Kde nám uniká teplo?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekologické stavitelství

Úvod

Úniky tepla se skládají z úniků neprůhlednými konstrukcemi (stěny, podlahy, stropy), úniky výplněmi otvorů (okna, dveře) a úniky větráním. Přičemž větráním ztratíme v běžném objektu asi 35 až 50%, okny a dveřmi 15 až 25 %, obvodovými zdmi 10 až 20 %, střechou 7 až 15 % a podlahou 5 až 8 %. Stav objektu z hlediska jednotlivých úniků tepla posuzuje detailně energetický audit.


Doporučujeme

  • Jednoduchou kontrolu stavu a zavedení opatření můžeme provést svépomocně
  • Nákladnější úpravy a nutný předchozí výpočet (energetický štítek) musí provést odborník


Podrobný popis problému

Jak se úniky tepla poměřují?

Většina vytápěných objektů má určité úniky tepla. Okamžitá hodnota úniku tepla se označuje jednotkou W (watt) a označuje, jaký tepelný výkon musíme do objektu dodat v nejmrazivějších dnech pro zachování vnitřní teploty okolo 20°C. Celkový úhrn úniku tepla z objektu se označuje jednotkou Wh (watthodina) respektive kWh či MWh. Máme-li měření spotřeby tepla přímo v domě či bytě, je snadné vypočítat spotřebu na čtvereční metr podlahové plochy a na základě tohoto údaje přistupovat k případným opatřením. Jako směrodatnou hodnotu je možno použít 50kWh/(m².rok),která je hraniční mezi tzv. nízkoenergetickými domy a ostatními.


Větrání

Nejvíce tepla uniká větráním. Z toho plyne, že v první řadě je zapotřebí dům řádně utěsnit a větrat jenom tehdy, když chceme, to znamená zejména v zimě pouze krátkým a intenzivním průvanem, aby se vyměnil vzduch, ale nevystydly konstrukce. Do takového těsného domu lze také osadit větrací systém se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Takový systém přijde na 10 až 100 tisíc Kč podle rozsahu, intenzity a komfortu větrání. Při instalaci vzduchotechniky je rekuperace povinná podle ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov. Utěsnit musíme především mezery v oknech a dveřích mezi otvíravými částmi a rámem (resp. zárubní), ale je třeba utěsnit také případné netěsnosti mezi rámem a zdí. Těsnění jsou buď nalepovací z pěnového polyetylénu nebo speciálně tvarovaná ze silikonové gumy pro vtlačení do vyfrézované rýhy, obě varianty jsou použitelné. Více v otázce Jak utěsnit okna a dveře?


Zlepšení oken

Okna můžeme zlepšit buď výměnou za nová, výměnou jednoduchého zasklení za izolační dvojsklo, nebo přilepením průhledné fólie. Výměna oken je dobrá investice s možností velmi kvalitního provedení všech detailů, ovšem za cenu velké práce a vysokých nákladů. Je nutné koupit lepší okno než jsme měli to staré , tzn. celkový součinitel prostupu tepla (včetně rámu) by neměl přesáhnout U=1,4 W/(m².K). Výměna zasklení vyžaduje zručného kutila nebo řemeslníka, který dokáže zároveň posoudit kvalitu rámu, jestli unese zvýšené zatížení izolačního dvojskla. Jako izolační dvojsklo je možné uvažovat takové zasklení, které má koeficient prostupu tepla Ug<1,1 W/(m².K). Zlepšení oken fólií je popsáno v otázce Jak snížit prostup tepla starými okny?


Zateplení domu

Neprůhledné konstrukce ze zlepšují tzv. zateplením. To je možné provádět zevnitř, ale v naprosté většině případů se doporučuje provádět zateplení vnějšího líce konstrukce. Tloušťka zateplení je podrobně rozebrána v otázce Jak tlustá má být tepelná izolace? a izolační materiály v tématu Jaké jsou tepelně izolační materiály,jaké jsou jejich výhody a nevýhody?. Zateplení je nutné provádět velice pečlivě s ohledem na materiál a vlhkost konstrukce a do všech detailů. Každý nezateplený detail (tepelný most) může být příčinou jednak tepelných úniků, ale hlavně poškození konstrukce většinou vlivem kondenzace vodních par a případným zmrznutím vody v konstrukci.


Regulace topného systému

Až 30% úsporu tepla je možné zajistit též "pouhou" regulací topného systému. Nejefektivnějším regulačním prvkem v případě kotlů na tuhá paliva je kombinace akumulační nádrže s elektronickým regulačním systémem. U plynových kotlů postačí elektronický regulační systém reagující na teplotu na jednom referenčním místě uvnitř budovy v kombinaci s termoregulačními ventily na radiátorech. Dálkově vytápěné byty lze efektivně zregulovat termoregulačními ventily.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Haselsteiner, E., Guschlbauer-Hronek K., Havel M.a Hollan J.: Nové standardy pro staré domy - Příručka pro regeneraci rodinných domů ve 21. století, Brno, 2012, Dostupné jen onlineAutor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica