Jaké jsou výhody cyklodopravy před osobní automobilovou dopravou?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Doprava, cyklostezky, turistika

Úvod

Cyklodoprava neboli dopravní cyklistika je druh cyklistiky, který plní dopravní funkci, tudíž hlavní cíl této cyklistiky je přeprava osob nebo nákladu. Cyklodoprava má oproti osobní automobilové dopravě řadu výhod environmentálních a také osobních. Jízdní kolo je levný a rychlý dopravní prostředek, kterým se dostanete všude a ještě tím zlepšíte svou fyzickou kondici. Cyklodoprava se oproti používání automobilu nepodílí na znečištění ovzduší, emisích skleníkových plynů a porušování lidských práv ve světě.


Doporučujeme

  • Vyzkoušejte si výhody cyklodopravy na vlastní kůži.
  • Jezdit se dá v zimě i v létě, za slunce i v dešti - je to hlavně otázka vybavení.


Podrobný popis problému

Cyklodoprava neboli dopravní cyklistika je druh cyklistiky, který plní dopravní funkci, tudíž hlavní cíl této cyklistiky není sport, zlepšování fyzické kondice nebo rekreace, ale přepravu osob nebo nákladu z jednoho místa do jiného místa. Celosvětově se jedná o nejobvyklejší formu cyklistiky a po pěší chůzi o nejběžnější formu dopravy lidskou silou. Podíl realizovaných přesunů podle typu dopravního prostředku se liší podle velikosti města, přičemž národní průměr je v České republice 4 %. Jízdní kolo je obvykle využíváno pro kratší trasy (3 až 15 km), například pro dojíždění do práce nebo do školy, rozvážení poštovních zásilek. Pozitiva cyklodopravy jsou především její sociální, ekologické a ekonomické výhody oproti osobní automobilové dopravě. Tyto výhody jsou shrnuty v následujících bodech:

Kolo je levný dopravní prostředek

Jízdní kolo je dopravním prostředkem s minimálními provozními náklady, a pokud se používáním kola dokážete zbavit potřeby mít své vlastní auto, výrazně ušetříte. Samotná jízda nestojí prakticky vůbec nic. Kolo je třeba nechávat pravidelně seřídit a případně opravit, přičemž velkou část těchto oprav lze zvládnout svépomocně. Také v případě využití komerčního servisu jsou náklady spojené s opravou jízdního kola oproti opravám automobilů naprosto zanedbatelnou investicí. U automobilů platí uživatel navíc za pohonné hmoty, parkovné a povinné ručení, což provoz automobilu dále prodražuje.


Kolo je rychlý dopravní prostředek

Na kole se v mnoha případech dostanete do svého cíle rychleji než automobilem. Pokud jedete cestu kratší než 5 km, je obecně rychlejší využít kolo než auto, ve špičce to ale často platí také pro cestu na mnohem delší vzdálenost. Na místě můžete zamknout kolo podstatně blíže cíli, než je nejbližší volné parkoviště. Cestováním na kole místo automobilem tak ušetříte čas strávený hledáním parkovacího místa a cestou po jeho nalezení. Pokud se s automobilem dostanete do dopravní zácpy, jste nuceni v ní zůstat. S jízdním kolem se vám to nestane a každá cesta bude trvat přibližně stejný čas. Čím více lidí bude jezdit na kole místo automobilem, tím budou dopravní zácpy méně časté.


Jízda na kole podporuje vaše zdraví

Jízda na kole je pro tělo přirozeným pohybem, nepředstavuje zátěž pro klouby a nejvíce posiluje dolní partie těla. Navíc si na jízdním kole udržujete fyzičku a podporujete kardiovaskulární systém. Pravidelný pohyb na jízdním kole je účinnou prevencí obezity. Jízda autem naopak představuje sedavou činnost, která je důvodem mnoha zdravotních problémů. Pokud ve vašem městě vedou cyklostezky skrze parky, zelenými zónami podél řek nebo málo frekventovanými ulicemi, je to vzhledem k menšímu znečištění zplodinami automobilů výhodné.


Jízda na kole je zábavná

Jízda na kole uvolňuje psychické napětí, zlepšuje náladu a zvyšuje duševní a fyzickou výkonnost. Mnoho lidí si jízdu na kole skutečně užívá, proto je nejen způsobem dopravy, ale také formou rekreace a sportu. Naopak jízda autem způsobuje daleko častěji stres, zvlášť pokud člověk uvízne v dopravní zácpě.


Jízda na kole je šetrná k životnímu prostředí

Jízda na kole je oproti jízdě automobilem jednoznačně ekologičtější. Jízda na kole má nulové emise znečišťujících látek. Oproti tomu automobily vyfukují celou řadu zdravotně škodlivých látek (prach, oxidy dusíku) a rakovinotvorných sloučenin (polycyklické aromatické uhlovodíky) a způsobují fotochemický smog. Nejvíce se to projevuje při krátkých jízdách automobilem, kdy je motor vozidla ještě studený, a produkuje řádově více emisí než po zahřátí. Spalováním fosilních paliv a následnými emisemi oxidu uhličitého přispívá používání automobilu ke globálním změnám klimatu. Jízda na kole je oproti automobilové dopravě, která je častým zdrojem hluku, takřka bezhlučná. Používáním jízdního kola namísto automobilu snížíte zábor veřejného prostranství ve městech. Použití jízdního kola šetří nejen místa na silnicích, ale také snižují potřebu parkovacích míst (tzv. stacionární automobilová doprava). Město je tudíž hezčí a působí pozitivněji na psychiku lidí.


Na kole se dostanete všude

S kolem se dostanete všude a to také na místa, kam se nedostanete s automobilem. Mnoho měst již vybudovalo řadu cyklostezek nebo cyklopruhů na vozovce, které řidiče upozorňují na přítomnost cyklistů. Řada ulic s jednosměrným provozem je pro cyklisty obousměrná. Pokud není zbytí, můžete kolo skrze některými úseky snadno provést. Cestou vedlejšími ulicemi a různými propojkami poznáte své město daleko lépe. Na celé město se pak budete dívat pohledem, který z okénka automobilu nezískáte. Získáte daleko bližší kontakt se svým okolím.


Na kole může jezdit celá rodina

Na jízdním kole může jezdit téměř každý člen rodiny bez potřeby řidičského průkazu. Děti mohou v doprovodu rodičů jezdit na kole už od útlého věku. Vaše nejmenší můžete nejprve vozit v praktických a bezpečných vozících za kolo. Dětská kola jsou uzpůsobená malým cyklistům, vybavena všemi bezpečnostními prvky a případně také pomocnými kolečky. Na jízdním kole umí jezdit již tříleté děti a tuto dovednost si lidé uchovávají do vysokého věku. Základem je osvojení motoriky a rovnováhy.


Jízdou na kole nepodporujete porušování lidských práv a válečné konflikty

Používáním automobilu zvyšujete spotřebu ropy, která je často důvodem válečných konfliktů a porušování lidských práv v mnoha zemích, jako jsou například Ekvádor, Nigérie nebo Kanada. Jízdou na kole spotřebu ropy snižujete, což je také cesta ke globálně spravedlivějšímu světu.


Související odkazy


Legislativa

  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Václav Mach, 2014
Kontakt step@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP