Můžu si doma zařídit vlastní FVE elektrárnu? Vyplatí se to? Co pro to potřebuji?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Energie, obnovitelné zdroje

Úvod

Po úpravě legislativy je možné zřidit si vlastní FV elektrárnu bez větších komplikací. Jednodušší je to v případě, že elektřinu používáme jen pro vlastní spotřebu, nejlépe v nízkonapěťovém stejnosměrném rozvodu, který má nejmenší ztráty. Pokud chcete prodávat energii do sítě, je nutné zajistit připojení, technické náležitosti a administrativu týkající se zisku.


Doporučujeme

  • Zjistěte si cenu elektřiny, kterou kupujete ze sítě. Odhadněte nebo změřte průběh spotřeby elektřiny během dne a roku. Zjistěte si aktuální nabídkové ceny dodavatelů a vypočtěte si návratnost FVE.
  • Zvažte, zda chcete FVE provozovat jako podnikatel.
  • Zvažte, zda chcete v domě FVE galvanicky oddělenou od sítě, tj. s vlastním okruhem.
  • Pro instalaci je ideální orientace na jih, se sklonem 35 až 60°. Potřebná nezastíněná plocha je obvykle 40 až 100 m2. Máte takové místo k dispozici?
  • Doporučujeme zapojení neprovádět amatérsky, při špatném zapojení hrozí úraz nebo požár.


Podrobný popis problému

Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) má v ČR již mnoho domů. Na trhu existují desítky dodavatelských firem, které FVE dodají „na klíč“. FVE lze snadno instalovat i svépomocí, prodávají se FVE jako „stavebnice“. Protože elektrárna může způsobit požár nebo úraz el. proudem, je vhodné aby elektrické instalace prováděl pouze odborník.

Pokud je FVE připojena k síti, je nutné předem získat souhlas provozovatele sítě (ČEZ, E.ON, PRE). Současně je nutno získat licenci pro podnikání v energetice. Provozovatel FVE se tak stává podnikatelem, s povinností odvádět zdravotní a sociální pojištění, vést účetnictví spojené s podnikáním a vykazovat státu produkci elektřiny z FVE. Licence umožní prodávat do sítě elektřinu v době, kdy pro ni v domě není využití. Cena se stanovuje smluvně, v roce 2014 je cca 0,7 Kč/kWh. Pokud je elektřina z FVE využita v domě, nahradí elektřinu, kterou by bylo nutno nakoupit ze sítě. Její cena je od 2 do 5 Kč/kWh (podle tarifu). Je tedy výhodné co nejvíce elektřiny z FVE spotřebovat v domě a do sítě dodávat jen nevyužitelné přebytky. Na trhu jsou zařízení, která umí např. zapnout pračku, myčku nebo bojler v době maximálního výkonu FVE.

Pokud je FVE galvanicky oddělená od sítě, není pro zřízení potřeba souhlas provozovatele sítě a lze ji provozovat bez licence. FVE by měla mít vlastní okruh, který může být i nízkonapěťový (12 nebo 24V stejnosměrných). K okruhu lze připojit akumulátor elektřiny (vyřazené baterie z automobilů nejsou příliš vhodné), nízkonapěťové osvětlení (výhodná jsou LED svítidla) a spotřebiče které se nabízejí třeba pro autokaravany, dále čerpadla, ventilátory aj. Panely FVE by měly být orientovány na jih, odchylka do cca 30° je přijatelná. Sklon může být od 35° do 60° (strmější sklon znamená vyšší energetické zisky v zimě a nižší v létě). Fotovoltaika může být integrovaná do fasády, do prosklených ploch, může vytvářet stínící prvky. Existuje i střešní fóliová krytina, která nahradí „lepenku“ na střechách plochých nebo s mírným sklonem. Pokud je FVE integrována do obytné budovy, účtuje dodavatelská firma 14% DPH. Je-li umístěna jinde, účtuje se DPH 21%.

Nejvíce rozšířené a současně i nejlevnější jsou FVE s panely z krystalického křemíku (plocha panelů je tvořena čtverečky křemíku). Pro FVE se špičkovým výkonem 5 kW (obvyklá velikost pro rodinný dům) je potřeba cca 40 m2 plochy panelů. Lze se setkat s panely z amorfního křemíku (panely mají jednolitou tmavou plochu), amorfní křemík může být integrován do střešní fólie, může tvořit rastr na skle atd. Kvůli horší účinnosti je plocha potřebná pro instalaci dvoj- až trojnásobná oproti křemíkovým panelům.

Návratnost závisí na ceně elektřiny ze sítě, kterou FVE nahradí. Je vhodné znát průběh spotřeby elektřiny v domě během dne a roku (lze zjistit buď častým odečítáním elektroměru, nebo speciálním měřením). V roce 2014 je cena FVE „na klíč“ zhruba 50 000 Kč/kWp (včetně DPH). Roční výroba elektřiny může být až 1000 kWh/kWp, ale v domě se využije třeba jen 600 kWh (bez akumulátorů je to ještě méně, asi polovina). V takovém případě je při dvacetileté životnosti FVE cena elektřiny okolo 4,1 Kč/kWh. To je méně, než cena elektřiny ze sítě v jednotarifových sazbách (D01, D02). U sazeb s nízkým a vysokým tarifem je elektřina z FVE obvykle dražší, než elektřina v nízkém tarifu. Zejména u sazeb pro el. přímotopy a tepelná čerpadla se FVE nevyplatí.


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)


Další čteníAutor a rok revize Ing. Karel Srdečný, 2014
Kontakt karel.srdecny@ekowatt.cz
Webové stránky ekoporadny EkoWATT