Jak ekologicky na plíseň na zdech?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Plísně na zdech jsou velmi častým problémem především ve starších domech a v místech se zhoršenou cirkulací vzduchu, kde dochází ke srážení teplého vzduchu (vlhkosti) na chladnějších plochách. Jejich výskyt je výraznější v období proměnlivého podzimního počasí, kdy do bytu proniká ve zvýšené míře vlhkost. Ta způsobuje nevzhledné mapy na stěnách, které postupně pokryje zdraví nebezpečná plíseň.


Doporučujeme

 • Použít některý z ekologických výrobků na odstranění plísně
 • Více větrat
 • Snížit vlhkost v bytě
 • Nábytek postavit dál od stěny
 • Provést zateplení venkovních zdí


Podrobný popis problému

Plísně neboli vláknité houby (skupina hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem) jsou nedílnou součástí živé přírody, kterou obývají od nepaměti. Člověk se naučil využívat některé plísně ke svému prospěchu. K největšímu významu plísní lze počítat výrobu antibiotik od doby objevení penicilinu. Dalšími svými produkty se plísně uplatnily v potravinářství např. při výrobě sýrů, dále nápojů apod. Záporná stránka plísní se projevuje v jejich škodlivém působení na lidské zdraví. Jsou mezi nimi známy i původci infekčních onemocnění, které se obecně nazývají mykózy. V současné době však nám způsobují starosti i další plísně, které nejsou pravými patogeny, ale které se vyskytují v životním prostředí, především v půdě, ve vzduchu. Člověk totiž přispěl svými nevhodnými zásahy do přírody k porušení biologické rovnováhy a sám si způsobil vyšší tzv. hypersenzibilitu na plísně. Zvýšený výskyt plísní v životním prostředí člověku škodí.

Pokud vás potkala nepříjemnost v podobě plísně v bytě, zkuste nejdříve zjistit příčinu jejího vzniku a odstranit ji. K plesnivění zdiva mohlo dojít hned několika způsoby – srážením vodních par, tepelným mostem, v důsledku kapilárního příjmu vlhkosti nebo díky nedostačujícímu větrání. Živnou půdou pro tvorbu plísně jsou takové činnosti jako vaření, koupání, sušení prádla v bytě, pěstování pokojových rostlin, akvaristika... atd. Veškerá tato činnost zvyšuje relativní vlhkost v bytě. Hodnota relativní vlhkosti by se měla pohybovat v rozmezí 40 - 60 %. Pokud je vyšší, je to první krok k výskytu plísní.


Škodí plíseň na zdech lidskému zdraví?

Kromě toho, že stěny pokryté dozrávajícími mikroskopickými houbami nevypadají zrovna dvakrát vábně a už na dálku vydávají charakteristický nepříjemný zápach, útočí náš nežádoucí spoluobyvatel i na naše zdraví. Plíseň obsahuje alergeny, které způsobují alergické a astmatické potíže, zejména u dětí a starších lidí. U zvláště citlivých osob snadno vyvolají bolest hlavy, alergické reakce, nevolnost nebo dokonce astmatické záchvaty. Při oslabení organismu je plíseň původcem závažných orgánových onemocnění, plicní mykózy, plísně kůže - dermatomykózy a gynekologických onemocnění. Plísňové toxiny jsou odpovědné za těžké poruchy jater i se smrtelnými následky. Plísně obsahují karcinogen alfatoxin Aspergillus.


Vlhkost z omítky odstraní kvalitní sanační omítka, která by měla být prodyšná a vodoodpudivá. Tyto vlastnosti zaručují, že k odpařování vlhkosti ze zdiva nedochází jako u obyčejné omítky na povrchu zdiva, nýbrž uvnitř sanační omítky. K sanační omítce je potřeba dodat, že nezajistí odstranění vlhkosti ze zdiva, nýbrž jen z omítky. Odstraní tedy následky, nikoli příčiny vlhkosti zdiva.

Vlhkost v domě se dá odstranit opravou izolace nebo přestavbou chybného technického řešení stavby. Např. do zdiva se vyvrtají otvory na odvětrávání a aplikují se absorpční sondy, které vlhkost nasají a pak se jen vymění. Další možností je podřezávání nosného zdiva nebo elektroosmóza - vysušení zdiva za pomocí elektrod.


Pro odstranění plísně se v dnešní době vyrábí množství chemických přípravků, které však mají více či méně časově omezený účinek. Na trhu jsou netoxické, "ekologicky čisté" přípravky na odstranění plísní. Např. biologické přípravky, kompozici mikroorganismů izolovaných z přírodních substrátů, které potlačují nežádoucí plísně ze zdí obytných místností. Po jejich eliminaci samy z ošetřeného zdiva vymizí. Aktivní mikroflóra je nepatogenní, nenapadá rostliny, zvířata ani lidi.


Jak zabránit opětnému výskytu plísní

 • správnou regulací teploty
 • nezvyšováním vlhkosti vnitřního prostředí (velké množství květin, domácí zvířata, nadměrné praní a sušení prádla,…)
 • zajištěním dostatečného proudění vzduchu
 • instalací digestoře v kuchyni
 • technická opatření k odstranění tepelných mostů
 • kontrola těsnosti kohoutků ústředního topení
 • pravidelné vynášení domovních odpadků
 • odstranění potravin napadených plísní
 • pravidelné odmrazování chladniček a mrazniček
 • pravidelný úklid


Další čtení

 • Jelena Paříková, Irena Kučerová: Jak likvidovat plísně, Praha: Grada, 2001.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica