Jak žádat o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými druhy živočichů?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 6: Řádka 6:
 
'''''Pokud na Vašem majetku, domácích zvířatech či chovech způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu náhradu. Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod.'''''
 
'''''Pokud na Vašem majetku, domácích zvířatech či chovech způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu náhradu. Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod.'''''
 
|}
 
|}
 
  
 
==Doporučujeme==
 
==Doporučujeme==

Verze z 5. 3. 2015, 11:21

<< Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat


Pokud na Vašem majetku, domácích zvířatech či chovech způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu náhradu. Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod.

Doporučujeme

  • Zajistěte svůj majetek před poškozením divokými zvířaty, chovejte se v místech výskytu velkých zvířat obezřetně a vyhněte se konfliktu.
  • Seznamte se s legislativou a podmínkami náhrady škod.

Podrobný popis problému

Jedná se o tyto vybrané živočichy: bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk obecný.

Nahrazuje se prokazatelná a doložená škoda způsobená vybraným živočichem na

a) životě nebo zdraví fyzické osoby,

b) vymezených domestikovaných zvířatech,

c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,

d) rybách,

e) včelstvech a včelařském zařízení,

f) nesklizených polních plodinách,

g) lesních porostech.

Škoda se hradí za předpokladu, že žadatel o náhradu škody způsobené těmito živočichy má svá zvířata zabezpečena před vniknutím těchto zvířat, např. v uzavřeném objektu, za elektrickým ohradníkem nebo byla pod přímým dohledem fyzické osoby či pasteveckého psa.

V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobenou na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly v době způsobení škody oploceny.

Poškozený musí podle tohoto zákona ohlásit vzniklou škodu do nejpozději 48 hodin od jejího zjištění orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností podle místa, kde ke škodě došlo, případně správě příslušného velkoplošného chráněného území. Pak se provede ihned bez prodlení prohlídka místa samého a pořídí záznam o škodě (protokol) a sdělí další postup. Spis se potom předává na krajský úřad, který řeší úhradu škody. Zažádat o náhradu škody je nutné do dvou let od jejího vzniku.

Související odkazy

Legislativa

Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP