Jaké výhody přinášejí kompaktní zářivky?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Kompaktní zářivky jsou moderní a efektivní náhradou tradičních žárovek se žhavým vláknem. Kompaktní zářivky se závitem (E27, E14) se dají zašroubovat do běžných objímek. Nyní už dáme v mnoha případech přednost LED světlům, která obvykle dokáží poskytnout potřebné osvětlení cílových ploch s nejmenším elektrickým příkonem.


Doporučujeme

  • Urychleně vyměnit všechny žárovky za zářivky (či raději LEDky), s nízkou spotřebou a vyšší životností.
  • Kompaktní zářivky patří mezi nebezpečný odpad, proto je nezbytné je likvidovat odpovídajícím způsobem.
  • Pozor na halogenové osvětlení.
  • V Evropské unii se už od roku 2012 nové žárovky nesmí uvádět na trh.
  • Tam, kde se zapínají a vypínají světla velmi často (toalety), volte raději hned LED osvětlení.


Podrobný popis problému

Kompaktní zářivka (často nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) je elektrický zdroj světla pracující na shodném principu jako lineární zářivka. Kompaktní zářivky ale byly navrženy tak, aby nahradily běžné žárovky. Vyrábějí se v různých tvarech, některé napodobují klasickou žárovku, některé mají naopak tvar „volantu“ (anuloidu - viz obrázek vpravo) většího průměru, nebo kopírují tvar svítidla — koule nebo válce z mléčného skla, nebo jsou i vybaveny reflektorem.

Kompaktní zářivky plněné fluorescenční látkou potřebují oproti běžným žárovkám (se žhavým vláknem) s toutéž svítivostí jen asi 20 - 25 % energie a dosahují životnosti (v závislosti na kvalitě a ceně) od 4 000 - 15 000 hodin (běžná žárovka 1000 hodin). Vyšší hodnoty napětí v síti prakticky nemohou negativně ovlivnit životnost úsporných světelných zdrojů, na rozdíl od obyčejných žárovek.

Obvyklou charakteristikou zdroje světla je fyzikální veličina světelný tok měřená v lumenech (lm). Na kvalitních zářivkách je tento údaj uveden. Orientační světelný tok nejběžnějších kompaktních zářivek a obyčejných žárovek uvádí následující tabulka.

Spotřeba energie - zářivka Světelný tok Spotřeba energie - žárovka
5 W 200 lm 25 W
7 W 400 lm 40W
11 W 600 lm 60 W
15 W 900 lm 75 W
23 W 1 200 lm 100 W

Světelný tok je rozhodující veličinou tehdy, když používáme holou baňku či trubici a chceme osvětlit celý prostor (strop, zdi, podlahu). Zářivky jsou podle této veličiny „oštítkované“ do obvyklých tříd A, B atd. - při nákupu k tomu rozhodně přihlížíme. Lineární zářivky dosahují ještě mnohem lepší účinnosti blížící se 100 lm/W, tj. například 36W zářivka může mít svítivost přes tři tisíce lumenů. Pokud ale potřebujeme světlo směrovat, může to být už jinak: žádné svítidlo nepřesměruje se stoprocentní účinností světlo ze směrů zbytečných do těch žádoucích. Nejlépe si v tomto ohledu počínají mělké zrcadlové dutiny pro zářivky rovné nebo hluboké pro zářivky kompaktní. Patřičným údajem, který charakterizuje celé svítidlo nebo samostatně směrující LED světlo jsou jeho svítivosti měřené v kandelách.

Starší typy kompaktních zářivek měly v sobě tzv. indukční předřadník. Vyznačovaly se tím, že při rozsvícení blikaly a plného výkonu dosahovaly až za několik minut. Dnešní modely kompaktních zářivek jsou již vybaveny elektronickým předřadníkem - při rozsvícení neblikají a dávají od začátku více světla. I ony však dosahují plného výkonu až po chvíli. Elektronické předřadníky nejsou navíc tak choulostivé vůči častému zapínání oproti indukčním. To znamená, že životnost indukčně spínaných zářivek se při častějším používání snižuje. A v neposlední řadě je spotřeba elektronických předřadníků až o 50% nižší (asi 1 - 2 Watty) než indukčních.

Jelikož elektronické předřadníky mají kromě toho průměrnou předpokládanou životnost 40 000 hodin, měli bychom dávat přednost dvoudílnému (adaptérovému) systému, který se skládá z elektronického předřadníku a vyměnitelné trubice. Toto řešení je i méně nákladné, protože se mění vždy jen trubice. Systém je známý a běžný v případě používání lineárních (trubicových) zářivek - zvlášť se prodává trubice a zvlášť předřadník. Tyto typy jsou však delší a nemusí se vždy hodit do lustrů a svítidel navrhovaných původně pro žárovky.

První typy kompaktních zářivek byly na trhu nabízeny, vlivem tehdy používaných výrobních technologií, pouze v omezené škále barevného podání a teploty chromatičnosti (“barva světla”). V dnešní době můžete nalézt na trhu typy od barevného podání blízkého dennímu světlu až po typy, srovnatelné s běžnou žárovkou. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výběru, protože jiné požadavky klademe na index barevného podání světla a “barvu světla” nad pracovním stolem a jiné pro náladové osvětlení obytného prostoru a tyto požadavky jsou navíc subjektivní pro každého z nás.

Pro přisvětlení za dne jsou vhodné zářivky se světlem téže barvy, jako má zatažené nebe, tedy s dostatečně silnou modrou složkou (označované jako cool white nebo daylight, s tzv. barevnou teplotou aspoň pěti tisíc kelvinů). Údaj o barvě zářivky, resp. barevné teplotě (udávaný v kelvinech - K) bychom měli najít na každé dobré zářivce. Pro svícení před rozedněním nebo po setmění je to ale přesně naopak, měli bychom užívat jen zdroje slabé, o barevných teplotách velmi nízkých, s hojností červené složky a s co nejmenší složkou modrou. Pro noční svícení je vhodná barevná teplota kolem 3 000 K. Při správném výběru zářivky se pak nemůže stát, že nám bude její svit nepříjemný.

Důležité pro použití úsporného světelného zdroje je i vhodnost (zejména estetická) jeho použití v daném typu svítidla. Při výběru svítidla dbejme proto na jeho kompatibilitu s běžně dostupnými tvary a rozměry kompaktních zářivek. Na trhu jsou již dnes k dostání kompaktní zářivky, tvarem a rozměry blížící se klasické žárovce.

Kompaktní zářivky patří mezi nebezpečný odpad kvůli obsahu těžkých kovů. Obsah rtuti může být kolem 5 mg na jednu zářivku.


Halogenové osvětlení

Pozor na halogenové osvětlení, které ušetří jen 25 % elektřiny oproti klasické žárovce. Halogenové lampičky navíc mají vždy svůj transformátor, jelikož napájecí proud halogenové zářivky je jen 12 V oproti běžným 220 V. Tento transformátor je trvale pod proudem, takže lampička může spotřebovávat elektřinu, i když je jakoby vypnutá. Jsou zakázány uvádět na trh od září 2016.


Legislativní ústup od žárovek

V Evropské unii dochází od roku 2009 k postupnému omezování výroby a prodeje klasických žárovek. Od září 2012 jsou zakázány veškeré světelné zdroje pro běžné osvětlování, které budou patřit do horší energetické třídy než C, tedy úplně všechny (klasické, obyčejné) žárovky, s výjimkou halogenových žárovek, které budou zakázány od 1. září 2016.


Zářivky jsou energeticky výhodné i co se týče celého životního cyklu výrobku

Občas se objeví pochybnosti, zda-li zářivky jsou výhodné, i když se zahrne jejich výroba a likvidace. Souvisí to s tzv. posuzováním životního cyklu (používá se často anglická zkratka LCA). Je to metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. V úvahu bere procesy od těžby nerostných surovin přes dopravu, výrobu, užití až ke konečnému zpracování jako odpadu a zohledňuje energetické a surovinové náklady a dopad na životní prostředí pro každý z nich. Důležité jsou zejména emise do ovzduší, vody i půdy a spotřeba energie a materiálů.

Většinou se v posouzení porovnává navzájem více výrobků se stejnou funkcí. To jde udělat např. pro obyčejnou žárovku, zářivku a LED světlo za nějakou danou jednotku. Tak to udělala např. firma Osram, podívejte se na přehledný výsledný obrázek (v angličtině). Vše je vztaženo na plánovaný provoz 25 000 hodin. Hodnocení je rozděleno na výrobu a provoz. Povšimněte si, že na danou dobu životnosti je třeba jen několik málo kompaktních zářivek, ale celá řada žárovek nebo halogenových výbojek. Celkově méně než jen 2 % energie se spotřebuje na výrobu, více než 98 % energie tvoří elektřina spotřebovaná provozem.

Velmi podobné výsledky vyšly firmě Phillips (v angličtině, celkové výsledky jsou na str. 19). Podobně to vyšlo firmě Cree, kdy osmistránkové shrnutí Energetická účinnost a životnost světelných zdrojů je dostupné i v češtině.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica