Jak zabránit ptákům ve znečišťování fasády?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Obecná odpověď na tuto otázku neexistuje – bude se lišit v závislosti na tom, jaký druh, v jakém období a prostředí znečištění způsobuje. Nejčastěji mohou být příčinou znečištění městské populace holubů, v jarním a letním období hnízdící jiřičky, v zimě mohou v bytových domech (spíše parapety či balkony) znečistění způsobit ptáci létající za potravou na krmítka.


Doporučujeme

  • Zjistěte, jaký druh znečištění způsobuje. Pokud si určením nejste jisti, můžete ptáka vyfotit a fotografii nám zaslat (často stačí podrobný popis)
  • Jsou-li příčinou problému městští holubi, může pomoci instalace kovových hrotů - používají se především k ochraně památek, ale i jinde.
  • Pokud znečištění působí hnízdící jiřičky, lze mu předcházet umístěním prkénka cca 30 cm pod hnízdo. Tuto podložku je vhodné na konci hnízdění (nebo průběžně) čistit.
  • Pokud je trus původem od ptáků navštěvujících krmítko, je na zvážení, zda to po omezenou dobu nevydržet (zvláště v zimě, kdy trávíme většinu času v bytě) – znečištění se v tomto případě týká zejména balkonů a parapetů a lze na jaře snadno odstranit. Frekvence návštěv krmítka navíc v průběhu zimy značně kolísá, je proto možné, že problém sám brzy odezní.
  • Vadí-li nám znečištění mokrou hlínou, lze řešit instalací umělých hnízd (z keramiky, dřevobetonu apod.). Instalací umělých hnízd se někdy dá hnízdění i částečně „přesměrovat“ na méně problematická místa domu (mimo rohy oken). Hnízda musí být shora krytá římsou nebo přesahem střechy, příp. lze použít hnízda s vlastní stříškou.


Podrobný popis problému

Ptáci si, stejně jako jiní živočichové, mohou zvyknout využívat určitá místa, pokud jsou pro ně z nějakého důvodu výhodná (potrava, odpočinek, hnízdění aj.). Teprve zjistíme-li, proč je ptáci vyhledávají, můžeme se zamyslet nad možnými opatřeními proti znečištění trusem. Najít univerzální odpověď a řešení prakticky neexistuje – vždy bude záležet na více okolnostech – druhu ptáka, poloze budovy, místu a období znečištění a dalších.

Nejčastěji bývají příčinou znečištění městské populace holubů, v jarním a letním období hnízdící jiřičky, v zimě mohou v bytových domech (spíše parapety či balkony) znečistění způsobit ptáci létající za potravou na krmítka. Preventivní opatření spočívají především v omezení přístupu ptáků na problematická místa nebo umístění zábrany pod zdroj znečištění, zejména jedná-li se o hnízdo. Samotný trus volně žijících ptáků sice může obsahovat určité množství ptačích parazitů, tito však nejsou pro člověka při dodržení základních hygienických pravidel nebezpeční. Přenos patogenů na člověka nebyl ani u jednoho z těchto parazitů prokázán.

Moderní fasády jsou prakticky bez výjimky samoomyvatelné a nenasákavé, jsou opatřeny nátěry na bázi silikonových omítek a barev, kde nedochází k trvalému znečištění. I velké znečištění na těchto fasádách mizí při prvním větším dešti, případně se dá odstranit např. tlakovým čističem.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., 2020
Kontakt j.kolecek@gmail.com
Webové stránky ekoporadny Moravský ornitologický spolek