Jedovaté rostliny v městské zeleni?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zemědělství, zahrádkářství

Úvod

Jedovaté rostliny je možné najít i v městských parcích a zahradách. Jedná se zejména o keře a stromy, ale i o byliny s různou mírou jedovatosti. K otravám jedovatými rostlinami dochází převážně u malých dětí, které lákají barevné bobulky či květy a zvědavě ochutnávají i listy. U většiny jedovatých rostlin platí, že jsou jedovaté všechny části. Při požití jedovaté rostliny je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc.


Doporučujeme

  • Seznamte se s jedovatými druhy, abyste je dokázali rozeznat (pomocí botanického klíče, atlasu rostlin, v botanické zahradě…).

Dávejte pozor zejména u dětí, aby nepožily lákavé barevné bobule ani žádné jiné části rostlin. V případě požití některé z jedovatých rostlin podejte slanou vodu, silný čaj, vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě otravy se pokuste zjistit čím otrava vznikla, pokud rostlinu neznáte, vezměte jí kus sebou, vyfoťte jí atp. Při požití jedovaté rostliny zásadně nepodávejte mléko.


Podrobný popis problému

Podle míry nebezpečnosti je lze rozdělit jedovaté rostliny do tří skupin:

Druhy způsobující lehčí otravy

Mochyně židovská (Physalis alkekengi) srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), přísavník neboli loubinec pětilistý (Parthnocissus quinquefolia), kustovnice cizí (Lycium barbarum), střemcha obecná (Padus avium), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), lilek potměchuť (Solanum dulcamara)


Druhy působící středně těžké otravy

Vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus), narcis (Narcissus sp.), mák vlčí (Papaver rhoeas), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kosatec (Iris sp.), bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), oleandr (Nerium oleander), žanovec měchýřník (Colutea arborescens), různé druhy zeravu (Thuja sp.) a zimolezu (Lonicera sp.), bez chebdí (Sambucus ebulus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare L.)


Druhy způsobující těžké až smrtelné otravy

Tis červený (Taxus baccata), některé druhy jalovce (Juniperus sp.), štědřenec převislý (Laburnum anagyroides), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), břečťan obecný (Hedera helix), ocún jesenní (Colchicum autumnale), mák setý (Papaver somniferum), rulík zlomocný (Atropa bella-donna), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), durman obecný (Datura stramonium), brslen evropský (Euonymus europaeus)


Nebezpečí pro děti

Děti často lákají plody, které jim připomínají rybíz nebo borůvky (zimolez, krušina olšová, kalina, mahonie), ochutnávají je. Dále mohou olizovat pestré květy, listy, větvičky, někdy stačí k vážným potížím neumyté ruce před jídlem.


Otravy rostlinami

Závažnost otrav závisí dále na množství požité rostliny, části rostliny, době, kdy se objeví příznaky otravy, věku dítěte. Platí, že čím mladší dítě, tím je organismus na jedovaté látky citlivější. Každá otrava jedovatou rostlinou musí být okamžitě a rychle léčena. Příznaky mohou být různorodé a často těžko identifikovatelné. Proto i při nejistotě, zda dítě skutečně požilo jedovatou rostlinu, popř. který druh, bezodkladně vyhledáme lékařskou pomoc. Na základě podrobných vyšetření dokáže lékař zhodnotit, o jakou otravu se jedná a zahájit cílenou léčbu. Při první pomoci při otravě jedovatými rostlinami zásadně nepodáváme mléko! Pokud by dítě požilo rostlinu s obsahem alkaloidů, alkaloidy se v mléčném tuku rozpustí a tím rychleji vstřebají. Podáme slanou vodu, silný čaj a vyvoláme zvracení. Zajistíme rychlý převoz k lékaři.

Jedovaté látky

Mezi látky, které se vyskytují v rostlinách a působí jako jedy patří:

  • Glykosidy (odvozené od jednoduchých sacharidů) obsažené např. v konvalince vonné (konvallosid, konvallamarin), brslenu evropském (evonymin), v bobkovišni lékařské (amygdalin), střemše obecné (amygdalin, prulaurasin) a v dalších rostlinách. Pozor, amygdalin, jehož štěpením se uvolňuje jedovatý kyanovodík, je obsažen také v semenech našich běžně pěstovaných peckovin, jako např. meruňky obecné a slivoně domácí.
  • Alkaloidy (organické dusíkaté sloučeniny ), jako např. morfin, kodein, papaverin v máku, atropin v rulíku zlomocném či durmanu, taxin v tisu červeném apod.


Další čtení

  • Novák J.: Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě, Grada Publishing (2004), ISBN 80-247-0716-0
  • Hísek K., Novák J.: Naše jedovaté rostliny, Albatros (2008), ISBN 8594050420557
  • Kremer B.: Jedovaté rostliny v domě, zahradě a přírodě, nakladatelství Svoboda (2001), ISBN 80-205-1023-0
  • Altmann H.: Jedovaté rostliny, jedovatí živočichové, Knižní klub (2012), ISBN 978-80-242-3324-6
  • Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, nakladatelství Sursum (2006), ISBN 80-7323-117-4


Autor a rok revize Ing. Karel Kříž, 2014
Kontakt karel.kriz@csop.cz
Webové stránky ekoporadny ZO ČSOP Vlašim – Podblanické ekocentrum