Kde je možno využít fotovoltaicky napájené spotřebiče?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Používání solárních systémů je příspěvkem k úspoře zdrojů fosilních paliv a tím k čistotě ovzduší a k ochraně klimatu. Malá fotovoltaická zařízení poháněná sluneční energií, která čerpají energii pouze a jen ze slunečního světla, mohou být navíc alternativou k bateriovým či akumulátorovým přístrojům, alternativou, která nezatěžuje okolí škodlivými látkami, pokud ovšem nejedná o solární články obsahující těžké kovy nebo o akumulátory.


Doporučujeme

  • Přístroje napájené fotovoltaickými články představují vhodnou alternativu k napájení bateriemi (tzv. monočlánky) a akumulátory.
  • V současnosti je možné zakoupit celou řadu výrobků fungujících na stejnosměrný proud o nízkém napětí - to výrazně zvyšuje účinnost (není potřeba energeticky ztrátová přeměna na střídavý proud o napětí 230 V).


Podrobný popis problému

Vedle velkých solárních elektráren, které vyrábí elektřinu do sítě, existuje řada možností, jak využít solární techniku v běžném životě. Kalkulačky, hodiny, měřící přístroje, rádia, kapesní i zahradní svítilny, solární hračky, zavlažovací a čerpací systémy a mnoho dalších přístrojů může být napájeno solární energií. Jen málo solárních přístrojů ale vystačí bez niklokadmiového akumulátoru, který slouží v době, kdy slunce nesvítí. Z 1 dm2 plochy fotovoltaického panelu můžeme v podmínkách České republiky získat ročně až 0,8 až 1 kWh. Při plném oslunění dává výkon 1,25 W a napětí 0,5 V.

Ve srovnání s přístroji, které používají jednorázové baterie, jsou z ekologického hlediska vhodné jedině tehdy, když jsou alespoň 300krát znovu nabity. Jestliže jsou do spotřebiče akumulátory pevně vestavěné, lze sotva zaručit, že budou dále odděleně zpracovány.

Solární výrobky s nízkým příkonem (např. kalkulačky) se obejdou i bez akumulátorů, ale obsahují kondenzátory, které mohou mít jako izolující kapalinu organické halogenové sloučeniny. Na použití ve vnitřních prostorách se sice hodí více kadmio-telluridové fotovoltaické články než obvyklé křemíkové, mohou však vyvolat celou řadu zátěží pro životní prostředí.

Dobrou cestou není nákup zbytečných solárních "hraček", které jsou sice poháněny výhradně sluncem, ale výroba je energeticky náročná. Samotný solární panýlek musí dodávat elektřinu cca 2 roky, aby si na sebe energeticky vydělal. Což není případ těchto různých solárních "hraček" a nesmyslných "blbinek".

Dobrou pomoc při orientaci na trhu se solárními zařízeními nabízí ”ekoznačka”. Zatím je nutno poohlížet se po zahraničních ekoznačkách, česká značka "ekologicky šetrný výrobek" se těmto spotřebičům neuděluje (nejsou definována kritéria). Solární výrobky s ekoznačkou neobsahují ani baterie ani akumulátory, musí být bez kadmia a nesmí v použitých kondenzátorech obsahovat žádné organické halogenové sloučeniny.

V některých případech se nabízejí i mechanické alternativy k solárním výrobkům (např. hodiny, dynamo, budík).


Související odkazy


Další čtení

  • Srdečný K.: Elektricky soběstačná domácnost: jde to, Veronica, 6/2012, dostupné i online
  • Staněk, K.: Fotovoltaika pro budovy. Grada, Praha, 2013.Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica