Jak zabránit jiřičkám (vlaštovkám) ve stavbě hnízda?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Prakticky všechny druhy ptáků hnízdí mimo člověkem obývaný interiér budov, a proto zpravidla není nutné mít v souvislosti s jejich hnízděním obavy z hygienických rizik. Vždy je tak dobré předem pečlivě zvážit, zda je skutečně nutné ptákům ve stavbě hnízd bránit – proti znečištění trusem jiřiček stačí pod hnízdo umístit např. desku.


Doporučujeme

  • Zvažte, zda je nutné se hnízdění jiřiček snažit zamezit – znečištění prostoru pod hnízdem lze předcházet umístěním prkénka nebo jiné podložky cca 30 cm pod hnízdo (lze opatrně provést i v průběhu hnízdění). Tuto podložku je vhodné na konci hnízdění (nebo průběžně) čistit.
  • Na místa, kde by jiřičky mohly postavit hnízdo, lze např. na lanko umístit fáborky, ptáci se však mohou pokusit o stavbu hnízda i na zábranami opatřených místech, zejména pokud zde hnízdili v minulosti.
  • Pokud předem tušíme, že nám budou jiřičky vadit v dosud neobsazených uzavřených prostorách, je nutné před příletem a začátkem možného hnízdění (do konce března) zamezit ptákům v příletu zaslepením příletových otvorů.
  • Jiřičky si hnízdo nepostaví na hodně členitých a zaoblených hranách a na příliš hladkém povrchu – lze vyřešit volbou fasády.
  • V krajním případě (např. nutná rekonstrukce) lze požádat o povolení k odstranění hnízd (tzv. odchylný postup) u orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou příslušností. V případě povolení lze prázdná hnízda likvidovat v období mimo hnízdní výskyt jiřiček, tedy od října do poloviny března, kdy jsou jiřičky na afrických zimovištích. U zvláště chráněných druhů (např. vlaštovka) je o povolení nutné žádat krajský úřad, na území chráněných krajinných oblastí / národních parků správu CHKO / NP. Podle stručného výkladu Ministerstva životního prostředí však toto povolení pro odstranění hnízd mimo hnízdní období vlaštovek a jiřiček není nutné a dočasně neobsazená hnízda lze likvidovat bez povolení.


Podrobný popis problému

Některé druhy ptáků dovedou během hnízdění nezabezpečený prostor pod hnízdem znečistit. Proto se stává, že se vlastníci dotčených nemovitostí snaží (následkům) jejich hnízdění zabránit. Většina ptačích druhů se vrací hnízdit do podobných míst jako v předchozích letech, přičemž jiřičky podobně jako vlaštovky svá hnízda využívají v průběhu let často opakovaně. Od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 jsou u nás všechny volně žijící druhy ptáků i jejich hnízda chráněny zákonem 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Přestože stručný výklad Ministerstva životního prostředí doporučuje likvidovat hnízda jiřiček i vlaštovek mimo hnízdní období bez povolení, zamezit hnízdění jiřiček lze zcela legálně pouze na budovách, kde ještě jiřičky v minulosti nehnízdily (nejsou zde hnízda z minulých let). Podstatně vhodnější je ale možnost hnízdění ptákům zachovat alespoň na části budovy.

V mnoha kulturách jsou vlaštovky a jiřičky nositeli štěstí, živí se létajícím hmyzem, který pro nás může být v našich domovech obtížný. Důvodů, proč mít doma svůj „kousek přírody“, bychom však našli jistě více.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2014
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek