Jak lze chytit ptáka v budově (hypermarketu, skladu…)?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Pokud pták v objektu nehnízdí a ostatní možnosti nejsou účinné, lze problém vyřešit odchytem a vypuštěním mimo objekt. Volně žijící ptáky mohou odchytávat pouze držitelé speciálního povolení – kroužkovatelé. Přesto je odchyt ptáků např. v supermarketech díky členitému prostředí značně obtížný a ani intenzivní úsilí nemusí být korunováno úspěchem. V případě, že pták vletí do bytu, zpravidla stačí otevřít okno a umožnit mu odletět.


Doporučujeme

  • Snažme se zjistit, co může být příčinou přítomnosti ptáka v objektu. Další postup můžeme zvažovat teprve, pokud lze vyloučit hnízdění – tj. mimo jarní a letní období, pták nenosí potravu v zobáku, nezaletuje opakovaně do stejných (příp. trusem znečištěných) míst.
  • Pokud se v objektu pohybují drobná domácí zvířata, všechny umístíme do jiné místnosti, zavřeme všechny dveře a prostor, ve kterém se pták vyskytuje, co nejlépe zatemníme s výjimkou jednoho okna, které otevřeme a počkáme, až si k němu pták sám najde cestu a vyletí ven. Pokud pták nereaguje do několika minut, lze jej v potemnělé místnosti opatrně k oknu nasměrovat např. s použitím roztaženého prostěradla.
  • Vletí-li pták do bytu (ojediněle např. hnízdící rorýsi ve vyšších patrech budov na jaře a v létě) a nepodaří se mu odletět oknem (např. zapadne za nábytek), můžete ptáka zkusit opatrně vzít do ruky (pokud vám to činí obtíže, můžete použít suchý hadr nebo staré tričko) a buďto jej rovnou vypustit z okna, nebo odnést před dům a lehkým nadhozením (v případě rorýse) mu umožnit odletět.
  • Pokud selhaly ostatní možnosti, je možné ptáka zkusit odchytit (zejména větší budovy). Nepokoušejte se však o odchyt sami – místo toho můžete kontaktovat např. nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy (přehled viz www.zvirevnouzi.cz), nebo přímo Kroužkovací stanici Národního muzea v Praze (e-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz, tel.: 271 961 256), která může zprostředkovat kontakt na kroužkovatele, který v regionu působí.
  • Po vyřešení problému nezapomeňme co nejdříve najít místo, kterým se pták do objektu dostal, a zabránit opakování podobné situace v budoucnu.


Podrobný popis problému

Do interiéru nejrůznějších typů budov (supermarkety, haly, byty, kostely aj.) může zaletět celá řada ptačích druhů – nejčastěji se jedná o tzv. synantropní druhy (žijící v blízkosti člověka) – např. rehek domácí, vrabec domácí a další. Příčiny mohou být různé – např. hledání potravy, úkrytu nebo místa k hnízdění. V zemědělských objektech mohou ptáci (zejména vlaštovka obecná, vrabec domácí) s oblibou přímo hnízdit, podobně jako např. na půdách, které mohou využívat i vzácné a ohrožené druhy ptáků, jako je sova pálená. Při pravidelném, hnízdním výskytu ptáků v těchto místech je v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny nutné jim nerušené hnízdění umožnit. Cestu z objektu v takovém případě najdou ven snadno sami a po vyhnízdění se v něm zdržovat již pravděpodobně nebudou.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2014
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek