Kde lze biopotraviny nakoupit?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Biopotraviny jsou specifickou skupinou potravin. I když je na trhu k dostání na stovky druhů biovýrobků a poptávka po bioproduktech a biopotravinách stále převyšuje nabídku, biopotraviny stále ještě nepatří k běžnému sortimentu prodejen s potravinami. U čerstvých produktů je mnohdy nutné vyhledat přímo farmáře, který prodává zeleninu, ovoce, vejce či mléko tzv. ze dvora. Biopotraviny se k zákazníkovi dostávají nejrůznějšími cestami (prodej ze dvora, tržnice, prodejny zdravé výživy, biojarmarky, supermarkety, biokluby, systémem biobedniček).


Doporučujeme

  • Najděte v okolí "svého" dodavatele čerstvých biopotravin přímo ze statku nebo zahrady.
  • Navštěvujte biojarmarky, farmářské trhy a tržnice.
  • Staňte se členy některého bioklubu.
  • Nakupujte ovoce a zeleninu systémem biobedýnek.
  • Vyhledejte v okolí sytém komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a zapojte se do něj.


Podrobný popis problému

Někteří zemědělci prodávají své produkty přímo, tzv. ze dvora. Zákazník si pro zboží přijede po domluvě přímo na farmu. Mnohdy to pro zákazníka znamená finanční úsporu, protože kratší obchodní řetězec a jednodušší balení potravin umožňuje nižší cenu. Navíc se každý může na vlastní oči přesvědčit, jak vzniká to, co kupuje. Na některých farmách se mohou zákazníci podílet také na sklizni úrody, např. brambor, zeleniny, ovoce. Návštěva farmy bývá zajímavým a poučným výletem zejména pro městské rodiny s dětmi. Adresy ekologických zemědělců lze získat např. na webových stránkách Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Prodej biopotravin na trzích se v posledních letech dosti rozšířil, zejména díky farmářským trhům. Ovšem zdaleka ne vše, co na trhu koupíte, je biopotravina - prodejce musí vždy prokázat původ a u balených potravin musí být označeno zboží logy. Výhodou tohoto prodeje je zaručená čerstvost zboží a přímý kontakt zákazníka s farmářem.

Síť prodejen s tzv. zdravou výživou je v rámci naší republiky poměrně rozsáhlá. V prodejnách se však neprodávají pouze biopotraviny, spotřebitel se proto při nákupu biopotravin musí orientovat podle značení - EU a tzv. biozebry (značení ČR). Některé prodejny zdravých výživ jsou sdruženy v rámci Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, řídí se speciálními svazovými směrnicemi a proto má zákazník v těchto prodejnách záruku určité šíře sortimentu biopotravin (alespoň 120 druhů) a navíc i kvality a fundovanosti obsluhy. V zahraničí, kde je paleta biopotravin nepoměrně širší, mají tyto prodejny i přes 99 procent sortimentu v biokvalitě a zákazník může nakupovat bez obav z toho, že by kupoval konvenční produkty.

Spíše výjimečně lze biopotraviny zakoupit jako “hotové jídlo” v jídelnách a restauracích, které připravují zdravá, mnohdy vegetariánská jídla. Existují také různé snahy vařit z biopotravin v různých velkokuchyních (školy, školky, instituce...).

České biopotraviny se v posledních letech začínají ve větší míře objevovat také v některých supermarketech - v tzv. koutcích zdravé či racionální výživy. Tím se zvyšuje jejich dostupnost pro spotřebitele a ekologické zemědělství se tak více dostává do obecného povědomí. Část veřejnosti s prodejem biopotravin v supermarketech však z principu nesouhlasí.

Biopotraviny lze také zakoupit na různých tradičních akcích, které jsou pořádány v průběhu celého roku, nejčastěji pak na biojarmarcích. Nákup na jarmarku je bohatý na zážitky a představuje velký kontrast proti nákupu v anonymních supermarketech. Zboží často prodává sám sedlák a zákazník má možnost ho osobně poznat a na cokoli se pozeptat. Na daném místě se koná jarmark jednou či vícekrát do roka, často jako podzimní biojarmark, kdy je po sklizni nejbohatší nabídka a spotřebitelé si mohou nakoupit plody i k zimnímu uskladnění. Jarmark mívá často doprovodný program - přednášky, hudbu, výstavy, atrakce pro děti.

V některých našich městech lze biopotraviny nakupovat díky tzv. klubům přátel ekofarem. Otevřená skupina lidí si přes koordinátora společně každý týden objednává biopotraviny přímo od ekologických zemědělců. Ti je pak přiváží a lidé si je v určený pravidelný čas u koordinátora vyzvedávají. Jedná se zejména o čerstvé bioprodukty, které se obtížně shání kupovat v obchodě (biozelenina, biomléko). Klub často organizuje také výlety na ekofarmy, popř. pracovní víkendové akce na pomoc sedlákům. Kontakty na Kluby přátel ekofarem lze získat např. na webových stránkách www.pro-bio.cz.


Biobedýnky

Způsob prodeje biozeleniny prostřednictvím takzvaných „biobedýnek“ se v posledních letech rychle rozšiřuje a dnes jej provozují stovky biozemědělců a obchodníků. Existuje celá řada systémů, ale vždy jde o dodání bedýnky čerstvé, místně produkované a sezónní biozeleniny či ovoce buď přímo k zákazníkovi domů, nebo na předem určené distribuční místo. Seznam míst, kde jde biobedýnky objednat.


Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

U nás úplně nový koncept, kdy si zákazníci u zemědělce předplácí podíl na úrodě. Zemědělec vyhodnotí, kolik "podílníků" dokáže "uživit" a podle toho rozdělí předpokládanou úrodu na podíly a vyčíslí cenu jednoho podílu (osivo, provozní náklady, práce atd.). Členové si pak jeden nebo více podílů předplatí a pak celou sezónu dostávají příslušný díl z úrody. Když se daří, je toho víc, když není dobrý rok, tak méně. Podílníci se také obvykle zapojují do rozhodování o pěstovaných plodinách i do práce na statku. Zemědělec má díky KPZ peníze předem (na osivo a vstupní náklady), má jistotu odbytu a spotřebitelé zase stálý přísun čerstvé zeleniny od známého pěstitele. Více na www.kpzinfo.cz.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Valeška J. (ed.) Komunitou podporované zemědělství - Cesta k partnerství mezi spotřebitelem a zemědělcem, ZO ČSOP Veronica, Brno 2013


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP