Konopí jako obnovitelný zdroj energie?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Technické konopí je jednoletá rostlina, která vysoce efektivně využívá slunečního záření a transformuje ho do hodnotných průmyslově využitelných surovin. Je využitelné ve všech odvětvích činnosti člověka. Z konopí lze získat tři suroviny: vlákno – semeno – pazdeří. Využití konopí sahá od drobných předmětů denní spotřeby (potravinové doplňky, kosmetika, papír, obuv, oděvy, barvy, laky, obalové materiály…), přes stavbu a vybavení budov (izolační materiál, desky z lisovaného pazdeří) až po průmyslové hi-tech využití (automobilový, letecký a kosmický průmysl, skate a snowboardy, palivo atd.). Všechny výrobky jsou bezodpadové – dobře rozložitelné v přírodě a recyklovatelné, navíc dostupné dle místa pěstování.


Doporučujeme

  • Konopné oblečení - látky z konopí mají vysokou pevnost a savost, mají antiseptické vlastnosti a jsou vhodné pro alergiky, díky schopnosti zadržet UV záření mají navíc chladivý efekt
  • Jezte konopná semena - olej ze semen posiluje imunitní systém, zlepšuje trávení, redukuje riziko srdeční příhody a působí proti vyrážkám a oparům, mouka je vhodná pro bezlepkovou dietu
  • Stavte z konopí - pazdeří (dřevitá část konopného stonku) je vynikající alternativou dřeva pro stavební materiály, které předčí v pružnosti a pevnosti.


Podrobný popis problému

Z historie po současnost

Pěstování a využívání konopí se věnovaly všechny nám známé civilizace neolitickými počínaje. Nejčastěji bylo konopí využíváno pro jeho silné, dlouhé, extrémně trvanlivé vlákno na výrobu lanoví, síťovin, textilií, místně i jako stavební materiál, později v Číně pro výrobu papíru. V potravinářství bylo hojně využíváno semeno pro jeho vysokou nutriční hodnotu a lahodnou chuť. Konopný olej našel, pro své blahodárné účinky na pokožku těla i hlavy, uplatnění v kosmetice a dále se používal pro výrobu barev nebo na svícení. V roce 1937 byl v USA schválen Zákona o dani z konopí (Marihuana Tax Act), jež systémem výrobních, převodních a spotřebních daní učinil v té době z nadějně se rozvíjejícího průmyslového pěstování konopí prodělečný podnik. Zákaz pěstování konopí byl důsledek tlaků především chemických ale i řady dalších průmyslových kruhů (dřevařských). Svou úlohu splnilo konopí ještě za II. světové války, kdy bylo farmářské pěstování konopí krátce podpořeno americkou vládou. Kvalitní vlákno potřeboval válečný průmysl pro výrobu lodních lan, provázků k padákům, stanů a dalšího vybavení vojsk a konopí touto cestou pomohlo USA vyhrát válku. Pěstování konopí zažilo během války svůj návrat také v Německu a dalších evropských zemích.

Od poloviny 90. let se konopí vrací na světová pole. Se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o zdravou výživu a bioprodukty roste i zájem o dieteticky hodnotné konopné potraviny. Na trhu jsou k dostání těstoviny, semena, olej či konopná (bezlepková) mouka. Z vlákna se vyrábí bankovní, umělecký a cigaretový papír. Rozšiřuje se také využití konopí jako izolační stavební hmoty (náhrada skelné vaty, která nedráždí plíce ani pokožku) a suroviny pro výrobu rozložitelných bioplastů, především pro automobilový průmysl. Pazdeří slouží jako podestýlka pro domácí zvířata. Roste i význam konopí ve stavebnictví, kde se využívá pro podlahy, zdi, dokáže plnit i funkci střešní krytiny. Francouzský produkt Isochanvre - náhražka betonu - se vyrábí zvápněním a zhutňováním drti z konopných stonků. Je stejně pevný jako beton, ale sedmkrát lehčí a pružnější, lépe odolává přírodním podmínkám a také lépe izoluje. V Evropě je již z tohoto materiálu postaveno několik stovek domů. Stavební či izolační materiál z konopí má dobré difúzní vlastnosti umožňující optimální prostup vlhkosti se zajištěním ideálního zdravého klima v místnostech.


Přínos českému venkovu: Rozvoj pracovních míst, péče o krajinu a udržitelné hospodaření

Technické konopí roste ve všech klimatických pásech mimo extrémních a je tedy vysoce přizpůsobivé. Svým růstem zlepšuje kvalitu půdy (odstraňuje těžké kovy a pesticidy), zabraňuje erozi, má protipovodňovou funkci a působí i jako jedinečný krajinotvorný prvek. Konopí lze úspěšně pěstovat i na antropogenní půdě (složiště popele, důlní výsypka). Kromě benefitu z přímého prodeje konopných produktů představují všechny tři konopné suroviny (vlákno/semeno/pazdeří) příležitost pro rozvoj místních podnikatelských aktivit posilujících tok zboží a služeb v regionu.


Technické konopí vs. konopí indické

Konopí je rostlina příbuzná překvapivě chmelu. Existují dva hlavní rody Cannabis sativa (konopí seté) a Cannabis indica (konopí indické). Druhů a variet je více, toto je základní rozdělení. Konopí seté (kulturní variety), jinak také technické či průmyslové vyrůstá značné výšky, stonek se málo větví a hlavně: neobsahuje prakticky žádné omamné látky. Lze ho pěstovat a zpracovávat jako běžnou hospodářskou plodinu. Oproti tomu konopí indické je menší, více větvené a obsahuje THC, látku, ze které se vyrábí hašiš a která je důvodem, proč se konopí kouří. Pěstování indického konopí je v ČR silně omezené, zvažuje se legalizace pro lékařské účely.


Energetika

Konopí dosahuje vysokých výnosů biomasy (10-12 tun/ha) při použití organických hnojiv a umožňuje tak ekologicky šetrnou produkci obnovitelné energie. Po posečení jsou stonky konopí ponechány několik dnů na poli vystavené působení atmosférické vlhkosti a půdních bakterií. Během tohoto procesu zvaného rosení dochází k uvolňování vlákna od pazdeří. Při následném zpracování konopí pro produkci vlákna jsou stonky mechanicky rozlámány a pazdeří (dřevitá část stonku) je od vlákna odděleno. Získanou produkci pazdeří je možno lisovat do briket a pelet pro energetické využití. Při briketování se materiály použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva. Konopné pazdeří je kvalitním materiálem pro proces spalování, neboť obsahuje vysoké množství celulózy, ale i hemicelulózu a lignin. Jeho spaliny obsahují oproti uhlí minimální množství síry a jiných škodlivin. Spalováním briket z konopného pazdeří nevzniká tolik popelovin jako při spalování uhlí a získaný podroštový popel lze použít jako hnojivo s dobrým obsahem vápníku, hořčíku, draslíku a fosforu. Výhřevnost konopí dosahuje až 18 MJ.kg-1 a je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (16-17 MJ.kg-1). Účinnost spalování dosahuje u moderních kotlů spalujících biomasu až 89 %.

Pěstování konopí pouze pro energetické účely není oproti jeho komplexnímu využití natolik efektivní. Spalování celých konopných stonků je nutné chápat jako alternativu v případě nedostatečného zázemí pro využití konopí na jiné účely. Pro energetiku je aktuální především využití pazdeří, které tvoří až 70 % ze zpracovaného objemu konopných stonků. I zde však platí, že materiálové využití by mělo mít přednost před energetickým zhodnocením. Skutečně efektivní je pálit pouze odpad z výroby a energetickou potřebu pokrývat mixem energeticky využitelných rostlin a dalších druhů obnovitelných zdrojů energie.

Využití biomasy pro malé výtopny zásobující vesnice či malé provozy teplem je z pohledu rozvoje malého územního celku a jeho energetické soběstačnosti výhodné. Možné je instalovat kogenerační jednotku na výrobu tepla i elektrické energie (na pevnou biomasu, olej nebo bioplyn). Rozvoj pěstování a využívání konopí má potenciál přinést nové pracovní příležitosti na venkov a přispět i ke zlepšení bilance CO2 v ovzduší.


Legislativa


Další čtení

  • www.konopa.cz Portál věnovaný pěstování a využití technického konopí


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP