Jak se třídí a recykluje elektroodpad? Kdo to zajišťuje?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Pokud vyrobená elektrická zařízení nejsou již nikomu k užitku, končí svůj životní cyklus a stávají se odpadem, který může přestavovat nebezpečí pro životní prostředí. Zároveň je to však materiál, jež lze znovu použít či recyklovat. Použité elektrozařízení proto nepatří do běžného komunálního odpadu, tedy do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení.


Doporučujeme

 • Nakupujte elektrozařízení s rozvahou – jak výroba, tak recyklace nebo likvidace výrobků představují nemalou zátěž pro životní prostředí. Mnohé se dají ještě opravit nebo věnovat někomu, kdo je potřebuje.
 • Vyhýbejte se vyloženě zbytečnému elektru (většina elektrohraček, kartáčky na zuby apod.) a věcem málo trvanlivým a málo používaným.
 • Při nákupu nového elektrozařízení je prodejce povinen odebrat jeden kus zařízení stejného typu (např. pračku za pračku). Odevzdávané zařízení musí být kompletní. Pokud nic nenakupujete, není prodejce povinen nic odebrat – v takovém případě odevzdejte výrobek na sběrném dvoře, při mobilním sběru nebezpečného odpadu nebo – v případě malých zařízení – do speciálních kontejnerů.
 • Nikdy nevyhazujte elektrozařízení do směsného komunálního odpadu nebo dokonce do přírody – obsahují velké množství nebezpečných látek, které mohou hodně uškodit i dále využitelné suroviny.


Podrobný popis problému

Co obsahuje elektrozařízení?

 • Kovy (40%): 20% Fe, 8% Cu, 4% Sn, 2% Ni, 2% Pb, 2% Al, 1% Zn, 0,2% Ag, 0,1% Au, 0,005% Pd
 • Plasty (30%)
 • Keramika, sklo (30%): 15% SiO2, 6% Al2O3, 6% ostatní oxidy, 3% BaTiO3 a slída
 • Dále to mohou být materiály jako dřevo (starší televize a rádia) a jiné (guma, textil).
 • Nebezpečnost elektroodpadu spočívá především v obsahu řady toxických a karcinogenních kovů (cca 0,5%), především As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pd, Sb, Se, Te, Tl, V a Zn). Některé prvky mohou rovněž těkat do ovzduší při spalování komunálního odpadu (As, Be, Bi, Br, Cd, Cl, Ga, Hg, In, Pb, Sb, Se, Te, Ti).
 • Staré trouby mohou obsahovat azbest, chladničky a mrazničky mají uvnitř chladící médium (u starých typů na bázi freonů).


Když se řekne elektroodpad...

Elektroodpadem se rozumí elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

Elektrické a elektronické spotřebiče jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, příloha č. 7, rozděleny do následujících skupin:

 • Velké domácí spotřebiče
 • Malé domácí spotřebiče
 • Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
 • Spotřebitelská zařízení
 • Osvětlovací zařízení
 • Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
 • Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
 • Přístroje pro monitorování a kontrolu
 • Výdejní automaty


Kam s nimi?

Sběru a recyklaci vysloužilých zařízení se u nás věnuje několik neziskových uskupení – kolektivních systémů. Ty byly založeny firmami, které se zabývají výrobou a likvidací elektrozařízení a mají pověření se o tento odpad postarat. Elektroodpadem se zabývá: Asekol (drobný i větší elektroodpad), Elektrowin, Remasystém, Retela, Ekolamp (úsporné žárovky a zářivky) a Ecobat (baterie, monočlánky).

Každý výrobce nebo distributor nebo dovozce elektrozařízení je povinen staré zařízení od vás při nákupu nového výrobku stejného typu(bez ohledu na značku) zdarma odebrat a předat k ekologické likvidaci. Elektrozařízení, které odevzdáváte musí být kompletní.

Odevzdat je můžete i na sběrném dvoře, při mobilním sběru nebezpečného odpadu (ze zákona probíhá v každé obci alespoň 2x ročně, pokud není v provozu sběrný dvůr) nebo do speciálních kontejnerů. Elektroodpad je cenná surovina - sběrné kontejnery najdete na mnoha místech (firmy samy mají zájem, aby lidé odevzdávali zařízení právě jim). Některé nabízí i odvoz spotřebičů z domácnosti, viz třeba kampaň Buď líný Remasystému.

Systémy jsou financované ze dvou zdrojů – jednak z "recyklačního poplatku", který zaplatíte při nákupu každého nového přístroje (pohybují se v řádech korun, desetikorun i stokorun podle velikosti spotřebiče a náročnosti recyklace) a z prodeje materiálů z rozebraných výrobků.


A co se s nimi děje?

Zařízení jsou rozebírána na prvočinitele – často v chráněných dílnách. Jsou z nich vybírány součástky recyklovatelné (a zpeněžitelné). Velký zájem je o drahé kovy – zejména zlato a platinu – a slitiny z tištěných spojů a obvodů. Dobře využít se dají rovněž barevné kovy (měď, hliník, mosaz) i železo. Po vybrání těchto částí přichází na řadu ty méně zajímavé – hlavně různé druhy plastů. Z nich se recyklují jen některé, jiné končí jako směsný či nebezpečný odpad (podle druhu a obsahu nebezpečných látek. S tříděním a recyklací je velký problém, protože používaných plastů i do nich přidávaných látek je velké množství, obtížně se rozlišují a znovuvyužívají. Z dalších součástí se používají třeba betonová závaží v pračkách (přidávají se tam, aby pračka necestovala po koupelně při ždímání) – buď se použijí znovu nebo se rozdrtí a přidají třeba do silnic.

Postupně se připravuje zákon o tzv. ekodesignu výrobků. Ten zajistí to, že nové výrobky budou snadno rozebratelné – nebude na nich např. tucet různých typů šroubků, ale pouze jediný, spoje půjdou snadno rozdělit apod. Tím se výrazně zjednoduší jejich rozebírání i recyklace poté, co se stanou odpadem.


Využití starých materiálů podle druhů

Železné kovy

Vytříděné železo je používáno v ocelářském průmyslu pro výrobu různých kovových výrobků. Protože kovy při recyklaci neztrácejí své vlastnosti, můžou být recyklovány opakovaně.


Plasty Vytříděné plasty jsou rozdrceny na drobné části, vyčištěny a vysušeny. Plasty, jako např. polyethylen (PE), polypropylen (PP) a polystyren (PS), jsou granulovány a nově obarveny. Tyto materiály mohou být využity mj. v automobilovém a nábytkářském průmyslu.


Sklo Rozdrcené a očištěné sklo může být znovu využito při výrobě televizních a počítačových obrazovek a dalších výrobků. Sklo stejně jako železo neztrácí opakovanou recyklací na kvalitě.

Neželezné kovy Měď, olovo, zinek a drahé kovy jako zlato, stříbro a platina a paladium můžeme najít ve stejném typu zařízení, z jakého pocházejí. Jsou využívány např. pro výrobu kabelů. Protože tyto kovy neztrácejí s časem své vlastnosti, mohou být recyklovány opětovně.


Související odkazy


LegislativaDalší čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden