Jaké součásti domovního odpadu lze využít a jak?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Čtyři pětiny domovního odpadu je možné recyklovat. Míra recyklace komunálního odpadu u nás se však pohybuje pouze kolem 20%; je tedy vidět, že v třídění a recyklaci máme stále značné rezervy. Přednost by mělo však dostat předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizace – viz jiné otázky.


Doporučujeme

 • Nejlepší odpad je ten, který nevznikne – před každým nákupem (i supervýhodným) se zamyslete, zda dotyčnou věc opravdu potřebujete, zda není možné si ji vypůjčit, koupit použitou z bazaru atd.
 • Nechávejte staré věci opravit.
 • Věci, které nepotřebujete často (přívěsný vozík, nářadí, ale třeba i auto) si radši půjčte.
 • Nabídněte věci, které už nepotřebujete (staré oblečení, hračky apod.) k dalšímu využití (např. známým, prodejnám second-hand, charitám apod.).
 • Třiďte odpad důsledně a pečlivě a odkládejte ho na určená místa (barevné kontejnery, sběrné dvory, mobilní svoz odpadů...).
 • Bioodpad není odpad – pokud doma kompostujete, snížíte svoji produkci odpadu o třetinu až polovinu a navíc získáte výborné hnojivo na zahradu.


Podrobný popis problému

Složení domovního odpadu

Domovní odpad obsahuje mnoho složek, jež lze opětovně zhodnotit. Největší množství (až 40%) je biologického odpadu, 20% papíru a lepenky, 15% plastů, kolem 8% skla, 7% kovů, zhruba 2% textilu. Složení může být ovšem velmi proměnlivé (je závislé na typu bydlení, vytápění ap.) Zbytek je nevyužitelný odpad a pouze ten by měl skončit v běžné popelnici.


Kompostujte!

Kompostovat je možné většinu organického odpadu(odpad ze zeleniny, vaječné skořápky, čajové sáčky i s provázkem a sponkou, kávovou sedlinu, veškerý odpad ze zahrady – hrubý odpad je potřeba nadrtit nebo nastříhat), částečně pak starý papír(nepotištěný a nelesklý), zbytky jídel (nikdy z masa, kosti atd.) a přepálený jedlý olej a jiné tekuté zbytky (mléko apod.). S posledními uvedenými odpady buďte opatrní – zbytky jídel mohou přitahovat hlodavce, olej vylévejte jen v malém množství na dostatečně velký kompost, nejlépe smíchaný se savým materiálem(piliny, papír). V některých městech i vesnicích jsou postupně zaváděny kontejnery a popelnice na bioodpad. Patří do nich výše uvedené věci (může se to trochu lišit podle místní situace). Je to dobré řešení pro ty, kteří nemají zahrádku a možnost sami kompostovat – jinak se připravujete o cenné hnojivu pro trávník i zeleninu.


Není všechno odpad...

Některé typy zboží, které dosloužilo a chceme se ho zbavit, může ještě docela dobře posloužit jiným. Může jít o vyřazené, nemoderní nebo přebytečné přístroje, nábytek, knihy, šatstvo, hračky apod. Existuje řada obchodů typu second-hand, bazary a aktivity různých charitativních organizací (Červený kříž, Armáda spásy apod.), které systematicky a nebo příležitostně (humanitární pomoc) využitelné zboží odebírají. V některých městech se začínají objevovat kontejnery určené pro odložení nepotřebného šatstva, textilu i hraček (dle místní situace) – informujte se na příslušném obecním nebo městském úřadě.


Další zhodnotitelné složky odpadu

Jak plyne z výše napsaného, lze sbírat odděleně prakticky všechen odpad.

 • Papír, plasty, sklo, nápojové kartony – do kontejnerů.
 • Baterie, elektrozařízení, úsporné žárovky, zářivky – do nebezpečného odpadu.
 • Stavební suť – lze ji použít k vysprávce cest (jen na drobno rozdrcenou, bez hřebíků apod.), pro terénní úpravy.
 • Kovy - železo a barevné kovy vykupují všechny sběrny, tenkostěnný hliník se někde sbírá do kontejnerů, vybírají ho na některých sběrných dvorech a v některých sběrnách.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

 • Kotecký Vojtěch, Kropáček Ivo, 2008: Suroviny v popelnici, studie, Hnutí DUHA 2008
 • Kropáček Ivo, 2003: Nulový odpad: moderní, ambiciózní koncepce šetrného odpadového hospodářství, Hnutí DUHA Olomouc
 • Tichá Marie, Černík Bohumil, 2009: studie MŽP „Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA“ , aktualizováno 2010Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden