Jak lze snížit spotřebu a znečištění vody v domácnosti?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda, praní, čištění

Úvod

Existuje mnoho praktických způsobů, prostřednictvím kterých lze omezit znečištění a snížit spotřebu pitné vody v domácnostech. Znečištění vody lze zamezit především používáním ekologicky šetrných čistících a mycích prostředků. Spotřebu vody v domácnosti lze ovlivnit dodržováním některých zásad týkajících se např. sprchování, mytí nádobí nebo praní.


Doporučujeme

  • V domácnosti používejte mycí, čistící a prací přípravky, které jsou šetrné vůči přírodě tj. neobsahují chemické látky znečišťující vodu. Na našem trhu můžeme v současnosti nalézt široké spektrum ekologicky šetrných prostředků, včetně kosmetických (šampóny, sprchová mýdla apod.).
  • Vyhněte se zbytečnému znečištění - ve vodě nelikvidujte zbytky léků, olejů, barev, rozpouštědel nebo jiných chemických látek, auto myjte v myčce s recyklací odpadních vod, nesolte chodníky.
  • Spotřebu vody lze snížit např. instalací úsporných hlavic na kohoutky a sprchu, úsporného splachovadla, kratším sprchováním, mytím nádobí ve dřezu nebo nádobě s napuštěnou vodou, správnou volbou pracího/mycího programu v pračce či myčce, zalévání zahrady dešťovou vodou apod.
  • Máte-li rodinný dům upravte rozvody vody tak, aby jste splachovali WC, myli podlahu či prali v dešťové vodě.


Podrobný popis problému

V ČR je každoročně vodárensky upravováno několik set milionů m3 vody. Největší podíl této vody je spotřebován v domácnostech, vysoký podíl představují ztráty ve vodovodní síti, další spotřebu má průmysl a zemědělství. V ČR je na vodovod napojeno kolem 90 % obyvatel a průměrná denní spotřeba v domácnosti dosahuje hodnoty kolem 90 l vody na osobu (poslední známé číslo za rok 2012).

Vodní toky jsou znečišťovány cizorodými látkami, pocházejícími z průmyslu, zemědělství nebo domácností. Jedná se především o pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorovaná rozpouštědla, ropné látky, tenzidy, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy. Všechny zmiňované látky mají výrazně negativní dopad na vodní ekosystémy a také na zdraví člověka. Některé z těchto látek mají karcinogenní nebo mutagenní potenciál, kumulují a šíří se potravním řetězcem, snižují schopnost reprodukce vodních organismů a snižují tak biodiverzitu vodního ekosystému. Atmosférický spad oxidů dusíku a síry (vznikajících spalovacími procesy) způsobuje acidifikaci (překyselení) vod. Negativní vliv na složení vod mají také splachy dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí a vypouštění splaškových odpadních vod. V důsledku nadměrného množství živin se snižuje koncentrace kyslíku ve vodě a dochází také ke hromadění toxických látek. Tomuto procesu se říká eutrofizace vody a přispívají k ní také používání některých látek v detergentech v domácnostech.

Eutrofizace vod představuje významný problém u většiny toků ČR. Mnohé naše řeky dosahují vysoké míry mikrobiálního znečištění (v důsledku vypouštění komunálních odpadních vod, úniků fekálií), vysoký obsah dusíku a fosforu a některé řeky jsou zatíženy vysokými koncentracemi těžkých kovů.


Zásady snižování znečištění vody v domácnosti

Mytí a čištění

Při mytí nádobí, praní a čištění lze nahradit běžné prací a čisticí prostředky obsahující tenzidy, přírodně odbouratelnými prostředky, které jsou dneska ve velkém výběru snadno dostupné. Při mytí nádobí nebo čištění lze použít místo chemických čisticích prostředků ocet (je nutné ho aplikovat přibližně 5x více než běžné čisticí prostředky), který čistí, dobře odmašťuje a přitom neznečišťuje vodu. Ucpané odpady výlevek lze čistit mechanicky použitím gumového zvonu, popř. sodou. Použití běžných prostředků čistících odpady velmi zatěžuje odpadní vodu kvůli vysokému obsahu hydroxidu sodného, hliníku, dusíkatých sloučenin, chlornanů a tenzidů. Odpadní výlevku lze občas pročistit vařící vodou a ucpání lze předcházet používáním sítka. Přebytečné oleje nevyléváme do odpadů, ale shromažďujeme do k tomu vyčleněných nádob a odevzdáváme do sběrných dvorů.


Toalety

Do záchodu nevyléváme zbytky olejů, léků a jiných chemických látek. K čištění použijte místo chemikálie ocet k rozpuštění vodního kamene a kartáč k mechanickému čištění.Běžné čističe záchodů obsahují toxické a neodbouratelné neiontové tenzidy, fosfáty, kyselinu chlorovodíkovou nebo chlornan sodný. Používání osvěžovačů vzduchu na toaletách lze nahradit použitím plátěných pytlíků s kůrou citronů nebo pomerančů nebo snítkami levandule, případně mechanickým rozprašovačem , který obsahuje vodu s aromaolejem nebo doma „uvařenou“ vůni z oblíbeného koření.

Praní

Při praní používáme kvalitní prací prášky bez obsahu pomocných látek (soli) a bez parfémů, které brzdí čistící proces ve vodě. Prací prášky na bázi mýdla nebo mýdlový sliz jsou ve vodě zcela rozložitelné. Pereme s přesným dávkováním a použitím správného pracího prášku na ten který druh prádla, universální prací prášky obsahují většinou výrazně větší množství nebezpečných látek. Bělidla a avivážní prostředky nezvyšují čistotu prádla a značně zatěžují proces čištění odpadních vod. Odstranění skvrn na prádle efektivněji vyřeší předcházející namočení a mechanické čištění než použití většího množství pracího prášku nebo energeticky náročný program předpírání.


Zásady snižování spotřeby vody v domácnosti

Sprchování a koupání

Při sprchování a koupání se v domácnosti spotřebovává největší množství vody. Při krátkém osprchování se spotřebuje výrazně méně vody než při napuštění vany plné vody. Při používání mýdla nebo aplikaci šampónu v průběhu sprchování, stejně jako při čištění zubů nebo holení není nutné, aby voda tekla nepřetržitě. Pákové baterie, zejména termostatické, šetří díky rychlému nastavení teploty vodu i energii. Úsporné sprchové hlavice také šetří vodu, vhodné jsou zejména ty s velkým průměrem a rozptylem vody. Kapající kohoutky je potřeba co nejdříve utěsnit, protože jejich protékáním můžeme přijít za měsíc zbytečně o stovky litrů vody. Při úpravách nebo stavbě nové koupelny je vhodné zabudovat rekuperační sprchový výměník, který při sprchování ohřívá přitékající vodu teplem z vody odtékající, což uspoří až třetinu nákladů na ohřev vody (cena výměníku je přibližně od 5 500 Kč). Pitnou tekoucí vodu nepoužíváme k chlazení nápojů, k tomuto účelu je ekologicky vhodnější lednice nebo pár kostky ledu.


Mytí nádobí, WC

Pokud možno se vyhýbáme mytí nádobí pod tekoucí vodou. Vhodnější je uzavřený dřez s teplou vodou nebo použití myčky na nádobí (s nízkou spotřebou vody a energetickou třídou A++). Spotřebu vody lze ovlivnit instalací perlátoru nebo použitím baterie s ruční sprchou. Rozptýlená voda v těchto případech myje a oplachuje nádobí rychleji než jednolitý proud vody z obyčejné baterie. Při instalaci nových záchodů vybírejte ty s malým a velkým zásobníkem splachovací nádrže. Pokud máte starší záchod s velkou splachovací nádrží, můžete do něj vložit např. naplněnou láhev, čímž se zmenší množství vody v zásobníku. Netěsnící splachovací nádrže hned opravte.


Praní

Při nákupu nové pračky volte pračky s nízkou spotřebou vody (do 40 litrů na jedno praní) a energetickou třídou A+++. Snažte se prát s naplněnou kapacitou prádla v pračce, protože i při pracích programech pro poloviční naplnění se spotřebuje téměř stejné množství vody a energie jako při naplněné pračce.


Související odkazy


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica