Jaký je rozdíl mezi recyklací, upcyklací (upcyclingem) a downcyclingem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Recyklace označuje materiálové využití již nepotřebných věcí, odpadů. Většina recyklačních postupů je ve skutečnosti downcyclingem – snižuje se použitelnost a hodnota výrobků, což ovšem neznamená, že nemá smysl. V případě odpadů by vždy na prvním místě měla být prevence – každou věc je nutné nejdříve někde vyrobit (od těžby surovin, několikanásobou dopravu, balení...) a po použití se stává odpadem či objektem recyklace. Termín upcyklace zase označuje postupy, kdy se z nepotřebných nebo málo hodnotných stává něco užitečného, případně umělecký objekt.


Doporučujeme

  • Kupujte jen nezbytné věci, nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne.
  • Preferujte věci na více použití, dobře opravitelné, nebo alespoň recyklovatelné bez ztráty hodnoty.
  • Zkuste si věci opravit či upyckolvat sami, podívejte se po nabídce takových výrobků při nákupu.


Podrobný popis problému

Recyklace

Slovo recyklace se vžilo z angličtiny a označuje obvykle materiálové využití odpadů. Teoreticky by to mělo znamenat, že z odpadu (bývalého výrobku) vznikne něco stejně hodnotného (s obdobnou užitnou hodnotou, případně může jít o totožný výrobek, tedy třeba z láhve zase vznikne láhev). To by pak – ve smyslu tohoto slova – mělo jít prakticky do nekonečna, bez ztráty kvality materiálu.

Většina materiálů však vlivem přepracování ztrácí hodnotu. Příkladem může být recyklace papíru: Z „panenské“ suroviny se dá vyrobit prakticky cokoliv. Papír je možné dobře a efektivně recyklovat, ale v každém recyklačním kole se původně dlouhá celulózová vlákna o něco zkrátí. Protože právě ta drží papír pohromadě, snižuje se recyklací užitná hodnota suroviny a nakonec se odpadní papír s velmi krátkými vlákny používá pro výrobu tissue papíru (papírové utěrky, toaletní papír), výrobků s nasávané papíroviny (proložky na vajíčka) nebo foukané izolace. Tyto výrobky už nelze recyklovat znovu na papír, ale zkompostovat.

U většiny kovů a skla se kvalita snižuje recyklací prakticky nesnižuje a naopak se ušetří značné množství energie. Při výrobě skla se střepy používají zcela běžně, u obalového skla tvoří polovinu až 90 % vsázky. Problém je v případě tenkostěnného hliníku (plechovky, víčka, alobal), který nelze recyklovat, protože při tavení shoří. Proto se nevyužívá materiálově, ale přetavuje se do podoby ingotů do tavných pecí (funguje zde jako redukční činidlo při tavbě železa a sám shoří, nejde tedy o materiálové využití i když je pozitivní, že se využije odpad a ušetří primární surovina).

V případě plastů je situace také zapeklitá. PETlahve se sice přepracovávají na textilní vláknu, ze kterého se vyrábí flísové mikiny a další oblečení. Tento textil se ale už dál nerecykluje – a skončí na skládce. Přísně vzato tedy opět nejde o recyklaci.


Downcycling

Termín analogický k recyklaci – označuje ale proces, ve kterém se kvalita materiálu (resp. užitná hodnota vznikajících výrobků) postupným přepracováváním snižuje. Jde o výše popsané příklady (tenkostěnný hliník, papír), ale třeba i o přepracovávání směsných plastů do podoby tvárnic, desek, protihlukových zábran apod. Jde o výrobky užitečné, ale mají výrazně nižší užitnou hodnotu a navíc je často problém s recyklací tohoto produktu po skončení životnosti.


Upcycling

Označuje přepracovávání nepotřebných věcí (nebo přímo odpadků) do podoby užitečných věcí, obvykle s přidanou hodnotou, často jde o kvalitní řemeslné či umělecké zpracování. Do této oblasti lze zahrnout všemožné výrobky z použitých CD (což nemusí zdaleka skončit u plašičů ptáků), ale i brašny z cykloduší, kabely z reklamních bannerů nebo přešívání nepotřebného oblečení. Řadu věcí je možné udělat i doma, některé tipy najdete v přehledu níže. Pokud hledáte inspiraci, tak zkuste dát heslo „upcycling“ do nějakého mezinárodního vyhledávače. Ale ani u upcyklece bychom neměli zapomínat na základní princip: nejlepší je odpadům předcházet a množství věcí nezvyšovat. Tedy nenakupovat například nápojové kartony proto, abychom měli surovinu na výrobu jakkoliv úžasných lustrů.


Upcyklační tipy


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2015
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden