Může mít okolí paneláku vliv na povodeň?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Je zbytečné, aby dešťová voda byla odváděna mimo obytnou zónu. Zelené plochy by zde krom dalších samozřejmých funkcí měly plnit také zasakovací funkci.


Doporučujeme

  • V bytovém družstvu, společenství vlastníků se vzájemně informujte o úpravách v okolí domu.
  • Sledujte územní plán a jeho změny ve Vaší čtvrti.


Podrobný popis problému

Ve čtvrti s vysokým podílem zeleně žijí zdravější a spokojenější lidé. Rostliny zde plní hlavně funkci estetickou a hygienickou, je ale dobré myslet také na to, že "rostliny recyklují déšť".


Podpora zasakování vody

Pro prostranství mezi bytovými domy v obytné čtvrti lze zopakovat stejná doporučení, jako pro okolí rodinných domků. V prostředí s vysokou hustotou obyvatel má zeleň velmi významnou funkci, zejména hygienickou.

K náhlému a donedávna nečekanému nárůstu lokálních povodní na dříve "neškodných" tocích dochází často díky nenápadným změnám. Negativní dopad mají obvykle tyto zásahy:

  • dodatečné zpevnění dříve zelené plochy (místo parku parkoviště)
  • "modernizace" sportoviště, kdy nový povrch hřiště vyžaduje drenáž místo zasakování
  • nové rozlehlejší stavby s doprovodnými zpevněnými plochami (garážové domy, obchodní centra)

Součástí povolení takových staveb by vždy mělo být také řešení náhrady za znehodnocený zasakovací prostor. Vyhneme se tím lokálním škodám z bleskové vody a také nákladům na jejich prevenci ze společné pokladny.


Kde využít vodní prvky

Na veřejných prostranstvích, v parcích a rekreačních plochách by neměl vodní prvek chybět. Dešťová voda může zásobovat různé zdobné prvky, jako jsou bazénky, okrasná jezírka, kašny a fontány.

Pro jímání dešťové vody z rozsáhlejších zpevněných ploch je vhodné využít terénní prohlubně, ke vznikne po dešti dočasná tůňka. Pokud je zároveň osazena okrasnými rostlinami, které snesou střídavé zamokření a vysoušení, jedná se o tzv. dešťovou zahradu. Ač ve městě, může se stát zajímavým prostorem, kde lze pozorovat obojživelníky, vážky, nebo koupající se zpěvné ptáky.

Některá města zařazují vodní prvek i do hřišť a sportovišť. Malí i velcí si s vodou hrají rádi. Brouzdaliště i různé modely přírodní i technické práce vody jsou velmi oblíbené.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika