Kam nahlásit nález ornitologického kroužku, kroužkovaného ptáka nebo pozorování chráněného či jinak zvláštního živočicha?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Kroužkování ptáků je jeden z velmi důležitých způsobů, jak zjistit informace o chování ptáků, jejich biologii a tahu. Dokáže objasnit i řadu detailů, jako např. usídlování mladých ptáků v bližším i vzdáleném okolí rodiště, přesídlování starých ptáků u některých druhů, původ ptáků na hromadných nocovištích a místech pelichání, věrnost k jednou zvolenému hnízdišti, soudržnost ptačích párů či délku života jednotlivých druhů. Počty ročně kroužkovaných ptáků přinášejí rovněž informace o trendech početnosti u řady druhů v souvislosti se změnami přírodního prostředí.


Doporučujeme

 • Když najdete uhynulého ptáka s kroužkem, nebo kroužek samotný, pošlete ho spolu s popisem nálezu na Kroužkovací stanici Národního muzea v Praze.
 • Nálezy nebo pozorování zajímavých živočichů hlaste na příslušné organizace (ornitologické spolky,vědecké instituce).
 • Pokud se vyznáte v ptácích nebo jiných živočiších, můžete se zapojit do celostátního mapování a přispět k přehledu o výskytu různých druhů.
 • Nezapomínejte, že manipulovat se zvláště chráněnými druhy smí pouze pověřená osoba. Ochrana se vztahuje i na mrtvé jedince.


Podrobný popis problému

Ornitologické kroužky

Při nálezu kroužkovaného ptáka (nebo pouze nohy s kroužkem, popř. samotného kroužku) je třeba především zcela přesně zapsat identifikační číslo kroužku (nejlépe je celý kroužek narovnat naplocho a přilepit na dopis) a dále uvést všechny důležité údaje: datum, místo a okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně uvést, o který druh ptáka šlo. Nezapomeňte uvést Vaši adresu pro možnost podání písemné zprávy s údaji o nalezeném ptáku. Informace se posílají na Kroužkovací stanici Národního muzea Praha, případně můžete předat jakékoliv záchranné stanici pro volně žijící živočichy, která informaci předá dále.

Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel./fax: 271 961 256, e-mail: krouzkovaci.stanice@nm.cz www.czechringing.com


Chovatelské kroužky

Zatímco ornitologické kroužky jsou vždy rozevíratelné, chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede. Podle druhu nalezeného ptáka je zapotřebí se obrátit na nejbližší pobočku Českého svazu chovatelů, popř. přímo na ústředí, na obce nebo příslušný kraj – na jejich odbory životního prostředí nebo na záchranné stanice pro živočichy.

Pokud jste našli kroužek nebo celého poštovního holuba s kroužkem, oznamte to na Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Konkrétní organizaci svazu lze dohledat podle čísla na kroužku (CZ -stát; XX - rok vylíhnutí, uvedeno příčně; XXXX - číslo organizace; XXX - číslo holuba)

Evidence pohřešovaných holubů podle kroužků


Viděli jste zajímavého nebo neobvyklého živočicha?

Můžete to oznámit odborným organizacím:

 • Místní správě CHKO, nebo správě národního parku
 • Agentuře ochrany přírody a krajiny – regionální pobočce
 • Záchranné stanici pro volně žijící živočichy. Aktuální kontakty na tyto organizace najdete na webové adrese www.zachranazvirat.cz
 • Ekocentru, pokud v oblasti existuje.
 • Stráži přírody (aktuální seznam stráží přírody ve vaší oblasti najdete na krajském úřadě)
 • Vědeckému pracovišti na vysokých školách, katedry zoologie
 • Jedná-li se o ptáka, hlášení podejte na Českou společnost ornitologickou (/www.birdlife.cz) nebo Moravský ornitologický spolek (www.mos-cso.cz) Zde je pro ty, kteří mají zájem o nejnovější informace o pozorování ptáků v ČR a nebo chtějí svým pozorováním přispět, zřízen Ornitologický Vzájemně Informační Servis (OVIS). Jde o ornitologickou e-mailovou konferenci, kde můžete zveřejnit vlastní ornitologická pozorování z terénu, dozvíte se o zajímavých ornitologických lokalitách v ČR, můžete se sem obrátit pro radu či reagovat na publikované problémy. Službu provozuje Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO (www.mos-cso.cz/cz/).
 • Můžete se zapojit do systému mapování všech živočichů. Nejrůznější hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy, literární údaje i výsledky výzkumných projektů se soustřeďují do faunistické databáze, kterou spravuje Národní muzeum v Praze www.nm.cz


A kam můžete údaje o pozorování zvířete zasílat?

 • Do systému mapování BioLib


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP