Jak ochránit domácí zvířata, včely a svůj dům před napadením velkými šelmami?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Velké šelmy nejsou ani zdaleka největší hrozbou pro chov ovcí v Beskydech, střet chovatelů s velkými šelmami nemůžeme brát na lehkou váhu. Důležitá je především dostatečná informovanost chovatelů o preventivních opatřeních a možnostech kompenzace. Hnutí DUHA Olomouc proto provozuje poradnu pro chovatele, kde se zájemci mohou dozvědět, jak účinně zabezpečit hospodářská zvířata proti útokům velkých šelem.


Doporučujeme


Podrobný popis problému

Prevence napadení stád

Nejvíce ohrožené jsou ovce volně se pasoucí na odlehlých loukách obklopených lesem, který navazuje na rozlehlé lesní partie. Nebezpečí se ještě zvyšuje, jsou-li ovce na těchto pastvinách volně i v noci. Prvním předpokladem úspěšné ochrany stád proti predátorům je proto pravidelný dozor a zavírání zvířat na noc do pevných chlévů. K dalším, velmi efektivním opatřením patří trvalá přítomnost pasteveckých psů u stáda. Dobře vycvičený pastevecký pes ovcím neublíží a ohradou vymezené pastviny, jež jsou jeho teritoriem, pečlivě střeží. Vše o pasteveckých psech, jejich plemenech, chování a výcviku naleznete v publikaci Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele ovcí a koz.

Ačkoliv hospodářská zvířata nepředstavují v potravě medvěda, vlka a rysa ani u nás ani jinde v Evropě výrazný podíl, mohou být ztráty způsobené těmito velkými šelmami pro jednotlivé chovatele někdy dosti významné. Obecně platí, že nejvyšší škody na hospodářských zvířatech způsobují vlci, nejnižší pak rysové. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ovce a kozy, které se stávají nejčastějším terčem útoků všech tří druhů velkých šelem. Skot bývá napadán většinou medvědy, méně vlky, rys je schopen ulovit pouze čerstvě narozená telata. Útoky na drobné hospodářské zvířectvo (králíci, drůbež) jsou výjimečné a většinou jsou pachateli mláďata nebo nedospělí rysové, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o matku a ještě neumějí dobře lovit divokou zvěř. Základem ochrany hospodářských zvířat před velkými šelmami jsou především preventivní opatření. Účinnost těchto opatření je však různá v závislosti na geografických podmínkách, způsobu provedení a hlavně na možnostech chovatelů.


Možnosti ochrany majetku před šelmami

Velké šelmy si kromě naší ochrany zasluhují také náš respekt. Respektovat tak velká zvířata je možné pouze v případě, že známe cestu, jak tato zvířata akceptovat jako predátory. Důležitá jsou znalosti o chování velkých šelem a dobré ochrany našeho majetku. Každý živočich v přírodě se snaží, aby získal potravu co nejsnadněji. Není proto divu, že se velké šelmy, namísto prohánění divoké zvěře, občas uchýlí k lovu špatně zabezpečených domácích zvířat, která mohou lehce napadnout. Strach z lidského pachu je jen malou překážkou, kterou mnozí lovci hospodářských zvířat mohou brzy překonat podobně jako nestabilní ohradník či plot. Jak se proti napadení hospodářských zvířat velkými šelmami bránit?. Především tedy musíme svůj majetek proti šelmám zabezpečit. Existuje hned několik způsobů, jak můžeme své vlastnictví pomoci lépe střežit:


Pastevecký pes

Pastevecký pes představuje jednu z nejlepších možných cest, jak ochránit před velkými šelmami nejen hospodářská zvířata ale i movitý majetek. Je známo poměrně velké množství plemen pasteveckých psů, z nichž nejvíce jsou asi v podvědomí lidí jakožto ochránci stád zakotveni slovenský čuvač nebo balkánský šarplaninec. Pastevecký pes díky svému mohutnému vzhledu odradí většinou šelmu od pokusu o napadení hlídaných zvířat. Důležité je poznamenat, že než si pořídíme pasteveckého psa, musíme se seznámit s tím, jak jej správně vychovat, aby nám nebyl vinou nevhodného zacházení nakonec spíše na škodu než ku prospěchu. Pasteveckého psa je nejlépe zakoupit již jako štěně a nechat jej vyrůstat přímo se zvířaty, která má chránit. Stane se tak jakoby součástí jejich stáda, a pes přijme zvířata jako členy své smečky, které pak instinktivně chrání.

Zvířata zavíráme na noc do chléva

Pokud nemáme natolik velké stádo, že bychom plánovali pořídit si pasteveckého psa, je nutné zavírat zvířata alespoň na noc do bytelného chléva.


Elektrický ohradník

Volba pořízení si elektrického ohradníku je jedním z nejlepších způsobu, jak si zajistit ochranu stád nebo včelstev před velkými šelmami. Nejvhodnějším typem elektrického ohradníku je tzv. síťový ohradník 1–1, 5 metrů vysoký. Pokud není k dispozici síťový ohradník, je možné použít i běžný ohradník, ale mezera mezi jednotlivými dráty by neměla mít větší než 20–30 cm a spodní drát by měl být maximálně 20 cm od země.. V případě aktuálního nebezpečí v oblasti Beskyd a Javorníků Hnutí DUHA Olomouc nabízí chovatelům ovcí síťové elektrické ohradníky k zapůjčení. Elektrické ohradníky se půjčují chovatelům, kteří již utrpěli škodu, neboť je pravděpodobné, že právě k nim se šelmy po čase vrátí.


Stavba dostatečně vysoké ohrady

Jinou možností ochrany, byť ne tolik bezpečnou, je stavba dostatečně vysokého oplocení pastviny či místa, kde se zvířata přes den volně pohybují. Taková ohrada či plot by měly dosahovat výše nad 180 cm. Důvodem, proč je nezbytné postavit ohradu tak vysokou, je velká fyzická zdatnost rysa a vlka. Rys dokáže z místa vyskočit do výšky až 220 cm! Vlk oproti tomu bez problémů překoná překážku o výši 150 cm. Proti medvědovi však toto opatření nemusí být dostatečně účinné.

Chceme-li dosáhnout co nejúčinnější možné ochrany majetku před velkými šelmami, měli bychom jednotlivé způsoby ochrany kombinovat. Od roku 2011 se mohou chovatelé ovcí či koz obracet se svými dotazy na Poradnu pro chovatele hospodářských zvířat, kterou realizuje Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Hnutím DUHA Valašsko. Ochránci hospodářům v Beskydech a okolí radí, jak mohou svá stáda, ale třeba i včelí úly ochránit před napadením velkými šelmami – vlky, rysy a medvědy


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy


Další čtení


Autor a rok revize Bc. Alena Šillerová DiS, 2014
Kontakt info@selmy.cz : info@selmy.cz
Webové stránky ekoporadny Hnutí DUHA Olomouc