Jak dlouho mohou být freony ještě používány a jaké k nim existují alternativy?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Úvod

Omezení používání freonů je dáno mezinárodními úmluvami, které byly přejaty i do právních předpisů ČR. Pro jednotlivé účely použití freonů existují různá alternativní řešení. Při jejich výběru je nutno dbát na to, jestli tyto látky (tato řešení) nemají obdobný účinek jako freony, nezesilují skleníkový efekt, neprodukují nežádoucí nebo toxické látky, zmenšují spotřebu energie apod.


Doporučujeme

 • Po skončení používání přístroje a zařízení vracet nebo předávat na místo ekologické likvidace (freony mohou obsahovat pouze stará zařízení).
 • Požadovat, aby opravář při opravě chladničky freonovou náplň odsál a vrátil ji k regeneraci.
 • Dávat přednost práškovým nebo pěnovým hasícím přístrojům.
 • Sledovat dodržování právní úpravy, upozornit na nedůslednosti.


Podrobný popis problému

V současnosti je použití freonů omezeno. V současnosti se mohou vyskytovat pouze v některých starších výrobcích. Od roku 2015 nebude možno v ČR používat ani již použité měkké freony. Z pohledu spotřebitele tak není potřeba hledat alternativy, ale pouze zajistit správnou likvidaci vysloužilých zařízení, které je mohou obsahovat.


Související odkazy


Legislativa

 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • Nařízení Evropskoho parlamentu a Rady(ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.
 • Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
 • Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
 • Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.
 • Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.
 • Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.
 • Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států.
 • Nařízení Komise(ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů.

Všechny tyto předpisy slouží k implementaci mezinárodních dohod (Vídeňská úmluva, Montrealský protokol, Kjótský protokol)


Další čteníAutor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika