Musí déšť zmizet do kanálu?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Klimatické podmínky ve městě nejsou příznivé, město bývá vysušené a prašné. Mikroklima v centru výrazně zlepšují místa, kde se voda může při dešti shromáždit, aby dávala vláhu rostlinám i okolnímu vzduchu. Jedno z řešení může být dešťová zahrada.


Doporučujeme

  • Požadovat vyšší podíl intravilánové zeleně ve městě.
  • Založit komunitní dešťovou zahradu.


Podrobný popis problému

Vodní režim ve městě

V centrech měst je zvykem všechnu vodu ze zpevněných ploch odvádět pod zem, do kanalizace, a odtud do vodních toků. Hladina městských potoků je velmi kolísavá - jednou potok skoro vyschne, jindy přetéká přes hrazení regulace. Město se v letním období snadno přehřívá, prostředí je prašné. Známým důsledkem toho jsou častá onemocnění dýchacích cest, alergie, více trpí také kardiaci. V odvodněném městě žijí nezdraví lidé.

Místa s vyšší vlhkostí prašností ani extrémními výkyvy teplot netrpí. Zvlhčený vzduch se samovolně čistí tím, že prachové nebo pylové částice se ve vzduchu spojují s mikroskopickými částicemi vzduchu. Protože pak jsou těžší, padají k zemi. Odpařováním vody v horkém dni je vázáno teplo, které se v nočním ochlazení při srážení vody opět uvolní. Vhodným prostředkem pro zlepšování mikroklimatu je intravilánová zeleň.


Dešťová zahrada

Mezi nejúčinnější prostředky pro zlepšení vodního režimu ve městě patří tzv. dešťová zahrada. Je to místo úmyslně založené tak, aby do něj stékaly vody ze zpevněných ploch nebo okapů. Bývá v prohlubni osazené rostlinami. Mohou zde růst traviny, květiny, keře i stromy, které snesou střídavé zamokření a opětovné vysoušení. Dešťová zahrada nemusí být jen v parku, ale i na okraji parkoviště, chodníku nebo ve vnitrobloku. Zadrží o 30 - 40% víc vody, než krátce střižený trávník.

Dešťová zahrada přináší následující výhody:

  • Zlepšuje mikroklima - jímá prach, ochlazuje a chrání před vysoušením své okolí
  • Chrání před povodní
  • Doplňuje podzemní vodu
  • Filtruje vodu kořeny rostlin a půdními částicemi
  • Je biotopem pro ptáky, obojživelníky, motýly nebo vážky
  • Zvyšuje estetickou úroveň prostředí

Dešťová zahrada se liší od obvyklého okrasného jezírka tím, že stojatá voda v nich není nastálo, ale pouze dočasně. Hygienické a zdravotní problémy zde nemohou nastat, protože larvy komárů či jiného hmyzu nemohou v dešťové zahradě dokončit vývoj. V místech, kde pro zahradu není dost místa, je možné ji založit také s drenážní vrstvou a bezpečnostním přepadem, který po dosažení určité úrovně odvede vodu.

Dešťová zahrada se může stát součástí nově navrhovaného, nebo již fungujícího veřejného prostranství. Protože pro její zdravé fungování potřebuje mít zajištěnu určitou péči, je možné ji provozovat jako komunitní. O dešťovou zahradu pečují např. lidé z blízkého domu, firmy, nebo volnočasový oddíl mládeže.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika