Jak jsou označovány úsporné elektrospotřebiče (energetické štítky)?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Všechny hlavní elektrospotřebiče pro domácnost na sobě nesou informaci, která spotřebiteli ukazuje jejich energetickou účinnost. U praček nese také informaci o spotřebě vody.


Doporučujeme

 • Veškeré štítkované spotřebiče, včetně domů, pořizujeme v kategorii A, u chladniček a mrazniček v kategorii A+++
 • Při nákupu spotřebičů, ale i domů často hraje větší roli velikost spotřebiče (i domu), než prostá energetická úspornost, která je vždy relativní a je tudíž vztažená jen na jednotku plochy, jednotku objemu nebo jednotku příkonu.


Podrobný popis problému

Energoštítek.jpeg

Energetický štítek rozřaďuje přístroje do kategorie A (A+++) až D, přičemž A+++ je z hlediska spotřeby nejúspornější. V České republice se povinně energetickým štítkem označují:

 • automatické pračky
 • bubnové sušáky prádla
 • pračky kombinované se sušičkou
 • chladničky, mrazničky a jejich kombinace
 • myčky nádobí
 • elektrické trouby
 • elektrické ohřívače vody
 • zdroje světla
 • předřadníky k zářivkám
 • klimatizační jednotky
 • vysavače (od 1. 9. 2014)
 • domy


Štítek má tvar barevné samolepky, kde v levé polovině je popis zveřejňovaných údajů (obecné pro každou třídu spotřebičů, např. chladničky, pračky, sušičky prádla), v pravé pak konkrétní údaje pro specifikovaný model - realizuje se nalepením další samolepky obsahující údaje pro konkrétní model na původní obecnou barevnou (identifikace výrobce a přesné označení modelu se nachází v pravé horní části štítku - viz vyobrazení).

Ve světě má energetické štítkování již více než dvacetiletou tradici. Vzhled štítků se může místo od místa lišit, základní cíl uvedený v prvním odstavci však zůstává zachován. V legislativě Evropské unie byla obecná povinnost jednotně ve všech zemích označovat vybrané spotřebiče energetickými štítky zavedena počátkem devadesátých let (směrnicí 92/75/EEC; dnes už zrušená, aktuálně je platná směrnice 2010/30/EU) a štítkování pro jednotlivé třídy spotřebičů je zaváděno postupně.

Povinnost štítkovat je u nás již od roku 2001. Štítek má tvar barevné samolepky, kde v levé polovině je popis zveřejňovaných údajů (obecné pro každou třídu spotřebičů, např. chladničky, pračky, sušičky prádla), v pravé pak konkrétní údaje pro specifikovaný model - realizuje se nalepením další samolepky obsahující údaje pro konkrétní model na původní obecnou barevnou (identifikace výrobce a přesné označení modelu se nachází v pravé horní části štítku - viz vyobrazení).

Je třeba si dostatečně jasně uvědomit, že štítek kromě energetické spotřeby (a souvisejících doplňkových informacích, jako např. o spotřebě vody, účinnosti praní, mytí, sušení či hluku) nevypovídá nic o dalších užitných vlastnostech konkrétního výrobku.

Z hlediska spotřeby elektřiny je důležitý i výběr správné velikosti spotřebiče. Např. třistalitrová chladnička v kategorii A+++ spotřebuje výrazně více elektřiny než stopadesátilitrový model v kategorii A+.


Energetický průkaz budovy

Štítkování budov existuje v ČR od roku 2009. Pokud kupujeme nový nový dům či kupujeme dům starší, ale postavený po roce 2008, chceme vždy vidět mimo jiné dokumenty i energetický průkaz budovy. Energetický průkaz se zpracovává pro obytné budovy i pro budovy v sektoru služeb, výroby a zemědělství. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obvodových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Více viz článek Co je energetický štítek budov?

Například pasivní domy jsou v kategorii nejúspornější, tedy A. Velký pozor si dáváme nejen, když si pořizujeme dům v novém „satelitním městě“. Líbivý tvar domu a ne příliš kvalitní provedení může znamenat jeho velkou energetickou spotřebu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica