Jak se recyklují FVE panely?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Pro panely zakoupené po roce 2013 zajišťuje jejich likvidaci výrobce panelů, obdobně jako u dalšího elektroodpadu. Provozovatelé velkých i malých solárních elektráren, uvedených do provozu do roku 2013 musí mít podle zákona o odpadech uzavřenou smlouvu s recyklační firmou a platí poplatky za recyklaci. Recyklace křemíku snižuje energetickou náročnost výroby nového křemíku, recykluje se i hliník, stříbro a další kovy obsažené v panelech.


Doporučujeme

  • Vyřazené panely odevzdat dodavateli.


Podrobný popis problému

Životnost fotovoltaických panelů je přes 20 let. Většina dosud vyrobených bude ještě řadu let v provozu. Přesto je třeba již nyní likvidovat poškozené nebo vyřazené panely. Fotovoltaické panely obsahují vysoce čistý křemík, který je drahý. Kromě toho obsahují i těžké kovy, sklo, plasty a obvykle i hliníkový rám. V ČR existuje několik firem, které se recyklací zabývají (seznam v odkazu níže).

Pro panely zakoupené po roce 2013 zajišťuje jejich likvidaci výrobce panelů, obdobně jako u dalšího elektroodpadu. Provozovatelé velkých i malých solárních elektráren, uvedených do provozu do roku 2013 musí mít podle zákona o odpadech uzavřenou smlouvu s recyklační firmou, resp. s provozovatelem kolektivního systému likvidace. Podle zákona také odvádí v letech 2014 až 2018 poplatek na recyklaci ve výši 8,50 Kč/kg, přičemž se počítá s hmotností panelů 0,11 kg/Wp, bez ohledu na to kolik panel skutečně váží. Cena za likvidaci je tedy 935 Kč/kWp.


Metody recyklace

Jedna z metod recyklace je termická. Panely se v peci při teplotě přes 500 °C rozpadnou, plastové části shoří a zbylý materiál lze znovu použít při výrobě křemíku. Použitím recyklátu lze snížit energetickou náročnost výroby křemíku až o 70%. Výtěžnost je až 85% polovodičových prvků. Termické likvidaci obvykle předchází mechanická demontáž hliníkového rámu a dalších částí (kabely aj.). Tato metoda je určena zejména pro panely z krystalického křemíku).

Dále se používá mechanicko - chemická metoda, kdy se panely (bez demontovaných rámů) rozdrtí a z drtě se chemickými procesy získají kovy a křemík. Metoda se hodí spíše pro tenkovstvé panely (z amorfního křemíku).

Ještě důležitější je recyklace u kadmium-telurových (Cd-Te) fotovoltaických panelů, protože tyto kovy jsou pro životní prostředí velkou zátěží. Používá se mechanicko - chemická metoda, recyklací se získá zpět až 95 % použitých polovodičů.

Lze očekávat, že s přibývajícím počtem vyřazovaných fotovoltaických panelů se bude rozšiřovat i nabídka recyklačních metod. V současnosti existuje celoevropský recyklační systém PV-Cycle, jehož členové (výrobci, dovozci, zpracovatelé odpadů i výzkumné organizace) zajišťují recyklaci více než 90 % všech fotovoltaických panelů prodaných v Evropě. V ČR je odhadem instalováno přes 200 tis. tun fotovoltaických panelů.


Související odkazy


Legislativa


Další čteníAutor a rok revize Ing. Karel Srdečný, 2014
Kontakt karel.srdecny@ekowatt.cz
Webové stránky ekoporadny EkoWATT