Jak se testování (netestování) výrobků označuje?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Na trhu je k dispozici nespočet výrobků z oblasti kosmetiky, úklidových prostředků a chemie. Velká část z nich byla v minulosti otestována na zvířatech, mnohé nové výrobky jsou nadále testovány. Mnohé "přírodní produkty" byly také na zvířatech testovány. Vybírejte proto výrobky s důvěryhodným certifikátem, s co nejmenším počtem složek (testují se složky i finální výrobek) a dávejte přednost produktům z principu netestovaným - třeba octu pro úklid domácnosti. V EU platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech.


Doporučujeme

  • Vyhledávejte produkty a firmy, které mají důvěryhodný certifikát, že netestují složky ani finální výrobky na zvířatech.
  • Mnoho výrobků nikdy testováno nebylo ani nebude - třeba ocet, který je výborný pomocník při domácím úklidu.
  • Ptejte se firem, zda testují výrobky a jejich složky, požadujte důvěryhodná osvědčení o netestování.
  • Nechcete-li podílet na utrpení zvířat v pokusech, dávejte přednost přípravkům na bázi tradičních přírodních substancí (mýdlo, oleje, léčivé byliny) a osvědčených prostředků.
  • Testovány jsou i přírodní kosmetické produkty, pokud jsou připravovány komerčně.
  • Testují se také čistící prostředky, chemikálie a léčiva aniž by to bylo na obalu výslovně uvedeno.


Podrobný popis problému

Všechny chemické látky a přípravky jsou registrovány v Registru Ministerstva zdravotnictví. Zde výrobce dokládá mimo jiné údaje o provedených zkouškách a bezpečnostní list. Bezpečnostní list obsahuje složení přípravku z jednotlivých substancí (v procentech), zhodnocení bezpečnosti výrobku kvalifikovanou osobou a průkaz funkce. Zpracování bezpečnostních listů zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. Toxikologické informační středisko MZd na požádání příslušnému správnímu úřadu vydá dokumentaci k chemické látce. Údaje o provedených zkouškách na zvířatech,použité toxikologické i ekotoxikologické metody a případy týrání zvířat během pokusů nejsou předmětem obchodního tajemství.

Příslušným správním úřadem se rozumí Ministerstvo zdravotnictví, ČIŽP, KÚ, Celní úřad, Krajská hygienická stanice. Obdobnou dokumentaci k výrobku musí zajistit nejen výrobce, ale i dovozce. Prodej výrobků, které nemají svůj bezpečnostní list, je v ČR nezákonný. V naší republice ani v dalších státech EU není stanoveno žádné označení pro výrobky, které nebyly testovány na zvířatech. Pokud výrobce sám uvádí na obalu jakékoliv informace o zkouškách provedených na zvířatech, musí rovněž uvést, zda se informace vztahuje pouze k finálnímu výrobku nebo též k jeho jednotlivým složkám.


Značení výrobků

Na obalech výrobků se můžeme setkat s nejrůznějšími prohlášeními výrobců, které se týkají testování. Přehled firem, které důvěryhodně deklarují, že netestují najdete na webu Svobody zvířat.

Dermatologicky testováno - testy na kožní dráždivost, provádí se na zvířatech i lidských dobrovolnících.

Výrobek nebyl testován apod. - Prohlášení výrobce, které může být pravdivé, ale není ověřováno nezávisle. Může být pravda, že nebyl testován
Králík v trojúhelníku.jpg
finální výrobek, ale byly testovány jeho jednotlivé složky (jsou jich často desítky). Případně může být situace taková, že firma sama sice netestuje, ale zadává testování jiným subjektům. Často je doprovázeno logem "králík v trojúhelníku". Tato "certifikace" je spíše nedůvěryhodná a zavádějící, protože naprostá většina výrobků a/nebo složek někdy v minulosti na zvířatech testována byla.
HCS logo.jpg

Human Cosmetics Standard/Human Household Product Standard HCS/HHPS

Nezávislá mezinárodní certifikace pro kosmetiku(HCS) a výrobky pro domácnost(HHPS), používá logo "skákajícího králíčka" mezi dvěma hvězdami. Jde o jediný důvěryhodný certifikát - po firmě, která je držitelem tohoto certifikátu, vyžaduje, aby netestovala výrobky ani jejich složky nikde na světě a ani testování nezadávala. Vše musí průkazně doložit. To je
CPK logo.png
problematické pro velké firmy, protože některé země (např. Čína) vyžaduje testování všech prostředků na zvířatech - a pokud zde firma zboží prodává (a testuje), nemůže certifikát získat.


Přírodní kosmetika Na trhu se můžete setkat s různými druhy přírodní kosmetiky, certifikáty bio kvality (organic) apod. Nicméně i přírodní kosmetika může být testována na zvířatech a často to tak skutečně je. Za poměrně důvěryhodný lze považovat certifikát CPK a CPK bio - Certifikovaná Přírodní Kosmetika, který v ČR vydává společnost KEZ (Kontrola Ekologického Zemědělství) zabývající se jinak certifikací biopotravin a ekofarem. Jde o soukromý, ale transparentní certifikát, který vyžaduje prohlášení o netestování produktů. Jde tedy opět o deklaraci, ale přece jen podstatně důvěryhodnější, než jsou obvyklá prohlášení výrobců.


Testování kosmetiky je v EU zakázáno, kontrola a vymáhání zákazu jsou ovšem problematické. Zákaz se netýká výrobků pro úklid apod.Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP