Jak postupovat v případě nalezení netopýra?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

K setkání s netopýrem může dojít v přírodním i městském prostředí. Do života netopýra bychom měli zasahovat pouze v případě, kdy nám jeho přítomnost překáží anebo v případě, kdy je netopýr ohrožen. Pokud nalezneme zraněného netopýra, můžeme se obrátit na specializované organizace.


Doporučujeme

  • Pokud nalezneme netopýra nebo jejich kolonii, která není bezprostředně ohrožena (např. vykácením doupného stromu, opravou střechy apod.), nebo pokud nalezneme netopýry v blízkosti našeho bydliště, ale jej přítomnost nám nevadí, je nejlepší nezasahovat do jejich života, nerušit je a nedotýkat se jich.
  • Handicapovaného jedince lze rozpoznat například podle toho, že se vyskytuje na neobvyklém místě, leze po zemi, ani po mírném vyhození do vzduchu nevzlétne.
  • Pokud přijdeme do kontaktu s handicapovaným netopýrem, můžeme se obrátit na záchranné stanice pro handicapované živočichy, případně můžeme o netopýra dle odborných instrukcí pečovat sami.
  • Pokud vám netopýr vletěl do místnosti, nechte otevřená okna a zavřete dveře. Cestu ven najde sám.
  • Chystáte-li rekonstrukci domu, ověřte si, že nemáte v nějaké štěrbině netopýří kolonii. Pokud ano, zajistěte jejich přesun jinam. Pokud potřebujete zaslepit průduch, který využívajíjako cestu, umístěte tam jednocestnou záklopku, aby mohli ven, ale nikoliv dovnitř.
  • Pro netopýry můžete také připravit speciální úkryty pod střechou nebo na zahradě.
  • Netopýrů se nedotýkáme holýma rukama, předcházíme tak možnému kousnutí a přenosu onemocnění (netopýr může být přenašečem vztekliny).


Podrobný popis problému

Jsou u nás netopýři chráněni?

Netopýři jsou unikátní, velmi zajímavou a důležitou skupinou savců. V ČR se trvale vyskytuje 23 druhů netopýrů ze dvou čeledí, přičemž všechny naše druhy jsou chráněny [zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny]. Netopýři jsou ohrožováni zejména úbytkem lesních biotopů a zhoršováním kvality prostředí. Zákonem jsou chráněná také stanoviště netopýrů, a to přirozená i umělá (např. ve větracích šachtách, světlících, na půdách atd.). Pro jakoukoliv manipulaci s netopýry nebo zásah na jejich stanovišti je potřeba zažádat o výjimku ze zákona prostřednictvím orgánů ochrany přírody.

Kde se netopýři vyskytují?

Jednotlivé druhy mají specifické nároky, místa výskytu závisí také na ročním období. Na jaře se netopýři vyskytují v tzv. jarních přechodných úkrytech a od dubna do srpna se samice vytváří početné letní kolonie, ve kterých pečují o mláďata. Netopýry můžeme nalézt na půdách starých budov (kostely, školy, kaple, obytné budovy), zejména v budovách v blízkosti lesa (chaty, hájovny, seníky). Nejčastěji jsou ukryti mezi trámovím, ve štěrbinách pod střešní krytinou, kolem oken a za okenicemi, pod okapy, v prostorách pod podlahami nebo ve stěnovém obložení. Mohou se usídlit také v dutinách zdiva mostů a tunelů a ve štolách. Z přirozených prostředí se netopýři vyskytují v dutinách a pod kůrou stromů, v skalních štěrbinách nebo v jeskyních.

Jak postupovat když se netopýr usadil v našem domě?

Pokud je přítomnost netopýra v našem domě nějakým způsobem problematická nebo nevítaná, je potřeba vždy postupovat dle zákonných předpisů po konzultaci s odborníky. Odborné instituce jsou schopny vám poradit a navrhnout efektivní řešení a to také např. v situacích výskytu netopýrů v prostorách určených k opravě nebo rekonstrukci. Kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech vám poskytne např. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), kterou je možné kontaktovat na adrese netopyr@ceson.org. Na těchto stránkách naleznete také podrobnější informace a příklady technických řešení při opravách a úpravách staveb. Pokud vám netopýr vletí do bytu, není důvod k panice. Nejlepším řešením je zavřít dveře a otevřít okno a počkat až si netopýr cestu ven najde sám. Pokud je zmatený, můžete ho opatrně navést např. ručníkem.

Jak postupovat při nalezení handicapovaného netopýra?

Handicapovaného netopýra lze rozpoznat například podle toho, že se vyskytuje na neobvyklém místě, leze po zemi, ani po mírném vyhození do vzduchu nevzlétne. Na zraněného, vysíleného nebo letu neschopného netopýra nikdy nesaháme holýma rukama. Pro manipulaci používáme tlusté kožené rukavice, příp. ručník nebo hadr, čímž se chráníme před kousnutím a také případným přenosem infekcí. Pokud má netopýr pouze drobná zranění, je vysílený nebo jen podchlazený (k tomu dochází po předčasném probuzení z hibernace), zvládneme péči o netopýra sami. Pokud je netopýr zraněný vážně (zlomeniny, krvácení), je nutné vyhledat odbornou veterinární pomoc. Pro získání jakýchkoliv konkrétních informací ohledně péče o handicapovaného netopýra kontaktujte odborníky a specializovaná pracoviště. Odborníci vám fundovaně poradí, příp. se o netopýra sami postarají.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Vlašín M., Málková I.: Ochrana netopýrů. Metodická příručka ČSOP, Veronica Brno, 2004, 79 str.
  • Kaňuch P.: Sídliskové netopýre. Informační brožura, Skupina pre ochranu netopierov, Horizont, Banská Bystrica, 2001.


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP