Jak se mohu zasadit o lepší cyklistickou infrastrukturu?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Doprava, cyklostezky, turistika

Úvod

Možností, jak se občan může zasadit o lepší cyklistickou infrastrukturu, je mnoho a pohybuje se na škále od forem konformních po formy protestní. Krom pravidelné jízdy na kole je nejjednodušší možností psát o problematických místech členům místní státní správy a samosprávy a žádat o nápravu. Další možností je organizovat se a participovat v místních cyklistických advokačních organizacích nebo v kampani Cyklisté sobě. Mezi protestní formy vyjádření mohou patřit cyklojízdy nebo instalace vlastní cyklistické infrastruktury, jako je stojan na kola.


Doporučujeme

  • Jezděte na kole všude, kde je to možné a kdykoliv to jde.
  • O dopravně problematických místech pro cyklisty piš žádosti o nápravu členům místní státní správy a samosprávy.
  • Podporujte nebo se přidej k místní cyklistické advokační organizaci nebo ke kampani Cyklisté sobě.
  • Zúčastněte se cyklojízd ve svém městě nebo se podílejte na jejich organizaci.


Podrobný popis problému

Má-li se v českých městech stát cyklistika plnohodnotným způsobem dopravy, konkurující automobilové dopravě, musí se její plánování, koncipování a navrhování stát nedílnou součástí integrovaného dopravního plánování a územního plánování města. Cyklistická infrastruktura musí tvořit harmonický celek, který cyklistům umožňuje plynule jezdit skrze město, mít možnosti parkovat kolo a cítit se v provozu bezpečně. V mnoha městech, která mají potenciál být městem pro cyklisty, budování cyklistické infrastruktury vázne, a proto zpočátku i tlak na malé změny může vést postupně k výraznému zlepšení.

Možností, jak se může občan zasadit o lepší cyklistickou infrastrukturu, je mnoho a podobně jako environmentální aktivismus obecně se cyklistický aktivismus pohybuje na škále od forem konformních (např. osvěta) po formy protestní (např. cyklojízdy). Jakou formu si městský cyklista vybere, záleží jenom na jeho časových možnostech, schopnostech a energii, kterou je ochoten obětovat. Možnosti jsou různé a právě různorodý přístup je skutečně efektivní.


Napište politikům nebo jiným zodpovědným institucím

Pokud máte na své trase konkrétní místa, která stojí za to zlepšit, požádejte o to zodpovědné orgány, městkou část a své zastupitele. Tlak veřejnosti je velmi důležitý a jediný dopis může člena místní samosprávy nebo státní správy přimět změnit názor nebo ho podnítit podniknout konkrétní krok. Lidé, kteří se snaží prosazovat rozvoj cyklodopravy, se shodují, že jakýkoliv zájem veřejnosti jim velmi pomáhá. Mnohdy stačí krátký email. Na webu Prahou na kole naleznete podrobný manuál jak takový dopis psát. V manuálu naleznete mimo jiné příklady možných požadavků, modelové dopisy a seznam kontaktů a institucí, na které se můžete obracet, včetně rozsahu působnosti těchto institucí.


Podpora místní cyklistické advokační organizace

Samotný člověk má většinou daleko menší možnosti jak zlepšení podmínek pro cyklisty dosáhnout, proto je dobré využívat možnosti sdružování občanů. Navíc ve většině velkých měst již fungují různá cyklistická sdružení, která se snaží motivovat samosprávy ke zlepšení cyklistické infrastruktury a mají spoustu zajímavých návrhů a podkladů již vypracováno.

Podpora těchto organizací a vnesení nové energie do těchto organizací může mnohdy rozhýbat místní aktivity a dění v samotné organizaci. Forma podpory cyklistických advokačních organizací může být různá. Někdy stačí finančně přispět, jindy pomůže zajištění jiné materiální podpory. Důležité je sledovat konkrétní potřeby těchto organizací. Pokud jezdíte na kole pravidelně, jistě znáte mnoho různých míst, která jsou pro cyklodopravu nevyhovující nebo místa, která lze nějakým způsobem zlepšit. Může se jednat o zavedení cykloobousměrky, odstranění nevyhovujícího retardéru nebo jiné překážky v cestě, chybějící cyklopruh nebo cyklostojan, ukončení cyklostezky v autobusové zastávce apod. Posláním podnětů místnímu cyklistickému sdružení můžete pomoci evidovat problémová místa, která tyto organizace mohou zahrnout do svých návrhů podávaných samosprávám. Přímá participace v organizaci a podílení se na jejích aktivitách může být tou nejlepší volbou, co můžete pro zlepšení cyklistické infrastruktury udělat. Cyklistické advokační organizace fungují v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších městech. Pokud ve vašem městě žádná cyklistická advokační organizace není, můžeš se podílet na jejím založení.


Kampaň Cyklisté sobě

Další možností je přidat se ke kampani Cyklisté sobě, která může sloužit jako modelový příklad a zdroj inspirace místních aktivit. Tato kampaň je nejvíce rozjetá především v Praze, kde existuje asi deset menších skupin, ale kampaň funguje také v Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Liberci a Jablonci nad Nisou. Kampaň Cyklisté sobě je převedeným nástrojem pro zlepšování podmínek jízdy na kole Cyclescape, který vznikl v Británii v roce 2011. Kampaň Cyklisté sobě si klade tři základní cíle: 1) zkvalitnit podněty na zlepšení problémových míst úřadům, 2) pro jednotlivé podněty získat odpovídající podporu od lidí, kteří přes dané místo jezdí, 3) nabídnout prostor pro rozvoj komunity aktivní v podpoře cyklistické dopravy. V rámci této kampaně již bylo nashromážděno několik stovek podnětů o pro cyklisty problematických místech nebo úsecích. Tyto podněty jsou předmětem požadavků při vyjednávání s místními samosprávami.


Účast na cyklojízdách

Cyklojízdy jsou hromadné jízdy desítek až desítek tisíc cyklistů uskutečňující se zpravidla ve městech za běžného dopravního provozu. Přestože účel těchto akcí může být různý, často je společným jmenovatelem upozornění na špatné podmínky cyklistické dopravy. Hromadné mobilizace cyklistů v Praze pomohly započít podporu cyklodopravy v hlavním městě a současně také vytvořit cyklistickou kulturu. Dalším městem, které pomalu v masovosti mobilizace na cyklojízdách Prahu následuje, je Brno. Cyklojízdy nejsou jen protestem, ale mnohdy zábavnou akcí, která se odehrává v celé řadě českých měst (kromě Brna a Prahy také v Ostravě, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Chomutově a dalších větších městech). Kromě účasti na samotné cyklojízdě je potřebné pomáhat s její organizací.


Pozitivní přímá akce

Nejintuitivnější možností je pozitivní přímá akce a vybudování části cyklistické infrastruktury svépomocně. V tomto směru je jednou z mála oficiálních možností umístění cyklostojanů nebo odstraňování fyzických překážek na trase cyklostezky. Pokud máte možnost umístit stojan pro cyklisty před svým domem nebo na nějakém veřejně přístupném místě, může to mnohým dalším cyklistům hmatatelně pomoci. Ilustrativním příkladem může být dohoda skupiny cyklistů s magistrátem a umístění cyklostojanu, pořízeného ze zdrojů cyklistů, před nákupním centrem v Olomouci na podzim 2013. Další přímé akce, které v minulosti v České republice aktivní cyklisté svépomocně realizovali, nelze doporučovat, protože se pohybují za hranicí zákona. Pro zajímavost lze uvést například partyzánské malování cyklostezky barvou na vodorovné dopravní značení nebo betonování nájezdů na vysoké obrubníky pro zvýšení plynulosti jízdy.


Související odkazy


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Václav Mach, 2014
Kontakt step@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP