Jak se třídí a recyklují plasty?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Plastové materiály musí splňovat různé funkce. Pro různé oblasti užití byly vyrobeny plasty s rozdílnými vlastnostmi. Existují přibližně dva tucty důležitých plastů a nejméně 5 000 komerčních označení. Výskyt velkého množství různých umělých látek ztěžuje druhově čistý sběr odpadu - a jen takový odpad lze dobře recyklovat. Mnohé postupy pro jejich recyklaci zatěžují životní prostředí nebo jsou dosud neefektivní či příliš drahé.


Doporučujeme

 • Vyhýbat se zbytečným plastovým obalům a předmětům na jedno použití (nádobí, sáčky, zbytečně velké obaly...).
 • Pokud vzniká plastový odpad, pokusit se najít pro něj další využiti (kelímek od jogurtu jako květináč apod.).
 • Využívat kontejnery na tříděný sběr plastů (předem si ověřte, jaké plasty jsou v dané lokalitě sbírány).


Podrobný popis problému

Druhy plastů

Termoplasty

Při teplotách vyšších než 50°C přecházejí z tvrdého stavu do plastického. Ohřevem je tedy lze opakovaně převádět do tvarovatelného stavu a následným ochlazením do stavu sklovitého, kdy je jejich poslední nabytý tvar fixován. Jejich makromolekuly nevytvářejí síťovitou strukturu vůbec nebo jen málo. Významnými termoplasty jsou: **polyethylen, polypropylen, polyamid, polyvinylchlorid, polystyrol, polyacetát, polykarbonát a celuloid.**


Elastomery

Elastomery se skládají z molekul, jež jsou propojeny v síťovité struktuře s velkými rozestupy. Za teplot vyšších než 50°C se polymery stávají kaučukovitě elastickými a lze je deformovat pouze v omezené míře. K elastomerům patří některé **polyuretany a silikony**.


Duroplasty

Duroplasty (termodury, duromery) vykazují mimořádně mnoho síťových vazeb mezi molekulami. Ohřevem je již nelze plasticky formovat. Mezi duroplasty patří např. epoxidové pryskyřice, některé polyuretany ap.


Bioplasty

Stále častěji se můžeme setkat s plasty založenými na polymerech rostlinného původu(sója, kukuřice, cukrová třtina). Užitné vlastnosti mají srovnatelné s plasty z ropy a obvykle jsou biologicky rozložitelné. Většina bioplastů se vyrábí z fermentovaného škrobu (např. kukuřičného) – z něj se uvolní kyselina mléčná. A se dále polymeruje na kyselinu polymléčnou (polylactacid – PLA), která tvoří základ těchto plastů. Bioplasty se celkem snadno rozkládají na kompostu, tašky z tohoto materiálu se proto hodí do košů na sběr bioodpadu (vyhodí se zároveň s ním na kompost). Stále častěji se bioplasty používají na výrobu jednorázového nádobí - kelímků na teplé a studené nápoje, příborů, talířů. Výroba těchto plastů je technologicky i energeticky náročná, přednost by proto mělo mít používání opakovaně použitelných výrobků (nádobí, plátěné tašky atd.).


Třídění umělohmotných obalů

Obaly z umělých hmot jsou sbírány a tříděny zpravidla do tří skupin: PET láhve, duté obaly převážně z HD-PE (polyethylen vysoké hustoty(high density)), folie převážně z LD-PE (polyethylen nízké hustoty (low density)) a směsi umělých hmot. Duté obaly a folie mohou být po dalším čištění a rozdělení zpracovány, většinou však již ne v plnohodnotné produkty (jde o downcycling – zhoršují se jejich užitné vlastnosti, nejde o plnohodnotnou recyklaci). Vyrábí se z nich např. opět duté obaly, profily nebo stavební dílce. Separované, druhově čisté folie lze recyklovat na folie silnější.


Symboly pro nejčastěji se vyskytující umělé látky (chemické materiály), které lze recyklovat:

 • 01 PET……polyethylen-tereftalát
 • 02 PE-HD...polyethylen vysoké hustoty
 • 03 PVC…....polyvinylchlorid - víceméně se nedá recyklovat, viz kapitola PVC
 • 04 PE-LD…polyethylen nízké hustoty
 • 05 PP……..polypropylen
 • 06 PS……..polystyren
 • 07 PBT……polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmoty (vč. bioplastů)
 • 08 PC……..polykarbonát


Do žlutých kontejnerů lze obvykle dávat:

 • 01 PET – klasické PET lahve
 • 02 a 04 - polyethylen - sáčky, igelit, kelímky
 • 05 – polypropylen – duté obaly, kelímky, obaly od šamponů apod.
 • 06 - polystyren – některé kelímky, pěnový polystyren lze vhazovat jen v malém množství (je velmi neskladný a rychle zaplní kontejner), jinak ho odevzdávejte na sběrném dvoře.


Ostatní druhy plastů se obvykle nesbírají přes kontejnery – ty jsou primárně určeny na odpady z obalů a ze zbylých druhů se vyrábí jen minimum obalů (PVC folie a kelímky, občas se polyamid (PAD) používá na „střívka“ na paštiky apod.). V malém množství je vyhoďte do směsného odpadu, ve větším odevzdejte na sběrný dvůr.

Kompostovatelné plasty jsou většinou značeny jako 07 – ostatní druhy plastů. Pokud na nich najdete nápis „compostable“ (kompostovatelné), tak je možné je dát do kompostu (raději ne do popelnic na bioodpad, zatím jsou velmi málo známé a pravděpodobně by je vytřídili jako cizorodou příměs – nejde je okem rozlišit od běžných plastů).

Některé druhy plastů – obvykle polyethylenové folie a polypropylen ve větších kusech (např. plastový zahradní nábytek, přepravky apod.) vykupují některé sběrny. Podmínkou je dodat čistou surovinu v množství alespoň několika kg.

Do kontejnerů v žádném případě nepatří:

 • PVC – polyvinylchlorid - novodurové trubky, podlahové krytiny z PVC, plastové okenní rámy a parapety atd.
 • Plasty z aut, elektrotechniky apod. - obsahují velké množství přidaných látek(plnidla, zpomalovače hoření...) a nelze je snadno recyklovat. Tyto odevzdávejte spolu s celými výrobky (tedy elektrospotřebiči nebo autovraky).
 • Pneumatiky a duše: vyrábí se z pryže, sazí, kovových obručí a dalších částí. Odevzdávejte je na sběrném dvoře nebo při výměně v servisu.


Zhodnocení neobalových umělých hmot

Zatímco obaly lze vzhledem k jejich složení (a menšímu počtu používaných druhů plastů) recyklovat ještě relativně dobře, je opětné zhodnocení umělých látek ze všech ostatních oblastí velmi omezené či zcela nemožné(jedinou výjimku tvoří provozní odpad, který se zpracovává přímo v závodu). Stabilizátory, změkčovadla, prostředky proti hořlavosti a další přísady vytvářejí z umělých hmot velmi problematický odpad.

Situace u směsí umělých hmot je obdobná. Některé firmy z nich vyrábějí silnostěnné výrobky - různé stavební díly, dlaždice, lavičky ap.

Pro čistotu a efektivitu recyklace představují problém také etikety, lepidlo pro jejich uchycení, potisk a doplňkové části z jiných druhů plastů (uzávěry lahví). Toto představuje problém i pro zneškodnění “bioplastů”.


Recyklace v ČR

I z recyklace se stává zajímavý obor podnikání. Nejlépe se dají zužitkovat PET lahve – vyrábí se z nich umělé vlákno a z něj textilní výrobky (fleece, směsná vlákna). Zpracování a šití probíhá obvykle v Asii. Petky se obvykle na dotřiďovací lince vybírají a třídí podle barev. Recyklace vláken (po roztrhání trička či bundy) však neprobíhá – jde tedy pouze o oddálení problému co s tím odpadem. Technologie „z petky petka“ se začínají objevovat, zatím však nejsou běžně rozšířené. Textilní vlákna u nás z PET vyrábí Silon Planá nad Lužnicí.

Zpracovatelů folií a směsných plastů funguje v ČR celá řada (stačí zadat do vyhledávače „recyklace plastů“). Z folií se vyrábějí obalové folie, pytle a tašky, ze zbylých druhů plastů pak větší předměty – profily, lavičky, desky atd.

Menší kousky, útržky sáčků a některé druhy palstů skončí ve směsném zbytku po vytřídění použitelných kusů. Ty se obvykle používají jako palivo do cementáren nebo se přimíchávají jako dobře hořící frakce ve spalovnách odpadu (energetické využití).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden