Jaké jsou vhodné materiály pro tepelnou izolaci?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 24. 4. 2017, 11:24; Pavouk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Tepelné izolace domů šetří energii na vytápění. Až tři čtvrtiny energie, kterou v domácnosti spotřebujeme, připadá právě na vytápění (a ohřev teplé vody) – zde je tedy největší potenciál úspor. Izolace současně zvyšují komfort bydlení, protože izolovaná stěna je teplejší, zvyšuje tepelnou pohodu. Zvyšuje se energie akumulovaná do zdí a tím se vyrovnávají tepelné výkyvy. V létě naopak izolace zabraňují přehřívání interiéru. Tepelná izolace stěn domu prodlužuje i jeho životnost, konstrukce není tolik tepelně namáhána To je výrazné zejména u panelových budov.


Doporučujeme

 • Při výběru izolace zvažujte nejen cenu, ale i dopad na životní prostředí při výrobě a likvidaci izolace. Důležitým aspektem je i případné umístění izolace v interiéru domu.
 • Nejlepší z hlediska dopadů na životní prostředí je izolace z přírodních materiálů
 • Izolace domu by měla být součástí komplexu úsporných opatření. Je vhodné poradit se s odborníkem, případně nechat zpracovat energetický audit, který určí kromě jiných úsporných opatření i optimální druh a tloušťku izolace i ekonomickou návratnost.
 • Dávejte přednost vnější izolaci (ochrana celého domu, akumulace tepla). Vnitřní izolace by se měly používat jen výjimečně.
 • Izolování domu (především jeho svislých stěn) je vhodné svěřit odborné firmě. Při práci je třeba klást důraz na kvalitní zpracování detailů (izolace okolo okenních parapetů, zárubní, sokly atd.) kde nejčastěji dochází k závadám.
 • Nejvhodnější přírodní izolační materiál je díky své ceně, dostupnosti a možnosti použití nejspíše slaměný balík.


Podrobný popis problému

Druhy přírodních izolací

Přírodní materiály, které se používají na stavbách, můžeme rozdělit do tří skupin podle původu

Všechny tyto materiály lze doporučit v ekologické výstavbě domů. Minerální izolace je sice inertní materiál, ale energeticky náročný na výrobu (zpracování, těžba materiálu, doprava). Proto se využívá tam, kde se tato energetická náročnost výroby vrátí, např. v izolacích budov. Příkladem nevhodného materiálu je pěnový polystyren.


Další doporučení

Použití jednotlivých izolačních hmot se řídí příslušnými stavebními předpisy.

Při izolaci domů lze požádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Dotaci lze získat na rodinné i bytové domy.

Zde je také možno získat aktuální kontakt na nejbližší poradenské středisko EKIS, kde se poskytují bezplatné konzultace k problematice úspor energií a užití tepelných izolací.


Související odkazy


Legislativa

 • Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby (naposledy novelizovaná 2012)
 • Norma ČSN 73 0540-4 - tepelná ochrana budov


Další čtení

 • CHYBÍK, J. 2009: Přírodní stavební materiály. Grada Publishing, Praha, 268 s.
 • Márton, J.: Stavby ze slaměných balíků, vlastním nákladem, 2014, 2. vydání, ISBN 978-80-260-5713-0.
 • Hudec, M.: Pasivní domy z přírodních materiálů, Grada, 2012, ISBN: 978-80-247-4243-4
 • Tywoniak J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada, 2012
 • Šubrt, R.: Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, Energy Consulting, České Budějovice, 198 stran, dostupné i online.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica