Jak se třídí a recykluje sklo?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Sklo je jedním z nejlépe recyklovatelných obalových materiálů, lze ho používat prakticky do nekonečna. Při výrobě nového skla se v ČR běžně používá z poloviny nový materiál a z poloviny střepy; ve Švýcarsku je podíl střepů až 84%. Při 10% podílu střepů v tavenině, klesne spotřeba energie o 3% a emise CO2 o 7%.


Doporučujeme

  • Pokud to systém svozu ve vaší obci umožňuje, tak třiďte sklo na bílé a barevné.
  • Do kontejnerů na sklo vhazujte pouze sklo; nepatří sem keramika, porcelán, monitory, speciální skla (olovnaté, autosklo, brýle, drátěné sklo, plexisklo - jde o plast) nebo jiné odpadky.


Podrobný popis problému

Věčné sklo

Sklo lze recyklovat bez ovlivnění kvality prakticky donekonečna. Přidávání střepů do taveniny je běžnou praxí – sklářská firma Vetropack dokonce uvádí, že pro výrobu nového skla jsou v současnosti nejdůležitější surovinou střepy. U nás se jich používá zhruba 50%, ve Švýcarsku přes 80%. Pro optimální znovuvyužití je však nutné dobré vytřídění starého skla – jen z čirých střepů lze vyrobit čiré sklo. Při výrobě skla ze střepů se ušetří velké množství primárních surovin (křemenný písek, vápno, soda), doprava, energie i emise CO2. Při 10% podílu střepů v tavenině, klesne spotřeba energie o 3% a emise CO2 o 7%. Výrobky ze skla jsou značené tříšipkovým trojúhelníkem s písmeny GL (=glass čili sklo) a/nebo čísly 70, 71 nebo 72.


Koloběh skla

Při vyhazování do kontejnerů je vhodné (nikoliv nutné) sejmout kovové uzávěry (a vytřídit je - korunkové do železa, ostatní (měkké, šroubovací) zpravidla do hliníku), etikety mohou zůstat. Do kontejnerů nevhazujte plné sklenice (např s kompoty, nápoji apod.). Ze skla se po odvozu na lince ručně vyberou velké nečistoty (i s ohledem na pracovníky na lince je vhodné házet do kontejnerů pouze prázdné sklenice). Poté se střepy najemno namelou a laserovými čidly prosvítí. Tím se zjišťuje, zda ve směsi nezbyly neprůsvitné nečistoty – čili jiné odpady než sklo. Takové jsou proudem vzduchu sfouknuty z pásu. V ČR funguje několik moderních recyklačních linek, včetně těch na recyklaci speciálních skel (autoskla apod.). Poté je drť smíchána se sklářským pískem a dalšími přísadami a roztavena. Z ní se pak vyrábí všemožné druhy obalového a tabulového skla. Část střepů (drtě) se používá na výrobu skleněných vláken (tepelné izolace), pěnové sklo (velmi odolná tepelná izolace) nebo jako přísada do betonu.


Autoskla

Kromě skla obsahují ještě celou řadu příměsí – pryskyřice, tónovací barvy, někdy i folie (zabraňují roztříštění při nárazu). Proto je není možné dávat do kontejnerů. Skla obvykle mění v autoservisu, kde si skla nechají a odevzdají k recyklaci (bohužel někdy i na skládku).


Žárovky, zářivky a výbojky

Obyčejné žárovky s vláknem dávejte do směsného odpadu -sklo "baněk" je ze speciálního skla, které je odolné vůči změnám teploty a nelze ho recyklovat s běžným obalovým sklem. Trubicové zářivky (klasické, dlouhé) i kompaktní zářivky („úsporky“) a LEDky odevzdávejte při nákupu nových (vztahuje se na ně povinnost zpětného odběru), na určená místa (seznam viz www.ekolamp.cz) do sběrného dvora nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu.Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden