Jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Doprava, cyklostezky, turistika

Úvod

Pojem cyklostezka je nutno odlišovat od pojmu cyklotrasa. Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole, zatímco cyklotrasa označuje orientační směrové vedení cyklistů a může být vedena po cyklostezkách a také po komunikacích společných se silniční dopravou. Dalším pojmem je cyklopruh, který označuje vyhrazený jízdní pruh na pozemní komunikaci, která slouží krom cyklistů také řidičům jiných vozidel.


Doporučujeme

  • Rozlišujte při jízdě na kole cyklostezky, cyklopruhy a cyklotrasy. Pro všechny platí odlišná pravidla silničního provozu


Podrobný popis problému

Cyklostezka (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka) a cyklotrasa (cyklistická trasa) mají rozdílný význam a provoz na nich může být řízen podle jiných pravidel. Navíc dalším pojmem je cyklopruh (cyklistický pruh), který má taktéž jiný význam než dva výše zmíněné.


Cyklostezka (stezka pro cyklisty, cyklistická stezka)

Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole, ale mohou na nich jezdit také jezdci na kolečkových bruslích a koloběžkách, případně lyžaři. Cyklostezka může být doplněna vodorovným dopravním značením. Automobilová a motocyklová doprava je z ní úplně vyloučena. Pěší doprava je z cyklostezky také vyloučena, pokud se nejedná o stezku pro chodce a cyklisty. Stezka pro chodce a cyklisty může být rozdělena na samostatné pásy, nebo může být celá její šířka určena chodcům a cyklistům dohromady. Cyklostezka bývá od vozovky pro ostatní vozidla silniční dopravy oddělena fyzicky obrubníkem, dělícím pásem nebo pásem zeleně, jinak se zpravidla jedná o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (cyklopruh).


Cyklopruh (jízdní pruh pro cyklisty, cyklistický jízdní pruh)

Cyklopruh je typ vyhrazeného jízdního pruhu sloužící cyklistům, který je podélnou čarou a někdy také barevným odlišením povrchu a vodorovnou dopravní značkou vyznačen přímo na vozovce. Cyklistický vyhrazený jízdní pruh se obvykle zřizuje tam, kde není možné zřídit oddělenou stezku pro cyklisty, a zpravidla je značen při pravém okraji vozovky. V některých městech je cyklistům povoleno využívat jízdní pruh vyhrazený pro hromadnou dopravu. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, mohou ostatní vozidla na vyhrazený jízdní pruh vjíždět jen ve vyjmenovaných případech a jejich řidiči nesmí v jízdě ohrozit nebo omezit vozidlo jedoucí v tomto pruhu. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty mohou, podobně jako cyklostezku, užívat kromě cyklistů také osoby na lyžích, kolečkových bruslích nebo koloběžce.


Cyklotrasa (cyklistická trasa)

Cyklotrasa je trasa značená dopravním nebo turistickým značením, která by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu. Funkce je turistická (rekreační) nebo dopravní. Cyklotrasy mohou být vedeny po cyklostezce, po vozovce nebo po vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. Cyklotrasy jsou někdy vedeny nejen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality, ale také po nezpevněných cestách v terénu. Cyklotrasy jsou rozděleny do tříd na dálkové-nadregionální, regionální a místní. Od roku 1997 jsou cyklotrasy značeny Klubem českých turistů. Navíc od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány také směrové dopravní značky zavedené vyhláškou č. 30/2001 Sb. Zřizování a údržbu financují kraje, obce nebo soukromé subjekty. Kromě toho jsou v některých regionech také další způsoby značení cyklotras, které mohou pocházet z dřívější doby, nebo byly zavedeny subjekty, které nepovažovaly za nutné je začleňovat do celostátního systému značení.


Související odkazy


Legislativa

  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Václav Mach, 2014
Kontakt step@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP