Je pasivní kouření jen obtěžující nebo i škodlivé?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Pasivní neboli nedobrovolné kouření spočívá v pobytu člověka v uzavřených nebo otevřených prostorách s kuřákem, kterému není zákonem ani vlastní ohleduplností zakázáno v těchto prostorách kouřit. Až do 80. let bylo považováno pouze za obtěžující. Nové poznatky poukazují na jeho skrytou škodlivost. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila tabákový kouř mezi pro člověka karcinogenní látky.


Doporučujeme

  • Přestat kouřit.
  • Omezit svůj pobyt v zakouřených prostorách.
  • Intenzivně větrat místnosti, ve kterých se kouří.
  • Neskladovat zakouřené ošacení v obytných místnostech zejména v blízkosti dětí.
  • Zvýšit příjem látek posilujících imunitní systém (vitamíny s antioxidačními účinky – A, C, E, prvek selen).
  • Další informace hledat u organizací, které se na problematiku kouření specializují.


Podrobný popis problému

Kouření cigaret je považováno za nejzávažnější karcinogenní faktor. Cigaretový kouř představuje koncentrát celé řady známých genotoxických a karcinogenních látek. Tabákový kouř je směsí čtyř až pěti tisíc chemických látek, kdy jedinou návykovou látkou je nikotin, ale obsahuje další dráždivé látky a asi 60 karcinogenů. Tabákový kouř je tvořen jednak vydechovaným kouřem kuřáků, jednak kouřem, který vytváří volně ležící oharek. Teplota oharku volně položené cigarety je však podstatně nižší (i méně než 300 °C) a v důsledku toho jeho hořením vzniká podstatně více zplodin nedokonalého hoření. Množství vdechovaných látek je vždy vyšší u kuřáků, expozice nekuřáků je ale také značná v důsledku vyšší koncentraci škodlivin v tabákovém kouři.


Chemické látky v cigaretovém kouři

V tabákovém kouři se vyskytují látky dráždící oči a dýchací systém, toxické látky, mutageny, karcinogeny či reprodukčně-toxické látky. Jedná se například o amoniak, akrolein, oxid uhelnatý, formaldehyd, kyanid, nikotin, oxidy dusíku, fenol, oxidy síry, polyaromatické uhlovodíky, nitrosaminy atd.


Projevy škodlivosti

U škodlivosti kouření ať už aktivního či pasivního může být často zavádějící, že škodlivé účinky se neprojevují ihned po expozici, jak tomu bývá u mnoha nebezpečných látek, ani po jejich krátkodobém působení. Prodleva mezi expozicí a následkem bývá na lidský život velmi dlouhá (30 – 40 let). Nelze stanovit žádnou hranici bezpečné spotřeby tabákových výrobků.

Ohrožení zdraví pasivním kouřením se týká nejen všech lidí, exponovaných nedobrovolně kouři, ale také domácích rostlin a zvířat.


Účinky na zdraví

Inhalace tabákového kouře může u pasivních kuřáků vést k:

  • psychosomatickým poruchám (např. neurózy),
  • zhoršení chronických onemocnění,
  • urychlení vzniku některých civilizačních chorob (např. nádory, kardiovaskulární choroby, opožděný vývoj dítěte),
  • snížení obranyschopnosti (imunity) organismu.


Kde je zakázáno kouřit

Místa, kde je zakázáno kouřit specifikuje §8 zákona č. 379/2005 Sb.. Zákaz platí pro většinu volně přístupných veřejných prostor. V restauracích musí být prostory, kde se nesmí kouřit označeny nápisem "Kouření zakázáno". Diskutuje se o úplném zákazu kouření v restauracích, který je v mnoha zemích, na rozdíl od ČR, standardem.

Co je to elektronická cigareta a má nějaký dopad na zdraví?

Typická elektronická cigareta je baterií napájený elektrický obvod umístěný do trubičky připomínající svým vzhledem cigaretu. Toto zařízení slouží k inhalaci dávek nikotinu neseného v mlze odpařeného propylenglykolu. Kromě nikotinu může propylenglykol sloužit ke transportu různých příchutí a vůní, kterými je zlepšována senzorická věrnost inhalátu, aby co nejvíce připomínal tabákový kouř. Od roku 2008 byly provedeny některé toxikologické studie, které potvrdily, že e-cigareta obsahuje skutečně méně škodlivých látek než hořící tabák zabalený do cigaretového papírku. V září 2008 však vydala Světová zdravotnická organizace prohlášení, ve kterém uvedla, že e-cigareta není prostředek vhodný k odvykání kouření. Především proto, že nejsou k dispozici žádné seriózní studie, které by potvrzovaly bezpečnost a účinnost elektronické cigarety. Některé země vydaly varování v tom smyslu, že i zde hrozí návyk na nikotin (např. Kanada).

Je vodní dýmka zdravá?

Vykouření vodní dýmky znamená to samé jako vykouření několika cigaret. Tedy ani tu není možné považovat za zdravou.


Legislativa


Další čtení

Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika