Jak uspořádat environmentálně šetrnější pohřeb?: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „{{Zpět na|Ekospotřebitel, nakupování}} ==Úvod== {{Úvodní rámeček|Vše související s pohřbem blízkého člověka je extrémně emocionálně n…“)
 
Řádka 7: Řádka 7:
 
==Doporučujeme==
 
==Doporučujeme==
  
*  
+
* Zákon definuje jako pohřeb uložení těla v rakvi do země (případně hrobky) nebo zpopelnění v krematoriu.
 +
* Tělo v rakvi lze uložit pouze na veřejném nebo neveřejném hřbitově. Nakládání s urnou (resp. Popelem) je volnější, ale nesmí dojít k narušení piety, omezování práv dalších pozůstalých nebo ohrožení veřejného zdraví.
 +
* Pro vypravení pohřbu je možné použít šetrné prostředky – prostší rakev, textil z ekologických materiálů, oznámeni na recyklovaném papíře, květiny z přírody nebo místních zahradnictví.
 +
* Na prvním místě by měla být pieta, důstojnost a respekt k citům a přáním zesnulého i pozůstalých. Z těchto důvodů je vhodné zejména hledat kompromisy a řešení přijatelná pro všechny strany, než silově prosazovat jakoukoliv vlastní představu o pohřbu, obřadu a uložení těla.
  
  
 
==Podrobný popis problému==
 
==Podrobný popis problému==
  
 +
=== Způsoby pohřbu ===
 +
Pohřbívání a související činnosti u nás definuje zákon o pohřebnictví. Ten určuje dva způsoby pohřbu:
 +
 +
* Uložení těla  do hrobu či hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti. Rakev musí splňovat určité požadavky, zejména v případě uložení do hrobky.
 +
* Zpopelnění těla v krematoriu.
 +
 +
V našem prostředí nejsou legální jiné způsoby pohřbívání. Není tedy možné uložit tělo jinde (s výjimkou dočasného využití pro lékařské účely, balzamování apod.) nebo využít alternativní způsoby odstranění těla (zmrazení apod.).
 +
 +
=== Rakev, úprava zesnulého ===
 +
 +
Při kremaci nebo uložení do hrobu musí být tělo oblečené (jakékoliv vhodné oblečení nebo rubáš) a bez bot. Je vhodné toto oblečení minimalizovat. Úpravu mohou provádět pozůstalí nebo pracovníci pohřební služby (časové limity a postupy upřesňuje zákon o pohřebnictví). Oblečení dodávají pozůstalí dle svého uvážení. Není možné odstraňovat nesnímatelné náhrady, zubní výplně (včetně rtuťových, ze kterých jsou značné emise) apod.
 +
 +
Rakev pro pohřeb do hrobu nebo kremaci může být velmi jednoduchá, nejlépe bez kování a zbytečných ozdob. V zahraničí se prodávají i rakve z proutí, tvrzeného papíru, dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů (certifikace FSC). Jde ovšem o poměrně citlivé téma a rakev plní do jisté míry funkci statusového symbolu. Použití netradičního materiálu může u konvenčně smýšlejících pozůstalých vyvolat dojem „šetření na nepravém místě“. Je proto velmi důležité volit dobře a méně tradiční volbu velmi dobře vysvětlovat.
 +
 +
=== Obřad ===
 +
Jde o nesmírně důležitou fázi rozloučení se se zemřelým. Je proto vhodné vybírat místo, které je dobře dostupné pro všechny pozůstalé. V případě přání alternativního pohřbu je možné udělat obřady dva (jeden oficiální v krematoriu, druhý spojený např. s rozptýlením popela zcela mimo hřbitov, pro přátele apod.). Pohřební služby dokáží zajistit celý pohřeb „na klíč“ včetně výzdoby. Nicméně je možné zařídit výzdobu vlastní – třeba z domácích květin, nikoliv pěstovaných ve sklenících v Africe. To ovšem záleží na našich možnostech i roční době.
 +
 +
Ve výběru pohřební služby mají pozůstalí volnou ruku, někdy se lze domluvit na alternativnějších postupech. Pohřební služba, která zajistila převoz těla z nemocnice, hospice nebo domova, nemusí také vypravovat pohřeb.
 +
 +
=== Uložení rakve, urny nebo popela ===
 +
 +
V případě pohřbu těla v rakvi, musí tento proběhnout na oficiálním veřejném nebo neveřejném pohřebišti. Na veřejném pohřebišti musí pohřbít každého zájemce do jím nebo pozůstalými pronajatém hrobovém místě a při splnění další náležitosti uvedené v provozním řádu. Neveřejná pohřebiště jsou obvykle v majetku uzavřených skupin (šlechtických rodin, církevních řádů) a slouží výhradně pro potřeby jejich členů.
 +
 +
Urna může být uložená v hrobovém místě, kolumbáriu nebo urnovém háji na pohřebišti. Urnu není nutné ukládat na pohřebišti, ale při zachování důstojnosti a piety je možné s ní naložit dle uvážení nejbližších pozůstalých. Místo a způsob uložení by ale měl respektovat práva dalších pozůstalých vzdát úctu zesnulému – uložení na velmi obtížně dostupném místě nebo v domě bez možnosti přístupu dalších pozůstalých je problematické. Pokud se další pozůstalí obrátí na soud, může tento držiteli urny uložit povinnost zpřístupnit urnu s popelem dalším osobám a umožnit vzdání úcty alespoň v čase Památky zesnulých, významných výročí zesnulého apod.
 +
 +
Popel může být uložen na vsypové nebo rozptylové loučce v prostorách pohřebiště. Rozptýlení se obvykle spojuje s nějakým obřadem pro pozůstalé. Popel je ale možné – opět při zachování piety, důstojnosti a respektování přání zesnulého a pozůstalých – uložit nebo rozptýlit prakticky kdekoliv. Pouze nesmí dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo kolizi s dalšími předpisy (např. v ochranných pásmech zdrojů vody). Stále častější je rozptýlení popela nebo uložení urny v přírodních hřbitovech (spíše pietních hájích, které jsou určené k tomuto účelu), rozptýlení na oblíbených místech zesnulého v přírodě, do vodního toku, do moře apod. Pro uložení do země jsou vhodné urny z degradujících materiálů (bioplast, papír, dřevo), pohřby do moře často probíhají v urnách z kamenné soli. Na místě je možné vysadit strom či jinak místo označit. V případě, že k uložení nebo rozptylu dochází na soukromém pozemku, musí to být se souhlasem vlastníka.
 +
 +
=== Další tipy ===
 +
*Obřad může mít různé podoby a měl by odpovídat přání zesnulého i pozůstalých. A zejména by měl respektovat kulturní a tradiční zvyklosti – ať už jde o průvod od kostela na hřbitov, zvláštní obřad pro přátele. Nebojte se požádat o zvláštní služby a vyjádřit svoje přání. Není nutné mít na pohřbu řečníka, někdy je vhodnější tichá vzpomínka nebo jen vhodná hudba.
 +
 +
*Květiny a výzdobu můžete často zajistit sami a to z ekologických zdrojů. Přibývá květinářství, které nabízí domácí květiny nebo pěstované férově.
 +
 +
*Smuteční oznámení a pozvánky mohou být na recyklovaném papíru nebo s certifikátem FSC. A nemusí to být na nich ani poznat.
 +
 +
*Volte místa snadno dostupná pro všechny zúčastněné – pro pohřeb, obřad i další návštěvy zesnulého. Nejlépe taková, kam se lze dostat veřejnou dopravou.
  
  

Verze z 5. 6. 2017, 13:20

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Vše související s pohřbem blízkého člověka je extrémně emocionálně náročné. Navíc se všeho zesnulý, který je středem dění, účastní pouze pasivně. Proto je vhodné promyslet tyto záležitosti předem, probrat je s blízkými, případně svá přání shrnout do poslední vůle či jiného dokumentu. Tím spíš, pokud je naším přáním pohřeb či obřad ne zcela tradičního rázu – a pohřby laděné environmentálně jsou v našem prostředí jsou. Možností, jak snížit environmentální dopady pohřbu je řada a zákon je v této věci poměrně benevolentní.


Doporučujeme

  • Zákon definuje jako pohřeb uložení těla v rakvi do země (případně hrobky) nebo zpopelnění v krematoriu.
  • Tělo v rakvi lze uložit pouze na veřejném nebo neveřejném hřbitově. Nakládání s urnou (resp. Popelem) je volnější, ale nesmí dojít k narušení piety, omezování práv dalších pozůstalých nebo ohrožení veřejného zdraví.
  • Pro vypravení pohřbu je možné použít šetrné prostředky – prostší rakev, textil z ekologických materiálů, oznámeni na recyklovaném papíře, květiny z přírody nebo místních zahradnictví.
  • Na prvním místě by měla být pieta, důstojnost a respekt k citům a přáním zesnulého i pozůstalých. Z těchto důvodů je vhodné zejména hledat kompromisy a řešení přijatelná pro všechny strany, než silově prosazovat jakoukoliv vlastní představu o pohřbu, obřadu a uložení těla.


Podrobný popis problému

Způsoby pohřbu

Pohřbívání a související činnosti u nás definuje zákon o pohřebnictví. Ten určuje dva způsoby pohřbu:

  • Uložení těla do hrobu či hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti. Rakev musí splňovat určité požadavky, zejména v případě uložení do hrobky.
  • Zpopelnění těla v krematoriu.

V našem prostředí nejsou legální jiné způsoby pohřbívání. Není tedy možné uložit tělo jinde (s výjimkou dočasného využití pro lékařské účely, balzamování apod.) nebo využít alternativní způsoby odstranění těla (zmrazení apod.).

Rakev, úprava zesnulého

Při kremaci nebo uložení do hrobu musí být tělo oblečené (jakékoliv vhodné oblečení nebo rubáš) a bez bot. Je vhodné toto oblečení minimalizovat. Úpravu mohou provádět pozůstalí nebo pracovníci pohřební služby (časové limity a postupy upřesňuje zákon o pohřebnictví). Oblečení dodávají pozůstalí dle svého uvážení. Není možné odstraňovat nesnímatelné náhrady, zubní výplně (včetně rtuťových, ze kterých jsou značné emise) apod.

Rakev pro pohřeb do hrobu nebo kremaci může být velmi jednoduchá, nejlépe bez kování a zbytečných ozdob. V zahraničí se prodávají i rakve z proutí, tvrzeného papíru, dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů (certifikace FSC). Jde ovšem o poměrně citlivé téma a rakev plní do jisté míry funkci statusového symbolu. Použití netradičního materiálu může u konvenčně smýšlejících pozůstalých vyvolat dojem „šetření na nepravém místě“. Je proto velmi důležité volit dobře a méně tradiční volbu velmi dobře vysvětlovat.

Obřad

Jde o nesmírně důležitou fázi rozloučení se se zemřelým. Je proto vhodné vybírat místo, které je dobře dostupné pro všechny pozůstalé. V případě přání alternativního pohřbu je možné udělat obřady dva (jeden oficiální v krematoriu, druhý spojený např. s rozptýlením popela zcela mimo hřbitov, pro přátele apod.). Pohřební služby dokáží zajistit celý pohřeb „na klíč“ včetně výzdoby. Nicméně je možné zařídit výzdobu vlastní – třeba z domácích květin, nikoliv pěstovaných ve sklenících v Africe. To ovšem záleží na našich možnostech i roční době.

Ve výběru pohřební služby mají pozůstalí volnou ruku, někdy se lze domluvit na alternativnějších postupech. Pohřební služba, která zajistila převoz těla z nemocnice, hospice nebo domova, nemusí také vypravovat pohřeb.

Uložení rakve, urny nebo popela

V případě pohřbu těla v rakvi, musí tento proběhnout na oficiálním veřejném nebo neveřejném pohřebišti. Na veřejném pohřebišti musí pohřbít každého zájemce do jím nebo pozůstalými pronajatém hrobovém místě a při splnění další náležitosti uvedené v provozním řádu. Neveřejná pohřebiště jsou obvykle v majetku uzavřených skupin (šlechtických rodin, církevních řádů) a slouží výhradně pro potřeby jejich členů.

Urna může být uložená v hrobovém místě, kolumbáriu nebo urnovém háji na pohřebišti. Urnu není nutné ukládat na pohřebišti, ale při zachování důstojnosti a piety je možné s ní naložit dle uvážení nejbližších pozůstalých. Místo a způsob uložení by ale měl respektovat práva dalších pozůstalých vzdát úctu zesnulému – uložení na velmi obtížně dostupném místě nebo v domě bez možnosti přístupu dalších pozůstalých je problematické. Pokud se další pozůstalí obrátí na soud, může tento držiteli urny uložit povinnost zpřístupnit urnu s popelem dalším osobám a umožnit vzdání úcty alespoň v čase Památky zesnulých, významných výročí zesnulého apod.

Popel může být uložen na vsypové nebo rozptylové loučce v prostorách pohřebiště. Rozptýlení se obvykle spojuje s nějakým obřadem pro pozůstalé. Popel je ale možné – opět při zachování piety, důstojnosti a respektování přání zesnulého a pozůstalých – uložit nebo rozptýlit prakticky kdekoliv. Pouze nesmí dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo kolizi s dalšími předpisy (např. v ochranných pásmech zdrojů vody). Stále častější je rozptýlení popela nebo uložení urny v přírodních hřbitovech (spíše pietních hájích, které jsou určené k tomuto účelu), rozptýlení na oblíbených místech zesnulého v přírodě, do vodního toku, do moře apod. Pro uložení do země jsou vhodné urny z degradujících materiálů (bioplast, papír, dřevo), pohřby do moře často probíhají v urnách z kamenné soli. Na místě je možné vysadit strom či jinak místo označit. V případě, že k uložení nebo rozptylu dochází na soukromém pozemku, musí to být se souhlasem vlastníka.

Další tipy

  • Obřad může mít různé podoby a měl by odpovídat přání zesnulého i pozůstalých. A zejména by měl respektovat kulturní a tradiční zvyklosti – ať už jde o průvod od kostela na hřbitov, zvláštní obřad pro přátele. Nebojte se požádat o zvláštní služby a vyjádřit svoje přání. Není nutné mít na pohřbu řečníka, někdy je vhodnější tichá vzpomínka nebo jen vhodná hudba.
  • Květiny a výzdobu můžete často zajistit sami a to z ekologických zdrojů. Přibývá květinářství, které nabízí domácí květiny nebo pěstované férově.
  • Smuteční oznámení a pozvánky mohou být na recyklovaném papíru nebo s certifikátem FSC. A nemusí to být na nich ani poznat.
  • Volte místa snadno dostupná pro všechny zúčastněné – pro pohřeb, obřad i další návštěvy zesnulého. Nejlépe taková, kam se lze dostat veřejnou dopravou.

Související odkazy


Legislativa


Další čteníAutor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2017
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP