Jsou látky nahrazující fosfáty šetrné k životnímu prostředí?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda, praní, čištění

Úvod

Donedávna se používaly prací prostředky obsahujících fosfáty, jejichž použití je z ekologického hlediska naprosto nevhodné. V současnosti jsou všechny prací prostředky pro domácnost bezfosfátové. Látky nahrazující fosfáty je třeba posuzovat rozdílně, co se týče jejich účinnosti a vlivu na životní prostředí. V současné době se používá převážně zeolit A (hlinito-křemičitan sodný), který byl po rozsáhlém testování prohlášen z environmentálního hlediska za nezávadný. O dalších pomocných látkách probíhají stále diskuse.


Doporučujeme

  • Všechny prací prostředky, které koupíme, jsou bezfosfátové. Hlavní náhrada se děje použitím zeolitů, které jsou (dle současného poznání) relativně neškodné k životnímu prostředí.


Podrobný popis problému

Látky změkčující vodu

Fosfáty Fosfáty (nebo také fosforečnany, PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), která vznikne odtržením všech tří kyselých vodíků. Fosfáty, které se jevily pro praní jako ideální změkčující látky, se v řadě zemí, včetně České republiky, již nepoužívají, resp. jsou zakázané. Jsou totiž zdrojem fosforu, který způsobuje eutrofizaci, masivní přísun živin do vodních toků a nádrží. Projevem eutrofizace je vodní květ, který se projevuje v letních měsících na nádržích a rybnících. Jeho existence představuje velký problém při úpravě pitné vody a rovněž brání rekreačnímu využití nádrží. V ČR platí zákaz prodeje fosfátových pracích prostředků od roku 2006, v celé Evropské unii jsou zakázány od června 2013 (Nařízení č. 648/2004 o detergentech ) Fosfor se bohužel stále vyskytuje v tabletách a přípravcích do myček na nádobí. V přípravcích do myček bude zakázán v celé EU až k 1. lednu 2017 (Nařízení č. 648/2004 ve znění pozdějších předpisů).

Zeolit A Zeolity jsou krystalické hydratované hlinitokřemičitany alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Jsou látkami, které se zdají být vhodnou a účinnou náhradou za fosfáty. Nejvíce používaný zeolit A je ekologicky méně závadný. Dobře se zachycuje v mechanickém stupni čistíren odpadních vod a ukládá se v čistírenském odpadním kalu. Zeolity se používají v kombinaci s dalšími stavebními látkami, které podporují jejich účinnost.

Stavební látky (co-builders)

Jako látky podporující prací vlastnosti zeolitů se používají nejčastěji polykarboxyláty, fosfonáty nebo citráty. Polykarboxyláty jsou špatně biologicky odbouratelné a hromadí se v čistírenském odpadním kalu. Fosfonáty se používají pro stabilizaci bělicí látky - perborátu, který je ekologicky závadný. Ztěžují procesy zadržování fosforu v čistírnách odpadních vod a škodí tzv. chemické orientaci vodních živočichů. Citráty jsou látky s dobrou biologickou odbouratelností. Podporují účinnost zeolitu A pouze při pracích teplotách do maximálně 60 ˚C, proto se nehodí do univerzálních pracích prostředků.

NTA - nitrilotriacetát

Nitrilotrioctová kyselina (NTA) je bílý krystalický prášek. Roztoky jejích solí páchnou mírně po amoniaku, NTA se neprojevuje zápachem. Je to látka jedovatá, LD50 je přibližně okolo 1470 mg/kg pro krysu. Pokusy na zvířatech vedly k objevu jejích mutagenních a případných karcinogeních účinků. Zda je také lidským karcinogenem není zcela prokázané. Velmi snadno tvoří soli, které jsou velmi často využívané v praxi. Používání NTA se nyní omezuje, je zcela zakázána v kosmetice, omezují se její emise do přírody.

Kyselina nitrilotrioctová (NTA) byla vzhledem k dobrým pracím vlastnostem dříve uvažována jako náhrada za fosfáty. Jako dobrá komplexotvorná látka však váže ionty kovů nejen v pracím roztoku, čímž vylučuje jejich vliv na prací proces, ale i v čistírenském odpadním kalu, takže se mohou dostat do vod. Její použití v pracích prostředcích je pro negativní ekologické vlastnosti velmi omezeno.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Hally, J. a kol.: Problematika životního prostředí ve vztahu k pracím prostředkům, Praha 1997
  • www.zeleneuradovani.cz/uklid Stránky Sítě ekologických poraden, podrobné úklidové informace, informace nejen o velkých úklidech, seznamy nežádoucích látek, vzory veřejných zakázek
  • Ökologisch reinigen, informace rakouské organizace "die Umweltberatung" Österreich, nejvíce dostupných informací k problematice (německy)


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica