Jak tlustá má být tepelná izolace?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Jaká je optimální tloušťka spacího pytle? To jistě záleží na tom, pro jaké prostředí je pytel určen a jak jej budeme transportovat. Pokud v něm hodláme spát v tuhém mraze, můžeme ještě přemýšlet, jak moc budeme oblečení. Pokud bychom chtěli spát jen v pyžamu, pak musí být tlustý hodně. Po domě lze chtít něco podobného - totiž, aby ani v mraze nebylo uvnitř zima, i když topíme jen vlastními těly.


Doporučujeme

  • Kvalita tepelné izolace je klíčová pro kvalitu bydlení, nešetřete na materiálu ani na provedení.


Podrobný popis problému

Bezporuchová tepelná izolace musí splňovat tato základní kritéria

  • musí být celistvá, v alespoň minimální tloušťce ve všech detailech
  • musí mít takovou tloušťku, aby teplota rosného bodu nastala v izolaci a nikoliv v nosné konstrukci
  • musí mít takovou tloušťku, abychom spotřebu na vytápění snížili na maximálně 1000 kWh/osobu.rok, lépe však na 300 kWh/osobu.rok (této hodnoty však dosáhneme pouze současnou instalací řízeného větrání s rekuperací)
  • součet primární energetické spotřeby a energetické spotřeby na recyklaci musí být nižší než energie uspořená. (tuto podmínku splníme prakticky vždy, energetická návratnost všech izolací je nižší než 1,5 roku)


Výpočet minimální tloušťky izolace

Optimální tloušťku izolace (tzn. vhodnou pro nízkoenergetické stavby tj. U=0,2 W/(m2.K)) spočítáme následujícím postupem:

1. zjistíme součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce

Příklady svislých obvodových konstrukcí

Konstrukce U[W/m2.K] Izolace (cm)
Plné cihlové zdivo tl. 30 cm / 45 cm / 60 cm 2,2 / 1,4 / 1,1 18/17/17
Zdivo z cihel děrovaných 30 cm 1,5 17
Zdivo ze škvárových tvárnic tl. 40 cm 1,6 18
Zdivo supertherm (tvárnice Porotherm) 45 cm 0,24 3,5
Zdivo Ytong 40 cm s Ytong omítkou 0,29 6

2. ze vztahu d = 0,2-0,04/U vypočteme minimální tloušťku izolace v metrech (platí pro izolační materiály se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04 tj. např. polystyren, minerální vlna, ovčí vlna, konopí atd.). Pro standardní konstrukce vychází tloušťka mezi 15 a 25 cm. Chceme-li však izolovat na 80 let a ne jen na 20 let dopředu, je rozumné přistoupit k ještě větším tloušťkám.

3. detaily je možné izolovat méně z prostorových důvodů, ovšem žádný detail (například špatný rám okna s U>1 W/(m2.K)) by neměl zůstat úplně bez izolace. Méně izolovaných detailů musí být co nejméně.

Při izolaci domů lze požádat o dotaci z programu Zelená úsporám, který běží zatím do října 2014 a který se týká zatím jen rodinných domů. Dotaci lze získat i na projekt a na energetický posudek.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen online


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica