Je vzhledem k životnímu prostředí příznivější mytí nádobí ručně nebo v myčce?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda, praní, čištění

Úvod

Pořízení myčky na nádobí bychom měli důkladně rozvážit, neboť prostředky používané pro tento způsob mytí a k údržbě myčky zatěžují povrchové vody více než přípravky na ruční mytí nádobí. V dnešní době nelze jednoznačně odpovědět, zda-li je mytí v myčce příznivější pro životní prostředí než ruční mytí.


Doporučujeme

  • Pro jednočlenné domácnosti a menší rodiny je myčka nevhodná.
  • Při volbě přípravku pro mytí nádobí v myčce bychom měli dát přednost koncentrátům, které neobsahují chlór a fosfáty.
  • Vodu lze ohřát sluncem nebo spalováním biomasy.


Podrobný popis problému

Myčka nebo dřez? Při šetrném umývání nádobí hlavně v málo početných rodinách nákup myčky pečlivě zvažujeme; nejen kvůli nákupní ceně, provozním nákladům, ale i dopadům na životní prostředí při výrobě i likvidaci. Vždyť původně byly určené jen do velkých provozoven typu jídelen či hotelů. Dřez má doma každý. Zejména v menších domácnostech je proto vhodné položit si otázku, zda je pořízení myčky na nádobí rozumné z ekonomického pohledu.


Složení přípravků pro mytí nádobí v myčkách

Přípravky do myček nádobí obsahují zčásti látky zatěžující odpadní vody - např. fosfáty, organické sloučeniny chlóru, silně žíravé louhy (např. hydroxid sodný) nebo špatně odbouratelné aktivní složky - tenzidy. Používané prostředky jsou silně žíravé, neboť musí nahradit mechanické působení při běžném mytí. V odpadních vodách se chovají spíše neproblematicky. Protože se jedná o žíraviny, je třeba je uchovávat mimo dosah dětí. Tekuté přípravky obsahují velký podíl vody. Vzhledem ke spotřebě obalových materiálů jsou proto z pohledu ekologických bilancí méně vhodné než prášky.

Fosfáty v přípravcích do myček najdeme až do roku 2017, kde vejde v platnost příslušná část (nařízení č. 648/2004 ve znění pozdějších předpisů).

Doporučení pro výběr přípravků. Regenerační soli a prostředky pro oplachování a zvýšení lesku

Při volbě přípravku pro mytí nádobí v myčce bychom měli dát přednost koncentrátům, které neobsahují chlór a fosfáty. Je třeba dbát na přesné dávkování přípravku a také na správné dodávání regenerační soli do iontového výměníku myčky. Jeho správné nastavení je velmi důležité. Speciální prostředky pro oplachování a zvýšení lesku by se neměly používat vůbec, neboť způsobují dodatečné zatížení kyselinami a problematickými tenzidy.


Přípravky pro ruční mytí nádobí

Složení přípravků pro ruční mytí nádobí je podstatně méně problematické. Zde bychom měli dbát především na jejich úsporné dávkování. Moderní myčky nádobí snižují spotřebu vody i energie ve srovnání s běžným mytím pod zbytečně rychle tekoucí vodou. Na jeden mycí cyklus spotřebují v průměru asi 0,6-1,2 kWh elektřiny a 7-18 litrů vody (dle typů přístroje). Pro bezporuchový provoz je potřeba do myčky přidávat soli na změkčení vody (0-60 g na jeden cyklus dle typu), lépe je ovšem užívat vodu dešťovou (event. sterilizovanou ozonizací). Při šetrném ručním mytí nádobí včetně jeho oplachování v čisté vodě je potřeba asi 30 litrů vody a 1,4 kWh energie, šetrným spotřebitelkám a spotřebitelům stačí i mnohem méně. Ve srovnání není zahrnuta energie potřebná na výrobu a likvidaci myčky na nádobí. Při použití myčky, se také neumyje vše jen v myčce (např. hrnce).


Ruční mytí a oplachování nádobí

Techniky a zvyklosti při mytí nádobí je vhodné prověřit též z hlediska vlivu na životní prostředí. Například mytí nádobí pod horkou tekoucí vodou je značně neekologické. Nejnižší zatížení životního prostředí se pojí s úsporným mytím nádobí ručně, zvláště tam, kde se voda ohřívá sluncem - solárním kolektorem nebo biomasou.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Vlašín, M., Ledvina, P., Máchal, A.: Desatero domácí ekologie, Síť ekologických poraden, Brno, 2009, Kapitoly energie a voda, dostupné i elektronické podobě.
  • www.zeleneuradovani.cz/uklid Stránky Sítě ekologických poraden, podrobné úklidové informace, informace nejen o velkých úklidech, seznamy nežádoucích látek, vzory veřejných zakázek
  • Ökologisch reinigen, informace rakouské organizace "die Umweltberatung" Österreich, nejvíce dostupných informací k problematice (německy)


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica