Jak se zbavit holubů hnízdících na balkóně?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 19. 12. 2014, 16:34; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

<< Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat


Jak se zbavit holubů hnízdících na balkóně?

Zbavit se holubů hnízdících na balkoně není jednoduché. Na plašení si ptáci dříve či později zvyknou. Jediným účinným řešením je zabránit ptákům v přístupu na balkón.


Doporučujeme

  • Účinnou, avšak omezující možností je zakrytí celého balkonu sítí. Síť musí být dostatečně pevná a napnutá, aby se do ní nemohli ptáci (především drobní pěvci) zachytit.
  • Vhodným řešením je také zasklení celého balkónu. Zároveň tak výrazně zlepšíte tepelný komfort ve vašem bytě, čímž snížíte náklady na topení. Zejména v nižších podlažích množstvím okolní zeleně však prosím bedlivě zvažte, zda volit čiré, transparentní sklo s možným rizikem nárazů proletujících ptáků (zejména drobných pěvců).
  • Pokud je to proveditelné, může pomoci pravidelné odhánění, holubi nebudou mít klid a nezahnízdí. O tom ale lze uvažovat pouze v případě, že jste většinu dne doma a máte čas balkón hlídat.
  • Také je možné odstranit (nebo zakrýt) místa, kde si holubi stavějí hnízdo – často to bývají různé truhlíky, květináče apod., které nejsou na balkoně vždy nezbytné.
  • Plašení s použitím fáborků, CD, siluet dravců a dalších strašáků mohou fungovat pouze krátkodobě – ptáci si na ně záhy zvyknou tak, jako si zvykli na blízkost člověka, která je jinak rušivá sama o sobě.
  • Poslední možností je obrátit se na specializovanou deratizační firmu a použít radikálnější způsob – hubení. Specializovaná firma musí postupovat podle platných veterinárních a jiných předpisů.


Podrobný popis problému

Zbavit se holubů hnízdících na balkoně jednoduchým způsobem nelze. Jsou to volně žijící ptáci, kteří se usadí tam, kde se jim „líbí“, kde je pro ně vyhovující prostředí. Podle sdělení Evropské komise č. 146 z r. 2002 se na zdivočelé populace městských holubů nevztahuje ochrana podle §5a zákona 114/92 Sb. Je tedy možné jejich výskyt a hnízdění legálně omezovat.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2014
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek