Jak žádat o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými druhy živočichů?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Související odkazy)
Řádka 51: Řádka 51:
  
 
*[http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40122&fulltext=&nr=395~2F1992&part=&name=&rpp=15#local-content Vyhláška č. 395/1992, kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb.]
 
*[http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40122&fulltext=&nr=395~2F1992&part=&name=&rpp=15#local-content Vyhláška č. 395/1992, kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb.]
 
  
 
==Další čtení==
 
==Další čtení==

Verze z 5. 3. 2015, 11:20

<< Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat


Pokud na Vašem majetku, domácích zvířatech či chovech způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu náhradu. Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod.


Doporučujeme

  • Zajistěte svůj majetek před poškozením divokými zvířaty, chovejte se v místech výskytu velkých zvířat obezřetně a vyhněte se konfliktu.
  • Seznamte se s legislativou a podmínkami náhrady škod.

Podrobný popis problému

Jedná se o tyto vybrané živočichy: bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk obecný.

Nahrazuje se prokazatelná a doložená škoda způsobená vybraným živočichem na

a) životě nebo zdraví fyzické osoby,

b) vymezených domestikovaných zvířatech,

c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,

d) rybách,

e) včelstvech a včelařském zařízení,

f) nesklizených polních plodinách,

g) lesních porostech.

Škoda se hradí za předpokladu, že žadatel o náhradu škody způsobené těmito živočichy má svá zvířata zabezpečena před vniknutím těchto zvířat, např. v uzavřeném objektu, za elektrickým ohradníkem nebo byla pod přímým dohledem fyzické osoby či pasteveckého psa.

V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobenou na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly v době způsobení škody oploceny.

Poškozený musí podle tohoto zákona ohlásit vzniklou škodu do nejpozději 48 hodin od jejího zjištění orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností podle místa, kde ke škodě došlo, případně správě příslušného velkoplošného chráněného území. Pak se provede ihned bez prodlení prohlídka místa samého a pořídí záznam o škodě (protokol) a sdělí další postup. Spis se potom předává na krajský úřad, který řeší úhradu škody. Zažádat o náhradu škody je nutné do dvou let od jejího vzniku.

Související odkazy

Legislativa

Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP