Jak zabránit zraňování volně žijících ptáků na nebezpečných místech?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Moderní doba vytváří řadu nebezpečných situací zvířatům. Některé z lidských aktivit jsou pro zvířata ještě akceptovatelné a dokáží se s nimi vyrovnat, jiné jim přinášejí smrt nebo vážná zdravotní poškození. Měli bychom proto co nejvíce zbytečným rizikům předcházet a zvířata před zraněním chránit. Často jde o velmi jednoduchá opatření.


Doporučujeme

 • Při navrhování staveb a oken myslete na to, aby se zde nezrcadlila krajina a nevypadaly pro ptáky jako volný prostor.
 • Nalepte na okna a zrcadlové plochy pruhy, instalujte plašiče. Siluety dravců nejsou příliš účinné.
 • Sloupy vysokého napětí sice nevyměníte, ale můžete ptákům nabídnout jiná místa k usedání "dravčí berličky" a zejména rozptýlenou zeleň v krajině.
 • Zaslepte (stačí králičí pletivo) otvory, kam se mohou ptáci dostat a pak tam uvíznout. Komíny, škvíry, světlíky před zaslepením ale zkontrolujte, zda tam už není hnízdo nebo kolonie netopýrů.
 • Nenechávejte otevřené nádoby a nádrže s tekutinami a chemikáliemi.
 • Neodhazujte volně plastové sáčky - pokud se dostanou do vody, tak je ptáci nebo jiní dravci často považují za rybu a polykají je.


Podrobný popis problému

Nárazy ptáků do oken a jiných zrcadlících se ploch

Prosklené plochy představují pro ptáky skryté nebezpečí. Letícímu ptáku se v prosklené ploše zrcadlí obloha či krajina, nevidí skrytou překážku a pokračuje v letu. Vážnější situace nastává u zrcadlících se ploch, které pro letícího ptáka nejsou patrné vůbec. Ptáci, zvláště při lovu kořisti, do zmíněných ploch narážejí velmi vysokou rychlostí (až desítky km/h) a způsobují si vážná poranění končící nezřídka smrtí.

Nárazům letících ptáků do prosklených nebo zrcadlících se ploch jde poměrně snadno zabránit tím, že je na překážku nějakým viditelným prvkem upozorníme a z překážky se stane letová bariéra, nebo se ptáky snažíme zastrašit, zahnat pro tyto účely zhotovenými odháněči (plašiči):

 • Nejúčinnějším řešením, jak můžeme zamezit těmto srážkám, je používat barevně tónovaná skla, popř. nalepit na skleněnou plochu tmavé svislé či šikmé pásky, široké asi 2 cm a vzdálené od sebe 15 – 20 cm. Dříve často doporučovaná metoda vylepování siluet dravců na skla je méně neúčinná, neboť ptáci si na siluety velmi rychle zvyknou a přestanou se jich bát.
 • Další možnost optického zvýraznění překážky je použití nafukovacích míčů v reflexních barvách (žlutá, oranžová) s vyznačenou mimikou dravce. Funguje na principu zastrašení ptáků pohledem dravce, který je neustále sleduje. Nafukovací dravec většinou napodobuje letící poštolku v životní velikosti a zbarvení. Instaluje se zavěšením na tyč, životnost výrobku je několik let.


Ochrana ptáků před popálením elektrickým proudem

Sloupy vysokého napětí (VN) představují velmi významný faktor ovlivňující populace ptáků. Pro vzácné a kriticky ohrožené druhy je zvláště nebezpečný. Na elektrickém vedení umírají či se těžce zraňují především velké druhy ptáků, protože při dosedání na vodorovnou konzoli nebo vzletu dojde současně ke kontaktu s neizolovaným vodičem.

 • Jedna z možností, jak zabránit popálení ptáků na sloupech vysokého napětí, je použití zcela bezpečných typů sloupů: typ "Delta" s plastovým doplňkem (bez něho je sloup nebezpečný), nebo typ "Pařát", na který si již ptáci nesedají. Jejich zavádění však trvá dlouho a živá příroda trpí dále. Zavedení těchto opatření je v kompetenci majitele distribuční soustavy.
 • Další možnost jsou plastové ochrany, které se upevní na horní stranu sloupu mezi vodiče, tj. do míst, kam ptáci nejpohodlněji dosednou. Vedle plastových hřebenů a různě tvarovaných plastových krytů existují tzv. hrazdičky, které nabídnou ptákům dosednutí, aniž by došlo ke kontaktu s vodiči. Ani hrazdičky však zcela nezabrání zasažení velkého druhu ptáka elektrickým proudem. Plastové zábrany po porušení stability mrazem a vodou upadávají. Zavedení těchto opatření je také v kompetenci majitele distribuční soustavy.
 • Vedení vysokého napětí izolovaným kabelem eliminuje riziko popálení. O tomto opatření rozhodují rozvodné závody.
 • Dostupnější opatření je instalace loveckých (posedových) stanovišť pro dravce a sovy (berliček), které na rozlehlých lánech polí usnadní dravcům a sovám lov hlodavců. Berličky jsou dřevěné tyče ve tvaru písmene T (k výrobě je možné použít např. střešní latě či krajnice z pořezu kulatin) o výšce 100 až 250 cm zaražené do země. Čím vyšší berlička je, tím lepší mají dravci a sovy rozhled. Na horním konci tyče je nutno přibít nebo přišroubovat dřevěné bidýlko o průměru 2,0 až 2,5 cm a délce min. 20 cm tak, aby vyhovovalo ptákům z hlediska velikosti jejich pařátů. Berličky se rozmisťují rovnoměrně po pozemku. Umisťuje se jich maximálně 5 na hektar, některé zdroje uvádějí až 10 berliček/ha. Umístění samozřejmě musí proběhnout po konzultaci s místním zemědělcem a mysliveckým sdružením. Na výrobu berliček mohou myslivecká sdružení žádat o dotaci ministerstva zemědělství.
 • Přirozenou, leč dlouhodobou cestou je zvýšení podílu rozptýlené zeleně v zemědělské krajině: výsadba remízků, solitérních stromů nebo rozčlenění velkých polí alejemi stromů či větrolamy. I na tato opatření lze získat dotační titul ze státního rozpočtu. Možnosti výsadby stromů můžete konzultovat s místní nevládní organizací zabývající se ochranou přírody (např. Český svaz ochránců přírody).


Ochrana ptáků před pády do otevřených prostor

Pády či uvíznutí všech druhů zvířat v nejrůznějších prostorách jsou nehody, kterým jsou živočichové zejména obývající lidská sídliště nezřídka vystaveni. Jedná se například o pády zvířat do různých šachet, komínů, jímek, výkopů, sudů, výpustí vodních nádrží, ale ani uvíznutí v plotě není výjimkou.

Navíc – záliba sov v prolézání delších dutin, a tím i hledání úkrytů, se jim často stává osudnou. U puštíků se jedná zejména o uvíznutí v nechráněných komínech (v jediném komínu mohou někdy zahynout desítky ptáků), u sov pálených a sýčků jsou velkým nebezpečím např. okapové roury a nastojato skladované roury a trubky větších průměrů. Jako ochranné opatření lze u komínů použít instalace ochranné mřížky z drátů s oky velikosti max. 5 cm (postačí králíkářské pletivo), eventuálně osadit komín plechovou stříškou nebo krytem. Otvory svislých okapových rour rovněž můžeme osadit mřížkou. Nikdy proto neskladujte nepoužívané roury a trubky nastojato! Vždy se je snažte skladovat vleže na podkladě, zabráníte zbytečným úhynům sov i jiných ptáků. Převrácením se roury stanou pro ptáky nezajímavé.

Velké nebezpečí pro živočichy (zejména ptáky) představují otevřené nádrže a zásobníky s tekutým obsahem (voda, melasa…) nebo nebezpečnými látkami! Je nutné objekt zabezpečit tak, aby do nich neměli živočichové přístup.


Další ohrožení

Ptáci jsou také zraňováni různými odpadky, které člověk odhodí. Každoročně jsou do záchranných stanic přijímány například labutě, volavky a jiní vodní ptáci, kteří se zranili o rybářský háček či pohozený smotek vlasců, plechovky, plastové láhve apod.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP