Jak si vybrat a provozovat osobní počítač?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Počítače si kupujeme dle konkrétní potřeby - dle spotřeby, dle ekologických dopadů při výrobě, s nízkými emisemi záření, podle dopadu výroby na zaměstnance. Všímáme si ekoznaček, vybíráme certifikované produkty s dlouhou životností. A jako u každého nákupu platí: Nejvíc eko je to, co se nevyrobí (neprodá, nevyhodí).


Doporučujeme

  • Počítače a další techniku si kupujeme vždy s certifikátem „Energy Star“, který zaručuje nízkou spotřebu nejen v zapnutém režimu. Značka TCO na monitorech zase garantuje úsporný provoz i minimální sociální standardy při jejich výrobě.
  • Při nákupu se ohlížíme i na další environmentální a sociální parametry nejen na energetickou úspornost.
  • Každý počítač provozujeme co nejúsporněji.
  • Čím menší monitor (stejného výrobce, stejných parametrů), tím menší spotřeba. Úspornost je relativní pojem, 2× větší úhlopříčka monitoru má 4× větší spotřebu elektřiny.


Podrobný popis problému

Běžný domácí provoz si nedovedeme představit bez počítače a dalších zařízení. Doprovodným jevem tohoto rozvoje je však nárůst množství elektronického odpadu, který stále akceleruje, protože se doba používání kancelářských přístrojů stále zkracuje. Fyzická životnost komponenty se pohybuje v řádu desítek let, v praxi jsou komponenty zastaralé a často vyřazené již po několika letech používání. V průměru se doba používání počítačového monitoru pohybuje v rozmezí 4 – 7 let, tiskárny a skeneru 3 – 5 let a samotného počítače pouze 3 roky. Důvodem jsou relativně nízké pořizovací náklady na hardware a rychle se vyvíjející software.

Počítače starší 4 let obvykle nesplňují požadavky na využití nového software, zejména pokud jde o zpracování videa, hudby či internetové telefonování, nebo dokonce online přenos obrazu.

Základním kritériem přijatelnosti produktu proto má být dopad na životní prostředí po celou dobu života výrobku (od „kolébky až do hrobu“), tedy od výroby (včetně těžby nebytných surovin), přes používání elektrického přístroje (spojené se spotřebou elektřiny, zátěží pracoviště emisemi škodlivých látek a záření), až po dobu, kdy doslouží a stávají se nebezpečným odpadem. Například počítače obsahují přes 30 různých chemických prvků, včetně např. olova, niklu, rtuti, stříbra či zlata.

Nákup techniky

EnergyStar.jpeg

Spotřeba energie přístrojů představuje významné kritérium, podle kterého se řídíme při nákupu kancelářské techniky. Nejvýznamnější mezinárodní certifikační program pro kancelářskou techniku a spotřební elektroniku je program „Energy Star“. Jeho smyslem je propůjčovat značku produktům, které vyhovují stanoveným kritériím ohledně své spotřeby elektřiny, a tím ulehčit orientaci spotřebitelům. S touto značkou lze pořídit počítače, monitory, laptopy, tiskárny, faxy, skenery, multifunkční přístroje. Na adrese www.eu-energystar.org lze najít seznamy přístrojů, které byly značkou oceněny.

TCO.gif

Kromě spotřeby elektřiny je důležitý i vliv elektromagnetického záření (tzv. elektrosmog) na lidské zdraví. Běžně se můžeme setkat s certifikáty švédské organizace TCO Development, jejíž kritéria zahrnují (kromě životního cyklu výrobku, spotřeby energie a kvality obrazu) i intenzitu elektromagnetického záření. Výrobky s takovým označením lze považovat za zdravotně nezávadné. Např. „TCO‘03 Displays“ je standard určený pro počítačové monitory a ploché LCD displeje. Výrobek s tímto označením garantuje výbornou kvalitu obrazu a barev. Odpovídá přísným požadavkům na vliv na životní prostředí, týkajících se emisí látek poškozujících životní prostředí během výroby a recyklace. Má nízkou spotřebu elektřiny a jeho používání je bezpečné. Nové verze certifikátů zahrnují i sociální kritéria při výrobě počítačů, viz níže.

V ČR existuje i příslušná směrnice ekologicky šetrný výrobek, kategorii osobní počítač. Žádný výrobek v této kategorii v současné době (2014) není.


Nová technika – jak se snaží výrobci?

Mezinárodní nevládní organizace Greenpeace sestavuje žebříček výrobců počítačů a mobilů. Jejím cílem je donutit je přestat v přístrojích používat nebezpečné chemické látky, zpětně odebírat a bezpečně recyklovat staré výrobky a snížit energetickou náročnost výroby a spotřebu elektřiny s cílem snížit emise CO2. Žebříček nehodnotí jednotlivé modely, ale chování firem jako takové, přesto v podrobném hodnocení lze najít zmínku, zda u firmy existuje alespoň nějaký výrobek bez ftalátů, berylia či bromovaných zpomalovačů hoření. Pro konkrétní informaci nezbývá než kontaktovat zastoupení firmy u nás. Aktuální žebříček s podrobnými informacemi (anglicky; informace na českých stránkách jsou staršího data).


Sociální podmínky

Drtivá část výroby techniky se odehrává v jihovýchodní Asii v továrnách, kde bohužel dochází k obrovskému porušování místního zákoníku práce, dohod Mezinárodní organizace práce i vlastních pravidel firem – zaměstnanci někdy pracují i přes 300 hodin měsíčně, bez zdravotního pojištění, bez pracovních smluv. V Evropě funguje mezinárodní kampaň makeITfair (česky bychom mohli říci „udělejme svět informační techniky férový“), která má zvýšit tlak na velké firmy. Jejím cílem je prosadit sociální kritéria nákupu výpočetní techniky.

Pokud chceme počítač tzv. „bez dětské práce“ /počítač který nevyráběli dětští pracovníci/, „bez zdraví ohrožených“ zaměstnanců v továrnách apod. /celý řetězec výrobců dodržuje všechny zdravotní a bezpečnostní normy/ lze si pořídit výrobky s certifikátem TCO Development. Tento certifikát ve svých nových verzích směrnic má i povinná sociální kritéria. Každý výrobce musí:

  • „Značka“ je povinna převzít odpovědnost za pracovní podmínky ve výrobě, včetně dodržování pracovněprávních předpisů ve zpracovatelském zemi.
  • Výrobce musí dodržovat základní úmluvy Mezinárodní organizace práce a Úmluvu OSN o právech dítěte.

Nákup monitorů

Čím menší monitor, obrazovka, televize (stejného výrobce, stejných parametrů), tím menší spotřeba. Úspornost je relativní pojem, 2× větší úhlopříčka monitoru má 4× větší spotřebu elektřiny, jelikož spotřeba je daná plochou, která je zde 4× větší. Mezi monitory lze najít velké rozdíly ve spotřebě v zapnutném režimu i v režimu „stand by“ (pseudovypnutém). Pomohou porovnání parametrů, které uvádí výrobce a orientace dle programu „Energy Star“ a „TCO Development“.


Provoz techniky

Většina energie kancelářské techniky se spotřebuje během jejího provozu. Proto je důležitý její co nejšetrnější provoz, navíc se prodlužuje i její životnost. Správný provoz naznačuje tabulka:

Zařízení Výchozí podmínky Opatření
Osobní počítač Běžná pracovní doba Aktivovat vypínání harddisku při nečinnosti delší než 30 min
Osobní počítač Přerušení práce na 30 min (přestávka na oběd) Přepnout počítač do úsporného režimu
Osobní počítač Konec pracovní doby, konec prac. týdne Vypnout počítač (vypnutý počítač fyzicky odpojit od elektrické sítě)
Monitor LCD Běžná pracovní doba Aktivovat černý spořič obrazovky po 5 min, úsporný režim po 30 min
Monitor LCD Přerušení práce na 30 min (přestávka na oběd) Přepnout počítač do úsporného režimu, monitor přejde do úsporného režimu taktéž
Monitor LCD Konec pracovní doby, konec pracovní týdne Vypnout monitor (vypnutý monitor fyzicky odpojit od elektrické sítě)
Tiskárna* Přerušení práce na 30 min (přestávka na oběd) Používat pohotovostní a úsporný režim tiskárny, žádný zásah
Tiskárna* Konec pracovní doby, konec pracovní týdne Vypnout tiskárnu a odpojit od elektrické sítě
  • tiskárna= laserová, černobílá i barevná, i síťová.


Vždy je důležité mít možnost vypnout přívod elektřiny, alespoň využitím zásuvkové lišty s červeným vypínačem (hlavně na noc a přes víkend), jelikož i v režimu „stand-by“ technika spotřebovává energii. Dále je třeba k provozu zkontrolovat, zda všechny počítače a další přístroje mají aktivován úsporný režim (ne falešný spořič s blikajícími prvky, ale vypnutý monitor), který znamená prodloužení životnosti monitorů.

Skoro každý počítač či notebook, lze během let vylepšit. Když už přestává stačit, dokoupíme více operační paměti či větší harddisk; není hned nutné kupovat nový stroj. Když se rozvije nějaká část, vesměs jde vyměnit, opravit.

Environmentální problematika elektrických a elektronických zařízení je řešena v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech a to konkrétně v paragrafech §37f-37p: (díl 8 elektrická a elektronická zařízení).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Ledvina, P.: Kancelářská technika., Síť ekologických poraden, 2011 (druhé vydání), dostupné i v elektronické podobě. Environmentálně šetrný nákup a provoz stručné a přehledné informace o kancelářské technice, 4 stránky
  • Vlašín, M., Ledvina, P., Máchal, A.: Desatero domácí ekologie, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2012, kapitola energie, dostupné i v elektronické podobě.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica