Jsou mikroorganismy v kompostu nebezpečné?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Při kompostování dochází k přirozenému rozkladu živé hmoty. Pokud probíhá správně, kompost nehnije ani neplesniví. Přesto musíme být opatrní, protože u citlivých osob mohou vyskytující se mikroorganismy vyvolat alergickou reakci. Pokud kompostujeme výkaly, musí kompost projít horkou fází, aby nedošlo k roznášení parazitů.


Doporučujeme

  • Pravidelně vyprazdňovat nádoby na organický odpad, které máme v bytě a to minimálně jednou týdně.
  • Dávejte bioodpad do rozložitelných sáčků a do košů umožňujících větrání - nebude pak zahnívat, ale naopak sesychat.
  • Alergici a astmatici by se měli vyhýbat výtrusům plísní, vznikajícím v kompostu.
  • Dodržujte přiměřenou hygienu při používání a styku s kompostem.


Podrobný popis problému

Co žije v kompostu?

Houby a jiné drobné a mikroskopické organismy se v přírodě starají o to, aby byl mrtvý biogenní materiál rozložen na využitelné látky a tak mohl být znovu zapojen do cyklu látkové přeměny. Na rozkladu se podílí pestré společenstvo bakterií, hub i větších živočichů (třeba žížaly). Problém může nastat v případě, že se v kompostu vyskytne větší množství plísní, které produkují výtrusy, jež se ve velkém množství uvolňují do vzduchu. Nejčastěji se na kompostu vyskytuje plíseň Aspergillus fumigatus. Jako plísně jsou označovány ty houbovité organismy, které na potravinách nebo jiných organických médiích vytvářejí bílou vláknitou síť (podhoubí - mycelium).


Co nám může uškodit?

Plísně

Při silném napadení kompostovatelné hmoty plísněmi (hrozí hlavně při malé frekvenci vynášení koše na bioodpad, který v něm hnije nebo přílišnou vlhkostí) může již do týdne dojít ke zvýšené koncentraci spor v okolním vzduchu. Do rizikových skupin patří lidé, kteří trpí chronickými chorobami plic, jater či ledvin, diabetici, astmatici, alergici a lidé, jejichž imunitní systém je oslaben po transplantacích orgánů nebo v důsledku těžkých onemocnění (např. leukémie, AIDS, tuberkulóza, nádorová onemocnění). Dostanou-li se plísňové spory se vdechovaným vzduchem do plic, mohou tam vyvolat zápaly nebo se prostřednictvím krevního oběhu rozšířit do celého těla. Pro zdravé osoby však nevznikají při kompostování žádná nebezpečí ohrožení zdraví. Plísním snadno předejdete častým vynášením koše na bioodpad a případně použitím odvětrávaného koše s rozložitelným sáčkem.

Tetanus

Pokud saháte na kompost (ale platí to pro jakoukoliv práci s hlínou), tak si dejte pozor, pokud máte na rukou nějaké zranění. V zemi totiž dlouhodobě přežívají bakterie Clostridium tetani. Při poranění a zanesení infekce do rány se může rozvinout velmi nebezpečné onemocnění – tetanus, strnutí šíje. Očkování je u nás povinné a spolehlivě chrání; je však nutné ho opakovat po 10 -15 letech celý život.

Paraziti

Poslední možností nákazy jsou různé druhy parazitů, kteří část vývojového cyklu tráví v půdě ) nebo v ní dokáží přežít. Jde o tzv. geohelminty – parazitické červy (hlavně roupy). Nakazit se můžete, pokud málo si málo umyjete ruce nebo zeleninu, ale to opět platí i v případě dotyku se zemí. Riziko se zvyšuje, pokud do kompostu přidáváte živočišné výkaly (hlavně psí). V tom případě by měl kompost procházet horkou fází, kdy teplota po několik dnů stoupne až na 60°C a usmrtí je.

Z medicínského pohledu tedy neexistují žádné známé důvody proti pořízení nádob na biologický odpad, ani proti vlastnímu kompostování při zachování hygienických standardů.


Pravidla bezpečného zacházení s bioodpadem

  • Vynášejte bioodpad pravidelně,jinak se v koši mohou tvořit plísně.
  • Používat uzavíratelné koše s kompostovatelnými sáčky a odvětráním – bioodpad v nich sesychá, nehnije a neplesniví.
  • Alergici a lidé s oslabeným imunitním systémem by se neměli zdržovat v blízkosti kompostu ani kontejnerů s biologickým odpadem.
  • Používání kompostu jako hlíny do květináčů pro pokojové rostliny je pro uvedené rizikové skupiny možné zcela bez výhrad pouze tehdy, když byly výtrusy plísní předem tepelně zničeny.


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden