Jak zvukově zaizolovat stěnu od sousedů?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Pokud chcete zvukově zaizolovat stěnu, můžete dle vašich podmínek provést buď drobnější zásah (nátěrové hmoty, závěs) nebo zásah větší (přizdívka nebo předstěna). Odhlučnění si můžete udělat svépomocí nebo najmout firmu a nyní už jsou k dostání pro odhlučnění i materiály šetrné k životnímu prostředí.


Podrobný popis problému

Zvuk se šíří chvěním těles, některé ho vedou dobře, jiná méně. Zvuková izolace se dělí podle typu ochrany: Vzduchová (ne zvuková!) neprůzvučnost - zamezuje prostupu zvuku šířenému vzduchem (řeč, hudba, dopravní hluk...) a kročejová neprůzvučnost, která brání šíření zvuku pevnými materiály (chůze, dupání, vibrace, pády). Pokud nás trápí hluk zvenčí, velmi pomůže výměna či renovace oken a dveří a izolace domu, která může chránit jak před unikáním tepla, tak vnikáním nežádoucích zvuků. Ideální je, pokud je na odhlučnění myšleno už při stavbě - použitím vhodných materiálů, dostatečnou mocností podlah, zdí a stropů, kvalitní izolací podlah před kročejovým hlukem atd. Pokud to nestačí nebo potřebujete ještě více ticha, zkuste některý z doporučených postupů níže. Je potřeba ale předem promyslet, zda zde nebude docházet ke kondenzaci vodní páry a vlhnutí zdi, což má za následek plísně.


Proč vznikají problémy s hlukem od sousedů?

U starých panelových domů to je dané pevnou stavbou z betonu v ocelové konstrukci, která dobře vede zvuk (na rozdíl od cihel, kde je mnoho přechodů cihla-malta-cihla, kde se zvuk tříští a nešíří). Zároveň jsou obvykle velmi tenké zdi a příčky, stejně jako podlahy. U nových bytových domů je to podobné, pouze s tím rozdílem, že tenké příčky se sádrokartonem vedou zvuk mnohem lépe než cihla nebo pevná zeď. A zvuk se velmi dobře šíří všemi instalacemi, potrubím, kabely.

U kročejového hluku (šířeného při styku s konstrukcí, nejčastěji jde tedy o kroky a pády) je pak často na vině příliš tenká podlaha a strop, případně špatně izolovaná podlaha v patře. Velmi mohou pomoci dobře izolované plovoucí podlahy, ale je potřeba mít na vědomí, že plovoucí podlaha neznamená cokoliv s laminem. Tento typ podlahy je uložen na pevném ("těžké plovoucí podlahy") nebo naopak velmi lehkém, pěnovém podkladu ("lehké plovoucí podlahy") a zejména je oddělen od všech konstrukcí v domě, přechody jsou pružné. To zabrání přenosu vibrací způsobených chůzí dál. Povrchu už může být prakticky z libovolného materiálu.


Jak na odhlučnění stěny?

Drobný zásah

Svou roli může sehrát i závěs z těžké látky nebo vestavěná skříň přes celou stěnu – její konstrukce by se neměla odhlučňované stěny dotýkat, protože to sníží efektivitu (vzduchová vrstva zde slouží jako izolant. Může pomoci i přemístění postele na jiné místo v pokoji, pokud se zvuk šíří jen z jedné strany.


Zesílení stěny - přizdívka s izolací

Pokud to nosná konstrukce snese je možné přizdít kus stěny (příčky) a do prostoru mezi novou a stávající zdí vložit vhodnou izolaci. Nabízí se třeba minerální, skelná nebo čedičová vata či vlna. Izolační efekt má jak samotná stěna (dvojstěna), tak ponechaná mezera (o síle alespoň 8 cm) a případná izolace. Nevýhodou je, že se zmenší plocha bytu (o sílu příčky a vynechaný prostor) a je nutné vyřešit, zda váha přizdívky neohrozí statiku budovy. Do vzniklé příčky nedáváme vedení, protože to narušuje izolaci a slouží jako vodič zvuku.


Pevné izolace na zeď

Další možností je použít pevnou izolační desku, která se připevňuje přímo na zeď. Zde jsou dvě nutné podmínky: deska (nebo i hutněná pěnová izolace) musí být dost pevná, aby nesesedala a držela u zdi a je nutné co nejvíce snížit počet hmoždinek a spojů, které ji drží na místě, protože ty zvuk vedou a snižují účinek. Některé systémy (např. pevné izolační kartony) lze upevnit přímo na zeď a omítnout, jiné je nutné ještě zakrýt, aby mohly fungovat jako stěna.


Lehké izolace z panelů, sádrokartonu nebo desek

Dalším řešením je vytvoření druhé dělící stěny z lehkých panelů (sádrokarton, OSB desky, prkenný záklop, korkové desky, akustické kartony s výplní z křemičitého písku atd.). Míra odhlučnění závisí nejen na fyzikálních vlastnostech obou stěn ale významně i na šířce vzduchové mezery mezi nimi. Tloušťka vytvořené mezery by měla být cca 8 cm. Do mezery se vkládá pohlcovač (viz níže) v tl. kolem 3 až 5 cm., pozor, není totožné s tloušťkou vzduchové mezery. S vyšší tloušťkou vzduchové mezery hluková izolace roste. Je nutné velmi pečlivě utěsnit spáry po vrutech a po obvodu a minimalizovat prostupy (např. elektrická instalace). Předstěny je také potřeba nenapojovat na nosnou konstrukci, ale spojení udělat jen pružné, jinak nezabráníme šíření zvuku konstrukcemi. Pokud už předstěnu máme (třeba ze sádrokartonu) je možné izolační vlastnosti zlepšit přidáním foukané či sypané izolace do meziprostoru. To pak nevyžaduje ani velké stavební úpravy: pouze se demontuje část desek nebo se vyříznou otvory, aby bylo možné izolaci do vpravit do volného prostoru.


Environmentální souvislosti

Izolace a izolační výplně

Izolace mohou být z pevných materiálů, v podobě vlny či vaty nebo sypané drtě či kuličky. Různé materiály mají různou ekostopu. Jako velmi vhodné se jeví izolace z přírodních materiálů. Ze sypkých (foukaných, nasypávaných) materiálů se používá korková drť, celulózové vločky, které mohou být z recyklovaného papíru i s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek nebo kuličky z polystyrenu, případně extrudovaného polystyrenu. Polystyren však nelze z důvodu velké environmentální zátěže doporučit.

Zvukové izolace v podobě vlny se běžně vyrábí z minerálů (čediče) nebo skla. Možná by byla také izolace ovčí vlnou, konopným vláknem, lnem, bavlnou nebo kokosovým vláknem, ale zde je nutné zvážit ochranu před vlhkostí a především: tyto materiály jsou na našem trhnu dosud málo dostupné.


Pevné konstrukce

U cihlových přizdívek není problém s uvolňovanými látkami, jsou nehořlavé, jde o inertní materiál. Na výrobu je ovšem potřeba značné množství energie (pálení, doprava). Jako dobrá materiál se jeví izolační kartonové desky s křemičitou výplní (rozložitelný + inertní materiál), které mohou být mnohem tenčí než přizdívané příčky. Dřevěné záklopy nebo korkové stěny nejsou při použití šetrných nátěrů žádný problém. Je třeba si dát pozor na aglomerované materiály, ze kterých se může uvolňovat formaldehyd.


Jako nejlepší verze se tedy jeví předsunuté panely ze dřeva či korku (při použití aglomerovaných materiálů (dřevotříska, OSB desky) pozor na uvolňování látek z lepidel a zejména formaldehydu s výplní z celulózové foukané izolace z recyklovaného papíru nebo korkovou drtí.


Související odkazy


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP