Které orgány kontrolují dodržování povinností prodávajícími?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Podle zákona na ochranu spotřebitele je dozor nad dodržováním stanovených povinností prodávajícími svěřen v prvé řadě České obchodní inspekci. V určených oblastech vykonávají dozor také Česká zemědělská a potravinářská inspekce (kontroluje dodržování zákonných podmínek při výrobě potravin, zemědělských, tabákových, mydlářských a saponátových výrobků) a Krajské hygienické stanice (zejména řídí a zajišťují opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí).


Doporučujeme

  • V případě, že se setkáte s porušením povinností, upozorněte příslušné orgány.


Podrobný popis problému

Podle zákona na ochranu spotřebitele mj. Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze jsou podle zákona příslušné k ukládání pokut za porušení výše uvedených povinností prodávajících. Za porušení těchto povinností může být uložena pokuta až do výše 50 miliónů korun.

ČOI by při své činnosti podle zákona měla spolupracovat s obcemi a občanskými sdruženími, využívat stížností, oznámení a podnětů občanů a zajišťovat pro občany poradensko informační činnost. Pokud se tedy občan domnívá, že prodávající porušuje některou ze svých povinností, může o tom informovat ČOI a vyzvat ji k prošetření věci. Není přitom nutné, aby byl osobně


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica