Jak vybrat sešity a papíry, které jsou ekologicky šetrné?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Významnou zátěž při výrobě papíru nepředstavuje jen spotřeba dřeva. Výroba papíru je náročná také na energii, vodu a spotřebu chemických látek a je významným zdrojem znečišťování životního prostředí (produkce pevných, plynných a kapalných odpadů).


Doporučujeme

  • Na kreslení i poznámky se hodí již použité papíry, plakáty atd.
  • Používejte sešity, kreslící kartony a poznámkové bloky z recyklovaného papíru, případně papír s ekoznačkou.
  • Listy papíru využívejte z obou stran.
  • Popsané sešity a papír vyhazujte do kontejnerů na papír (většinou modré barvy) nebo vozit do sběren druhotných surovin.


Podrobný popis problému

EŠV.jpg
The Flower.jpg
Blaue Engel.jpg
Labuť.jpg
Menší zátěž pro životní prostředí představuje výroba papíru recyklovaného. Při jeho výrobě se spotřebuje méně energie i chemických látek a využívá se surovina, která se jinak stává odpadem. Kvalitou se recyklovaný papír výrazně neliší od papíru vyrobeného z primární suroviny, tj. ze dřeva. Je vyráběn od více či méně bělený i v široké paletě barev. I v "nerecyklovaném" papíru najdete určitý podíl recyklátu (kolem 10 %), který se tam přidává jako výplň.
FSC.jpg

Papír s ekoznačkou

Na trhu existuje nabídka výrobků z recyklovaného papíru, např. školní sešity a bloky, pořadače, složky, papír pro tisk atd.. Na výrobku bývá uvedeno, že se jedná o papír recyklovaný. Sešity také mohou nést označení Ekologicky šetrný výrobek. Tato značka je státní garancí toho, že u označeného výrobku jsou minimalizovány nepříznivé vlivy na životní prostředí, že se jedná o výrobek, který je během používání, při výrobě a likvidaci šetrnější k životnímu prostředí než výrobky obdobné. Paradoxně však ekoznačka EŠV nevyžaduje, aby byl papír recyklovaný - směrnice řeší jiné požadavky na kvalitu a ekologickou šetrnost.


Českou ekoznačku má na starosti Česká informační agentura životního prostředí Cenia a seznam těchto výrobků naleznete v databázi ekologicky šetrných výrobků. U papíru a papírových výrobků se můžeme celkem často setkat ještě s evropskou ekoznačkou Květinou, Severskou labutí (Nordic Swan, ekoznačka Skandinávie) a Modrým andělem (německá ekoznačka). Všechny mají velmi podobné požadavky jako česká ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek.


Papír ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů - FSC

Certifikát Forest Stewardship Council garantuje u dřeva a výrobků z něj (včetně celulózy a papíru), že pochází z šetrně obhospodařovaných lesů a nemá původ v nelegální těžbě (to se týká zejména tropických a vzácných dřev). Je certifikován vždy celý zpracovatelský řetězec, od lesních pozemků po prodejce. Pro každý stát jsou určeny specifické standardy s ohledem na klimatické podmínky. Přesto je vhodnější vybírat si papír z recyklované suroviny. Více o certifikaci včetně přehledu prodejců a certifikovaných pozemků najdete na www.czechfsc.cz.


Papír nebělený chlórem

S výrobou papíru je spojené také jeho bělení. Bělost papíru nemá valný uživatelský význam pro běžný černobílý tisk, zde stačí papír zbarvený krémově. Čistě bílý papír je důležitý pro barevný tisk, kdy odlišná barva papíru může zhoršit kvalitu barevného podání. Bělení je problematické zejména kvůli používaným chemikáliím - zejména chlóru. Proto je dobré se papíru bělenému chlórem vyhnout a upřednostnit papír bělený např. peroxidem vodíku. Pro nepoužívání chlóru neexistuje nezávisle ověřovaná ekoznačka, jde o prohlášení výrobce. Pokud je papír bělený bez chlóru, nese označení "Totally Chlorine Free" (TFC), pokud není použitý nejškodlivější elementární chlór, tak "Elementally Chlorine Free" (EFC).


Recyklovaný papír

Můžeme se setkat rovněž s označením že výrobek obsahuje určité procento sběrového papíru. Jde však o prohlášení výrobce, které by sice mělo být pravdivé, ale není automaticky kontrolováno třetí stranou (jako je to v případě ekoznaček). Z recyklovaného papíru lze zakoupit také poštovní obálky, lepenku a výrobky z ní(šanony, boxy, pořadače, krabice...), papírové kapesníky, papírové ubrousky, toaletní papír další výrobky. Papír lze recyklovat opakovaně (5-6krát), a tak i výrobky z recyklovaného papíru patří do kontejneru na tříděný odpad nebo do sběru, aby tato cenná druhotná surovina mohla být opět využita.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Stránky Cenia, ekoznačení v ČR, technické směrnice k ekoznačce Ekologicky šetrný výrobek, přehled certifikovaných produktů
  • České stránky k FSC, národní standard pro certifikaci lesů, přehled certifikovaných výrobků a prodejců
Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP