Kam se obrátit, jestliže mám za to, že v okolí byl nelegálně pokácen strom?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Ke kácení dřevin (stromů nad 80cm v obvodu ve výšce 130cm nad zemí a více jak 40m2 keřového porostu) je ve většině případů nutné mít povolení orgánu ochrany přírody. V případě, že někdo kácí dřeviny daných parametrů bez povolení, dopouští se porušení zákona. V tomto případě se obraťte na příslušný obecní úřad, který je také orgánem ochrany přírody, nebo Českou inspekci životního prostředí, která má pravomoc případně neoprávněné kácení pozastavit, případně volejte polici.


Doporučujeme

  • Zjistit, zda ten, kdo kácí, má povolení.
  • Pokud jej nemá, nebo vám jej nechce ukázat, obraťte se na příslušný obecní úřad, u kácení většího rozsahu pak na Českou inspekci životního prostředí. Policii ČR volejte v případě, když ten, kdo kácí, jedná bez vědomí majitele pozemku nebo v rozporu s jeho vůlí, případně vám odmítá ukázat povolení.
  • V případě, že povolení má, ale shledáte v něm chybné nebo neúplné údaje (například není uvedeno zdůvodnění, vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny), obraťte se na inspekci s podnětem na přezkum vydaného povolení.
  • Založit občanské sdružení a účastnit se řízení o povolení ke kácení, kde lze veřejný zájem ochrany životního prostředí (dřevin) účinně hájit.


Podrobný popis problému

Obecně smí dřeviny kácet v případě závažného důvodu pouze vlastník pozemku, nebo správce pozemku se souhlasem vlastníka. K tomu je nutné ve většině případů (viz výše) povolení orgánu ochrany přírody. Výjimky jsou popsány v odpovědi výše v otázce Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les? Povolení se vydává ve správním řízení o povolení kácení. Občanská sdružení s hlavním zaměřením na ochranu životního prostředí se mohou tohoto řízení účastnit. Běžný občan tuto možnost nemá. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. § 8, odst. (1) lze vydat povolení ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Pokud bylo povolní vydáno bez těchto náležitostí, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí, která je kontrolním orgánem orgánů ochrany přírody (obecní úřady, krajské úřady).

Jak postupovat v jednotlivých případech, ilustruje následující schéma.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika