Jak mohu zjistit zátěž mého organismu toxickými látkami?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Úvod

Máte-li pocit, že je váš organismus zatížen nějakou toxickou látkou, pak je určitě rozbor namístě. Na těžké kovy lze provést analýzu vlasů nebo nehtů. Pro většinu látek se pro rozbor hodí krev anebo mateřské mléko. Při odběru je potřeba dodržet určité postupy, abyste vzorek neznehodnotili. Ještě než k odběru přistoupíte, zjistěte si cenu analýzy, abyste nebyli překvapeni. Nejde o levnou záležitost. Nejdříve ale musíte mít alespoň představu, po jaké látce anebo skupině chemických látek pátrat. Doporučujeme také tento krok konzultovat s lékařem.


Doporučujeme

  • Chcete-li zjistit hladinu látek ve svém těle, je rozbor namístě. Nejdříve si udělejte obrázek o tom, po jaké látce či látkách ve svém těle pátrat. Pak si ověřte, kolik to bude stát, nejlépe v laboratoři, kam rozbor chcete zadat.
  • Konzultovat odběr vzorků anebo si nechat odběr přímo provést lékařem.


Podrobný popis problému

Toxické látky se do lidského těla dostávají různými cestami, různě rychle se odbourávají anebo vylučují z lidského těla. Nejvíce jsou toxickým látkám vystaveni lidé v určitých profesích – například lakýrníci, deratizéři, hutníci, lidé pracující v provozech na zpracování odpadů, ale také lékaři anebo pracovníci v prostorech s velkou koncentrací elektroniky. Relativně vysokým dávkám některých látek jsou vzhledem ke své tělesné velikosti vystaveny i novorozené děti, a to v důsledku příjmu mateřského mléka, pokud obsahuje vysoké koncentrace některých látek. Klady krmení mateřským mlékem však vždy převyšují nad negativy z příjmu nebezpečných látek v něm. Nicméně těhotné ženy by si měly být vědomy odpovědnosti vůči svým potomkům a zátěž organismu zbytečně nezvyšovat (kouřením cigaret, pobytem na rizikových pracovištích, pojídáním ryb zatížených rtutí). Podobně mohou být vysokým koncentracím toxických látek vystaveni lidé konzumující velké množství ryb, pokud jsou tyto kontaminované toxickými látkami. Pak je namístě srovnat klady konzumace ryb s negativy. Mezi klady patří hlavně obsah omega 3 nenasycených mastných kyselin, které pomáhají předcházet riziku infarktu . K rizikům pak patří možné vyšší koncentrace rtuti anebo látek jako jsou polychlorované bifenyly anebo dioxiny v rybách z míst kontaminovaných těmito látkami a některých moří.

Jak je vidět, je problematika vystavení (expozice) toxickým látkám poměrně široká a složitá. Pro pátrání po nich je pak důležité vymezit si přibližný okruh látek, po kterých chcete ve svém těle pátrat. Může vám s tím pomoci řada indicií anebo informací. Jednou z nejdůležitějších je informace o tom, kde pracujete (potenciální zátěž z rizikového pracoviště). Důležitý je jídelníček a původ stravy. Pokud si pěstujete zeleninu na zahrádce a jíte maso, vejce a mléko od doma chovaných zvířat a bydlíte v sousedství chemičky, starého skladu pesticidů anebo velkých hutí, odvíjí se seznam látek z charakteru toho provozu. Dalším vodítkem při podezření na otravu anebo nemoc způsobenou toxickými látkami může být návštěva lékaře a porada s ním, na které toxické látky se při případném pátrání zaměřit. Poměrně dobrý návod i pomocnou ruku lékařům poskytuje kniha Generace v ohrožení , která se sice zaměřila na látky reprotoxické (ohrožující rozmnožování), ale řada věcí v ní platí obecně.


Zátěž těžkými kovy

Pátráte-li po hladině těžkých kovů, je dobré zkusit analýzu vlasů anebo nehtů. Pro sledování kadmia je vhodnou matricí i moč, zatímco pro olovo je to spíše krev. Těkavé organické látky lze nejlépe změřit ve vydechovaném vzduchu, lze je ovšem nalézt i v krvi. Krev je obecně asi nejlepší matricí ke sledování celé škály toxických látek v lidském těle, stejně jako mateřské mléko. Najdeme v nich totiž jak látky, které se snáze rozpouštějí ve vodě, tak látky vázané na tuky, například perzistentní organické látky (POPs) jako dioxiny, DDT, polychlorované bifenyly. Posledně jmenované chemické látky lze nalézt a analyzovat v podkožním tuku, protože POPs jsou obecně lipofilní povahy a ve vodě se naopak nerozpouštějí. Rozhodnutí o tom, kterou matérii ze svého těla si necháme odebrat pro zjišťování chemických látek, na něž jsme zvědaví, závisí samozřejmě i na bolestivosti či složitost odběru. Odběr bychom určitě neměli dělat sami, ale poradit se s lékařem a ještě předtím s laboratoří, ve které si necháme dělat rozbor. Pokud je laboratoř součástí hygienické služby (sídlí v některé z poboček Státního zdravotního ústavu), pak jim může vzorek zaslat přímo lékař, který odběr také provede. Jinak je dobré zjistit si správný postup odběru. Může vám s ním poradit Asistenční centrum pro lidi postižené toxickými látkami sdružení Arnika. Vlasy se například musí odebírat na temeni hlavy podle přesně stanoveného postupu. Mateřské mléko je nutné odebírat v určité době po zahájení kojení a tak dále.

Ještě než se rozhodnete pro odběr vzorků některé ze svých tkání je ovšem důležité zjistit si, kolik vás požadovaný rozbor na chemické látky bude stát. Mohlo by se stát, že byste se po dodávce analýzy divili předloženému účtu. Chemické analýzy nejsou nic levného. Nejlevnější analýzy na těžké kovy stojí od jednoho sta (za jeden kov) do zhruba 1500,- Kč (za soubor těžkých kovů). Vše ostatní už je dražší. Nejdráže vyjdou analýzy na dioxiny (neboli polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) mezi 10 až 20 tisíci korun za jednu analýzu. Ve velkém rozpětí jsou ceny za analýzy bromovaných zpomalovačů hoření – od 6 do 15 tisíc, podle způsobu a přesnosti měření. Mezi dvěma až čtyřmi tisíci zaplatíte za chemickou analýzu na těkavé organické látky (v závislosti na matrici a měření). O něco více pak stojí chlororganické látky jako polychlorované bifenyly, DDT anebo hexachlorbenzen. Ceny za analýzy reziduí pesticidů se odvíjí od toho, jak velkou skupinu těchto látek chcete analyzovat.


Vyhodnocení údajů

Dalším úskalím tohoto podniku se může stát následná interpretace čísel, které obdržíte z laboratoře. Pro většinu chemických látek nejsou v České republice nastaveny hygienické limity pro jejich přítomnost v krvi, moči ve vlasech či nehtech. Lze však dohledat srovnání s výsledky měření těchto látek na různých lokalitách a pro skupiny obyvatel s různou zátěží. Případně existují limity stanovené americkou EPA. S interpretací vám také může pomoci lékař anebo některá z ekologických poraden. Základní přehledy limitů můžete najít mimo jiné v databázi chemických látek na stránkách sdružení Arnika.

Zcela jiný rozměr tato otázka dostává, pokud chcete měřit vzorky od dobrovolných dárců pro nějakou studii. V takovém případě musíte dodržet i základní etické principy a zachovat anonymitu odběru, pokud si ovšem dárci nepřejí jinak. Je také důležité zachovat stejný postup odběru a sepsat protokol o odběru pro každý vzorek. Ten je ostatně dobré mít i pro interpretaci odběru vzorků vlastních tkání. Nemusíte se o něj starat, pokud odběr provádí lékař a dodává vzorek přímo hygienické stanici. S odběrovým protokolem vám poradí i v laboratoři, do které budete dávat vzorek na analýzy, v některých případech poskytnou i vlastní vzorkovnici na odebraný vzorek. Obzvláště v případě lidských tkání je nutné dávat pozor na možnou kontaminaci vzorku. Odebraný vzorek je také třeba uchovat v chladu, v některých případech jej i zmrazit, opět vám poradí v laboratoři. Nejlépe je samozřejmě vzorek co nejdříve dopravit do příslušné laboratoře.

Jak vypadá výsledek analýzy většího počtu vzorků v podmínkách neziskových organizací se můžete podívat na příkladu studií sítě IPEN anebo Arniky , případně na výsledky analýz většího množství vzorků do recenzovaných vědeckých časopisů.


Další čteníAutor a rok revize RNDr. Jindřich Petrlík, 2014
Kontakt jindrich.petrlik@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika