na základě této definice lze k regulaci zápachu využít všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek. Omezení zápachu by se mělo objevit už v podmínkách povolení provozu udělovaného krajským úřadem. Problémy stávajících provozů lze řešit v přezkumu stávajících povolení. Pro pachové látky lze stanovit specifický limit či jiné podmínky, které by obtěžování zabránily.


Doporučujeme

  • Pokud vás nějaký zdroj obtěžuje zápachem, zjistěte si, jaké limity má v povolení k provozu a můžete poukázat na jejich překračování
  • Zapojte se do přípravy a schvalování projektů, které mohou být zdrojem zápachu.


Podrobný popis problému

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v §2, písmeně b) definuje znečišťující látku jako každou látku, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Na základě této definice lze k regulaci zápachu využít všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek. Limity pro pachové látky zákon nestanovuje, může však být stanoven v rámci závazných podmínek provozu v rámci povolení, která udělují krajské úřady. Pokud provoz limit stanovený nemá, je třeba požadovat přezkum povolení a stanovení limitu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Stránky organizace Frank Bold, která poskytuje podporu a poradenství při zapojování veřejnosti do správních řízení a věnuje se kauzám se vztahem k životnímu prostředí


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika