Jak zabránit jiřičkám (vlaštovkám) ve stavbě hnízda?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Prakticky všechny druhy ptáků hnízdí mimo člověkem obývaný interiér budov, a proto zpravidla není nutné mít v souvislosti s jejich hnízděním obavy z hygienických rizik. Vždy je tak dobré předem pečlivě zvážit, zda je skutečně nutné ptákům ve stavbě hnízd bránit – proti znečištění trusem jiřiček stačí pod hnízdo umístit např. desku.


Doporučujeme

  • Zvažte, zda je nutné se hnízdění jiřiček snažit zamezit – znečištění prostoru pod hnízdem lze předcházet umístěním prkénka nebo jiné podložky alespoň 30 cm pod hnízdo (aby nesloužila jako posed pro predátory).
  • Pokud nám vadí znečištění fasády mokrou hlínou nebo hnízdo brání otevírání okna, lze řešit instalací umělých hnízd (z keramiky, dřevobetonu apod.), která zakoupíme či vyrobíme.
  • Jiřičky si hnízdo nepostaví na hodně členitých a zaoblených hranách a na příliš hladkém povrchu – lze vyřešit volbou fasády.
  • V krajním případě (např. nutná rekonstrukce) lze požádat o povolení k odstranění hnízd (tzv. odchylný postup) u orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností. V případě povolení lze prázdná hnízda likvidovat v období mimo hnízdní výskyt jiřiček, tedy od října do poloviny března, kdy jsou jiřičky na afrických zimovištích. U zvláště chráněných druhů (např. rorýs, vlaštovka, kavka) je o povolení nutné žádat krajský úřad, na území chráněných krajinných oblastí / národních parků správu CHKO / NP.
  • Shazování hnízd v době hnízdění se snůškami nebo mláďaty je považováno za trestný čin týrání zvířat!


Podrobný popis problému

Většina ptačích druhů se vrací hnízdit do podobných míst jako v předchozích letech, přičemž jiřičky podobně jako vlaštovky svá hnízda využívají v průběhu let často opakovaně. Od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 jsou u nás všechny volně žijící druhy ptáků i jejich hnízda (prázdná i obsazená) chráněna zákonem 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zasahování do hnízdění lze řešit jen s povolením orgánu ochrany přírody.

Některé druhy ptáků dovedou během hnízdění nezabezpečený prostor pod hnízdem znečistit. Proto se stává, že se vlastníci dotčených nemovitostí snaží (následkům) jejich hnízdění zabránit. Moderní fasády ale trus jiřiček trvale neznečistí a přestože může obsahovat určité množství ptačích parazitů, tito nejsou pro člověka při dodržení základních hygienických pravidel nebezpeční. Přenos patogenů na člověka nebyl ani u jednoho z těchto parazitů prokázán. Znečištění lze předcházet umístěním prkénka pod hnízdo (alespoň o 30 cm níže), které je vhodné po vyhnízdění vyčistit. Moderní fasády jsou prakticky bez výjimky samoomyvatelné a nenasákavé, jsou opatřeny nátěry na bázi silikonových omítek a barev, kde nedochází k trvalému znečištění. I velké znečištění na těchto fasádách mizí při prvním větším dešti, případně se dá odstranit např. tlakovým čističem.

Pokud nám vadí znečištění fasády mokrou hlínou nebo hnízdo brání otevírání okna, lze řešit instalací umělých hnízd (z keramiky, dřevobetonu apod.), která zakoupíme či vyrobíme. Instalací umělých hnízd se někdy dá hnízdění i částečně „přesměrovat“ na méně problematická místa domu (mimo rohy oken). Hnízda musí být shora krytá římsou nebo přesahem střechy, příp. lze použít hnízda s vlastní stříškou. Jiřičky si hnízdo nepostaví na hodně členitých a zaoblených hranách a na příliš hladkém povrchu – lze vyřešit volbou fasády. Na místa, kde by jiřičky mohly postavit hnízdo nedoporučujeme umísťovat zábrany – ptáci se mohou pokusit o stavbu hnízda i na zábranami opatřených místech, zejména pokud zde hnízdili v minulosti. Volně vlající materiál (např. síťovina) může být navíc pro ptáky smrtící pastí. Nevhodná je i instalace hrotových systémů – hustota bodců určených k instalaci ve městech proti zdivočelým domácím holubům u jiřiček nestačí a bodce (kovové i plastové) naopak mohou ptáky zraňovat.

V krajním případě (např. nutná rekonstrukce) lze požádat o povolení k odstranění hnízd (tzv. odchylný postup) u orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností. V případě povolení lze prázdná hnízda likvidovat v období mimo hnízdní výskyt jiřiček, tedy od října do poloviny března, kdy jsou jiřičky na afrických zimovištích. U zvláště chráněných druhů (např. rorýs, vlaštovka, kavka) je o povolení nutné žádat krajský úřad, na území chráněných krajinných oblastí / národních parků správu CHKO / NP.

V mnoha kulturách jsou vlaštovky a jiřičky nositeli štěstí, živí se létajícím hmyzem, který pro nás může být v našich domovech obtížný. Důvodů, proč mít doma svůj „kousek přírody“, bychom však našli jistě více.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2020
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek