Jak se sleduje kvalita ovzduší v bytě?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

V budovách trávíme až 90 % svého času a to, jak se v nich cítíme, ovlivňuje řada faktorů jako je teplota, vlhkost vzduchu, hluk. Nelze ale opomenout další byť ne tak často zmiňovaný aspekt: znečištění vzduchu různými chemickými látkami jako je formaldehyd, benzen a další. Dosud bylo v budovách ve vzduchu zjištěno více než 170 látek, které za určitých podmínek mohou mít, negativní dopad na naše zdraví. Zdrojem těchto látek jsou stavební materiály, nábytek, koberce, ale i osvěžovače vzduchu, úklidové prostředky a mohou se dokonce uvolňovat i z tiskovin či elektroniky.


Doporučujeme

  • Dostatečně větrat. Nedostatečné větrání je jeden z hlavních důvodů, proč v bytě můžete mít vysoké koncentrace některých chemických látek.
  • Dodržovat správnou teplotu a vlhkost.
  • Při nákupu vybavení upřednostňovat přírodní materiály.
  • Při výběru vybavení upřednostňovat výrobky s nízkým obsahem těkavých látek - VOC.
  • Pozor na výrobky, které zapáchají (uvolňují se z nich VOC).
  • Intenzivně větrat při práci s výrobky obsahující VOC (barvy, laky, lepidla...).
  • Přestat (alespoň v bytě) kouřit.


Podrobný popis problému

Dostatečné větrání

Nedostatečná výměna vzduchu je jeden z nejdůležitějších faktorů, jež způsobují v bytech či kancelářích u řady látek významně vyšší koncentrace škodlivin, než jaké lze naměřit venku. V současnosti, kdy klade společnost důraz na úspory energie, význam zajištění dostatečné výměny vzduchu vzrůstá – snižuje se totiž objem vzduchu, který do budovy vnikal netěsnostmi. Jako indikátor dobrého větrání slouží měření koncentrace oxidu uhličitého, které provádí např. [zdravotní ústav] (prováděl měření na školách). Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, připouští maximální koncentraci CO2 v pobytových místnostech ve výši 1500 ppm, doporučená hodnota je 1000 ppm. Výměna vzduchu má být buď 25 m3h-1 na osobu nebo musí být zajištěna minimální intenzita větrání tak, že se polovina vzduchu v místnosti vymění za jednu hodinu (0,5 h-1).

Teplota a vlhkost

Při vyšších teplotách a vlhkosti dochází k rychlejšímu uvolňování škodlivin z některých výrobků, např. formaldehydu z dřevotřísky. Doporučené rozmezí hodnot vlhkosti je 30 až 60 % (v topném období 30 až 45 %), doporučené teploty se pohybují v rozmezí 18 až 24 °C (v topném období 18 až 22 °C).

Výběr produktů

Obecně lze doporučit upřednostňování přírodních materiálů, případně výrobků, které obsahuji minimum těkavých organických látek (VOC) a dalších škodlivin. Při nákupu zboží je dobré vyhýbat se výrobkům, jež zapáchají. Pracovníci Arniky v rámci ekoporadny řešili stížnosti lidí na zápach z plastových oken, nábytku z dřevotřísky, zápach z různých plastových výrobků či zápach z elektrospotřebičů.

Situace v EU

Již přes 20 let běží v EU projekt ECA (European Collaborative Action on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure), který se problému znečištění vnitřních prostor věnuje. Dosud však na úrovni EU neexistuje jednotná norma, která by emise těkavých organických látek (VOC) z výrobků regulovala. V rámci projektu ECA však již byly odsouhlaseny metody hodnocení a testování výrobků.

Konkrétní opatření, jejichž účelem je omezit znečištění vnitřních prostor, zatím přijalo několik zemí. Povinné značení zavedla od 1. ledna 2012 Francie. Označení se týká izolací, podlah, podlahových krytin, tapet, obkladových materiálů, ale i barev, laků, lepidel atd. Limity jsou stanoveny pro celkové emise těkavých organických látek a 10 chemických sloučenin: například formaldehyd, toluen, styren, xylen. Výrobky musí být také testovány na některé látky s karcinogenním, mutagenním a reprotoxickým účinkem (CMR látky). Limit 1 µg/m3 je stanoven pro benzen, trichlorethylen, DEHP a DBP. Výrobky jsou testovány dle ISO 16000. A+ je nejlepší hodnocení, C nejhorší.

Émissions.jpg

V Německu zavedli povinné testování emisí těkavých organických látek z podlah, podlahových krytin, lepidel pro podlahy a od roku 2014 i pro některé druhy tapet. Všechny tyto výrobky v Německu uvedené na trh musí být testovány (protože pro emise těkavých látek z výrobků neexistuje jednotná evropská norma, nestačí Německu při uvádění výrobků na trh značka shody CE).

GUT carpets.jpg
Dalším příkladem, zaměřeným na snižování emisí těkavých organických látek z některých výrobků, je dobrovolý systém certifikace koberců GUT, jehož zavedení vedlo ke snížení celkových emisí těkavých látek (TVOC) z koberců. V roce 1990 byl limit pro tyto emise 5000 µg/m3, v roce 1997 to bylo již jen 300 µg/m3.
GEV EMICODE.jpg


Pro lepení podlah a podlahových krytin je možné také koupit certifikovaná lepidla s velmi nízkými či žádnými emisemi těkavých organických látek dobrovolný systém certifikace lepidel EMICODE. Na jejich obalu jsou nápisy jako „velmi nízké emise těkavých organických látek“ či značka EC1.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika