Může automobil jezdit na rostlinný olej?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Obecně se dá říci, že na rostlinný olej může jezdit každý naftový motor osobního a nákladního auta i zemědělských strojů a mechanizace. Je však nutné ho přiměřeně přestavět a rozhodujícím faktorem pro to, zda je auto vhodné na přestavbu a pro volbu systému přestavby, je typ vstřikovacího čerpadla. Olej je vhodné palivo zejména pro více zatížené stroje s dlouhým provozem.


Doporučujeme

  • Je možné přestavět většinu dieselových motorů, olej je vhodný pro provoz s větší zátěží, ne na pojíždění po městě.
  • Používejte pouze důkladně přefiltrovaný olej – v opačném případě hrozí poškození motoru.


Podrobný popis problému

Nápad využívat rostlinný olej k pohonu strojů vznikl již v roce 1895, kdy Rudolf Diesel vynalezl první dieselový motor poháněný rostlinným olejem. Diesel představil svůj motor na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 a jako palivo použil olej z burských oříšků. Různé pokusy s použitím nejrůznějších druhů olejů (a dalších spalitelných látek - lihu, topného oleje, živočišných tuků a olejů atd.) probíhaly zejména v době nedostatku nebo vysoké ceny konvenčních paliv. Na spalování oleje je možné přestavět prakticky jakýkoliv dieselový motor (u benzínového to možné není) a pokud je přestavba provedena dobře, je používán přiměřeně kvalitní olej ve správném provozním režimu, neměl by nastat žádný problém. Palivový olej je osvobozen od spotřební daně.


Princip použití a přestavby

Rostlinný olej je ve srovnání s naftou hustší a jeho viskozita je vyšší. Abychom ho mohli používat ve stávajících motorech, je potřeba jeho viskozitu snížit. V zásadě existují dvě cesty, jak toho dosáhnout.

  • chemicky – tak činí výrobci MEŘO – methylesteru řepkového oleje, tedy suroviny vyrobené z oleje. MEŘO se přimíchává v různých poměrech do nafty (u nás cca 30 %), čímž vzniká bionafta.
  • tepelně – zahřátím rostlinného oleje se výrazně zvýší jeho tekutost. Zahřívání probíhá přímo v autě, obvykle nejdřív běží chvíli na naftu a po nahřátí motoru a vlastního oleje se přepne z naftové na olejovou nádrž.


Systémy zabudované v rámci přestavby dieselových motorů využívají druhé cesty, která je ekologičtější (zejména co se týká energie potřebné na výrobu) a levnější. Ideálních podmínek (srovnatelných s naftou) se dosahuje zahřátím rostlinného oleje na teplotu cca 60°C. Používání rostlinného oleje v přestavěných motorech nemá negativní vliv na jeho životnost. Pokud má použití rostlinného oleje vliv na výkon motoru, pak je tento rozdíl subjektivně nepostřehnutelný. Individuálně může při používání rostlinného oleje dojít ke ztišení a zklidnění motoru.

Použití oleje do traktorů a dalších strojů je výhodné pro zemědělce, kteří si de facto pěstují vlastní palivo.

Cena přestavby se liší podle typu motoru. Začíná na cca 10 000 u osobních aut a končí i na 100 000 u autobusů a nákladních aut.


Při provozu je nutné dbát na několik pravidel:

  • Je nutné používat dostatečně kvalitní a mechanicky i chemicky čistý olej, v žádném případě nelze rovnou použít olej z fritézy apod.
  • Olej je vhodný zejména při dlouhém a vyšším zatížení, protože při nízké teplotě motoru (krátké cesty) nebo dlouhém provozu na volnoběh (postávání ve městě) se hůře spaluje a můžu ucpávat motor či potrubí.
  • Rostlinný olej stejně jako nafta kontaminuje motorový mazací olej. Na rozdíl od nafty se ale nevypaří a v oleji zůstane - je proto potřeba častěji motorový mazací olej měnit.
  • Před delší odstávkou je nutné jezdit na naftu, což motor a potrubí vyčistí - jinak olej v potrubí ztuhne a ucpe ho.
  • Zejména v zimě může být problém se startem studeného motoru, je lepší mít dvojí zdroj (naftu/olej) a po zahřátí na naftu přejít na olej. někdy může pomoci i míchání nafty s olejem.


Distribuce oleje

Nejčastější je nákup od zpracovatele přepálených olejů (provádí úpravu pro tento typ využití), nákup od zemědělce -výrobce nebo po lahvích v obchodě (nepraktické kvůli malému objemu, omezenému množství atd.). U čerpacích stanic zatím není k dostání. Vlastní lisovny a čerpací stanice na rostlinný olej ale provozují některá zemědělská družstva, obvykle však jen pro vlastní spotřebu.


Olej jako palivo - environmentální úvahy

Olej jednoznačně patří mezi obnovitelné zdroje, což je velké plus. Ve srovnání s MEŘO (přídavkem do nafty) má lepší výtěžnost a menší environmentální náklady. Problém je ale v nakládání s půdou - lány řepky a slunečnice jsou bohatě hnojené a stříkané, před sklizní jsou postříkány glyfosfátem (herbicidem roundup), aby dozrály ve stejný čas a bylo možné sklidit zrno. Soja na olej je zase pěstovaná ve velkých kvantech v Jižní Americe na rozoraných pampách, často v GMO hybridu, který je právě proti glyfosfátu odolný. Tímto herbicidem se pak stříkají pole několikrát, aby zde nepřežily žádné plevele, jen soja. Výlisky (pokrutinami) je krmen dobytek, olej se spaluje nebo používá jako surovina. Problematická je také produkce palmového oleje, nehledě na dopravní vzdálenost.

Při malém zatížení motoru (pomalá jízda, volnoběh, prázdné auto) na krátké vzdálenosti má olej poměrně vysoké emise - zejména prachových částic, organických látek a oxidu uhelnatého. Proto není příliš vhodný do městského provozu, pro manipulační stroje atd. Naopak, při dálkových jízdácha vysokém zatížení (dálkové autobusy a lokomotivy, lodě, traktory) jsou emise výrazně nižší ve srovnání s naftou. při malém zatížení a studeném provozu také roste spotřeba paliva, olej se usazuje v motoru a potrubí, je nezbytné častěji měnit motorový olej kvůli průniku palivového oleje.

Olej není rizikový pro životní prostředí při únicích, nevybuchuje, netěká, neotrávíte se s ním.

Při šetrném pěstování je poměrně ekologický: Jde o obnovitelný zdroj energie, pokrutiny je možné zkrmit, sušinu spálit, popelem nebo biomasou lze hnojit pole.

Mezi různými druhy olejů jsou při stejném provozu jen malé rozdíly (sojový, palmový, slunečnicový, řepkový, olivový, makový, bavlníkový arašídový atd.). Mnohem větší rozdíly jsou ve způsobu pěstování a v dopravní vzdálenosti oleje nebo suroviny (GMO plodiny, palmový olej z Bornea, sojový z Jižní Ameriky). Zásadní je také způsob provozu (vyšší vs. nižší zatížení, studený motor a volnoběh vs. dálkové cesty).


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP